Menu
Hledat

Proč Henkel: „Duch firmy Henkel“

Zobrazení:

Corporate Video

Henkel in less than 4 minutes

3:04 Min.

208482

Dobře víme, že si výběr společnosti, ve které chcete pracovat, musíte dobře promyslet. Máte mnoho otázek, které se týkají každodenních rutinních úkolů stejně jako vašich budoucích kolegů ve společnosti Henkel. Čím se však jako zaměstnavatel liší společnost Henkel od ostatních? Co očekáváme od našich kolegů a partnerů? Jaké benefity a školení pro zaměstnance Henkel nabízí? A jak podporujeme kariérní růst a individuální rozvoj zaměstnanců? Na tomto místě vám na všechny tyto otázky velmi rádi odpovíme.

Zaměstnance společnosti Henkel po celém světě spojuje jedna společná myšlenka: jsme jeden velký tým! Jako jeden globální tým plný vášně a radosti společně formujeme i trh. Hledáme kolegy, kteří jsou podobně naladěni a připraveni čelit novým výzvám. Nezáleží na tom, kde v Henkel rozběhnete svoji kariéru: to, na čem záleží, je vaše unikátní osobnost. Hledáme šikovné zaměstnance, kteří umí přijít s pragmatickým řešením. Protože rychlost, pružnost a vynalézavost našich zaměstnanců jsou klíčem k úspěchu naší společnosti jako takové!

Chcete vědět, čím se lišíme od jiných? I přes různorodost v naší společnosti jsou následující vlastnosti charakteristické pro každého zaměstnance firmy Henkel na celém světě:

  • touha neustále klást otázky a nacházet výzvy v každém okamžiku
  • snaha být neustále dobře informován prostřednictvím osobních a internetových školení
  • neutichající snaha nacházet lepší a inovativnější řešení
  • úsilí o naplnění všech požadavků našich zákazníků
  • vývoj špičkových produktů a technologií, na které se spoléhá mnoho lidí po celém světě

Toto jsou základní myšlenky, které definují našeho „Ducha firmy Henkel“

Co můžete očekávat od týmu Henkel

Chceme být nejlepší ve všem, co děláme. Pro naši podnikovou kulturu je charakteristické podnikatelské myšlení a neustálá připravenost na změny. Skutečnou hodnotu poskytují našim zákazníkům inovace. Důležitým faktorem našeho úspěchu je již dlouhotrvající úsilí o udržitelnost. Důležitou hodnotou a konkurenční výhodou naší společnosti je i pestrost na pracovišti, což se nakonec odráží i na preferencích, vědomostech a dovednostech našich zaměstnanců. Právě proto podporujeme rozvoj každého z našich zaměstnanců.

Je to pro vás atraktivní a vnímáte to jako výzvu? Potom myslíte stejně jako my!

  • Být v čele s našimi inovacemi, značkami a technologiemi
  • Inovace
  • Rozmanitost
  • Udržitelnost

Někdo říká, že je důležité zúčastnit se. V Henkel však hrajeme proto, abychom vyhráli. Právě tato extra dávka motivace, ambicióznosti a vášně spojuje bezmála 53 000 zaměstnanců společnosti Henkel po celém světě. Je to patrné v každé divizi, na každé pozici a na každé úrovni naší společnosti.

Seznamte se se značkami všech našich divizí!

Někdo říká, že práce by měla být i koníčkem. V Henkel všichni svou práci milujeme – inspirujeme se navzájem, abychom mohli neustále růst a nacházet nové výzvy. Ať už jsou tyto výzvy jakékoliv, pořád ze sebe vydáváme to nejlepší, abychom je úspěšně zdolali.

Někdo říká, že pestrost je kořením života. Ve společnosti Henkel jsou pro nás změny a různorodost na denním pořádku. Žádný úkol není takový jako ten předchozí. Razíme nové cesty a žene nás dopředu podnikatelský duch, kreativita a dobrodružství. Inovaci poháníme neustále vpřed.

