washing hands

Společně proti COVID-19

Od začátku roku 2020 je svět v pevném sevření pandemie COVID-19, tento fakt je výzvou jak pro společnosti, ekonomiky a podniky, tak i pro jednotlivce po celém světě. Situace je stále špatně předvídatelná a náročná. O to důležitější je, že nadále stojíme společně v boji proti zpomalení šíření koronaviru. Naší největší prioritou zůstává zdraví našich zaměstnanců, zákazníků a partnerů. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili jejich bezpečnost a zdraví, ať už v kancelářích nebo při práci z domova nebo na dálku a zároveň zajistili kontinuitu našeho podnikání.

Abychom pomohli při řešení této bezprecedentní výzvy, zahájili jsme na jaře roku 2020 komplexní program globální solidarity – zahrnující finanční a produktové dary, výrobu dezinfekčních prostředků na ruce a zvýšená i stále trvající bezpečnostní opatření pro naše zaměstnance. Tato opatření přijímáme, abychom naplnili náš závazek přispívat – a budeme v tom pokračovat, dokud to bude nutné.

Boj s koronavirem nás bude provázet ještě dlouho. Nejistota přetrvává s ohledem na rostoucí nebo vysokou míru infekce v mnoha zemích. Jedno je však jisté, během krize se budeme znovu a znovu přizpůsobovat a rychle a pružně reagovat na změny na našich trzích.

“Díky našemu vynikajícímu krizovému managementu a jasnému zaměření na smysluplný růst, se nám podařilo vytvořit impuls, který společnosti Henkel zatím pomáhá úspěšně procházet krizí.”

Carsten Knobel, Generální ředitel společnosti Henkel

Pro naše zákazníky, partnery a dodavatele

Abychom zabránili dalšímu šíření koronaviru, podnikli jsme rychlá a komplexní opatření k zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců, zákazníků, partnerů a dodavatelů. I přes neustále se vyvíjející situaci, vynakládáme veškeré úsilí na zmírnění výpadků a zpoždění dodávek. Plně se zaměřujeme na ochranu kontinuity našeho podnikání, aby na vás měla tato situace co nejmenší dopady. 

Můžete se spolehnout, že využijeme naše odborné znalosti, naši vícezdrojovou strategii a naši globální produkční síť a že vynaložíme veškeré úsilí, abychom co nejvíce uspokojili vaše požadavky. Během krize jsme drtivou většinu našich výrobních závodů měli v provozu a nečelili jsme žádným vážným problémům s dodávkami. Dnes běží výroba standardně na všech našich místech po celém světě.

Díky úzké spolupráci s vámi, našimi zákazníky, partnery a dodavateli a také díky svědomité práci našich odběratelsko-dodavatelských řetězců a provozních týmů, jsme doposud krizi úspěšně zvládli. Nicméně střednědobá a dlouhodobá hodnocení jsou stále těžce monitorovatelná, budeme situaci ovšem nadále pečlivě sledovat. Na základě našich zkušeností z posledních měsíců a silného nasazení všech našich týmů, budeme pokračovat v tom, abychom co nejlépe uspokojili vaše požadavky.

Doufáme, že vaše týmy a jejich rodiny zůstanou v bezpečí i v těchto náročných časech. Jsme přesvědčeni, že to dokážeme společně vyřešit. 

Background Pattern

Tiskové zprávy