PODPORA UDRŽITELNOSTI

Solární panely při západu slunce s větrnými mlýny v pozadí

Svět čelí obrovským výzvám. Považujeme za svou povinnost přispět k řešení těchto výzev tím, že umožníme udržitelnost prostřednictvím vědy o materiálech a vědeckého know-how v oblasti lepení, těsnění a povrchových úprav. Na základě hlubokého porozumění trendům a výzvám v průmyslových odvětvích našich zákazníků a spotřebitelů jsme určili tři hlavní témata, na která můžeme mít svými řešeními největší vliv: Klima, Oběhové hospodářství a Bezpečnost.


Naším cílem je dosáhnout pokroku v celém hodnotovém řetězci tím, že prostřednictvím našich výrobků a partnerství budeme prosazovat systémové změny.

NAŠE PRODUKTY

Vstupní prostor s dřevěnými galeriemi a schodištěm uprostřed obrazu

Produkty a technologie jsou základem všeho, co děláme. Vytváříme větší hodnotu pro naše zákazníky a spotřebitele tím, že neustále inovujeme, abychom nabídli lepší výkon při snížené ekologické stopě. Abychom dále urychlili náš příspěvek k udržitelnosti, usilujeme o holistickou transformaci našeho portfolia. Proto jsme vyvinuli interní metodiku hodnocení, abychom vytvořili transparentnost v oblasti udržitelnosti našeho portfolia výrobků.

PARTNER­STVÍ

Technici Direct-C LTD zavádějící inovativní aplikace

Partnerství hrají rozhodující roli při prosazování udržitelnosti v našem hodnotovém řetězci i mimo něj. Pomáháme našim zákazníkům a spotřebitelům snižovat jejich ekologickou stopu a odpovědně využívat zdroje. Spolupracujeme s našimi dodavateli na prosazování udržitelných postupů a dodržování lidských práv a spolupracujeme s partnery, abychom sdíleli znalosti a společně prosazovali systémová řešení.

Naše závazky a stanoviska

Společnost Henkel se zavazuje k dialogu s ostatními, kteří respektují různorodost názorů a konstruktivní výměnu myšlenek. Aktivně se účastníme důležitých společensko-politických debat tím, že se blíže zabýváme vybranými aktuálními tématy.