Všechny naše divize - Adhesive Technologies, Beauty Care i Laundry & Home Care. Všechny naše produkty – Persil, Pur nebo Somat, Fa nebo Schwarzkopf, Pritt nebo Loctite. Milióny lidí po celém světě si váží našich značek, věří jim, každý den používají naše produkty a technologie. Za tímto úspěchem stojí velké společenství jednotlivců – talentovaných lidí se zkušenostmi, vášní a odhodláním dosahovat úspěchů.

My nereagujeme – my stojíme v čele. Naše myšlení je podnikavé a náš přístup založený na iniciativě. Rozvíjíme naše trhy a formujeme budoucnost společně jako jeden celek, který drží pohromadě díky vzájemnému respektu, spolehlivosti a férovosti.

Poznejte lépe naši společnost!

Inovace jsou klíčem k úspěchu naší společnosti: seznamte se s vynálezcem prvního samočinného čisticího prostředku, prvního deodorantu v kuličce nebo prvního lepidla v podobě tuhé tyčinky. Každý den se s kreativitou, odvahou a zvědavostí snažíme naplňovat naši jednoduchou, zato ale velkolepou vizi: vybudovat ze společnosti Henkel globálního lídra v oblasti značek a technologií.

Klíč k úspěchu
Náš inovační potenciál je strategicky životně důležitý. Je základem úspěchu našich obchodních aktivit. Zhruba jednu třetinu našeho zisku za poslední tři roky přinesly nové produkty a technologie. Právě takto můžeme formovat budoucnost našich obchodních aktivit a vytvářet hodnoty nejen pro zákazníky z našeho průmyslového odvětví, ale i pro naše koncové zákazníky a zaměstnance.

Když se podíváte na špičkové značky, jakými jsou například Loctite (průmysl a maloobchod), Schwarzkopf nebo Persil,(koncoví spotřebitelé), zjistíte, že každý z našich produktů byl vyvinutý díky širokým vědomostem a inovativním technologiím.

Pokud se chcete dozvědět více o výzkumu a vývoji ve společnosti Henkel, přečtěte si naši výroční zprávu.

Henkel má více než 53 000 zaměstnanců. Každý z nich je jiný. Každý z nich je jedinečný. Rozmanité vlastnosti každého z nich jsou hodnotným příspěvkem k finančním úspěchům společnosti Henkel. Jsme přesvědčeni o tom, že právě rozmanitost je v globálním konkurenčním prostředí klíčovou vlastností na cestě „od dobrého ke skvělému“.

Respektujeme unikátnost jednotlivých zaměstnanců a považujeme ji za hodnotnou součást naší podnikové kultury. Dáváme vám příležitost k tomu, abyste dosáhli sebenaplnění. Kdekoliv. Po celém světě. V Henkel jsme přesvědčeni o tom, že právě toto zvyšuje strategickou hodnotu naší společnosti. Základem úspěchů založených na rozmanitosti je pochopení a akceptování různých názorů.

Velké myšlenky jsou často vizemi do budoucnosti. Společnost Henkel má inovativního ducha, důkazem je postoj a přístup společnosti k trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti firem (CSR). Naše obchodní aktivity se vlastně zakládají na této myšlence už více než 140 let. Trvalá udržitelnost je jednou z našich podnikových hodnot, je zakořeněná v naší identitě, a proto je neoddělitelnou součástí naší podnikové kultury.

Díky našemu úsilí o udržitelnost máme nejen vynikající reputaci, ale i dominantní postavení na trhu na celém světě. Jsme přesvědčeni, že prostřednictvím trvale udržitelných řešení dokážeme dosáhnout těch nejvyšších standardů v kvalitě značek a produktů. Vzhledem k tomu, že produkty společnosti Henkel používají každý den stovky miliónů zákazníků, je v nich ukrytý obrovský potenciál související s ochranou přírody, zachováním nerostných surovin a společenským pokrokem.

Přečtěte si více o udržitelnosti ve společnosti Henkel

Trvalá udržitelnost ve společnosti Henkel: šest prioritních oblastí

Při realizaci naší strategie udržitelnosti soustřeďujeme svoje aktivity v rámci hodnotového řetězce na šest prioritních oblastí. Každý inovativní produkt musí přispět k trvale udržitelnému rozvoji minimálně v jedné z prioritních oblastí.