PROSPERUJÍCÍ KOMUNITY

Eine Frau und zwei Männer sammeln Plastikmüll in der Natur

Děláme vše pro to, abychom lidem pomohli žít lepší životy. Naší společenskou odpovědností je podporovat spravedlnost, posilovat rozmanitost a respektovat lidská práva. Našim zaměstnancům nabízíme možnosti celoživotního vzdělávání a atraktivní a zdravé pracovní prostředí. Zasazujeme se o společenský pokrok a přístup ke vzdělání po celém světě a poskytujeme pomoc v nouzových situacích.

Rovnost

Posílení rozmanitosti, rovnosti a začlenění, respektování lidských práv a zlepšování kvality lidských životů. 

Naše politika etického a legálního podnikání je neoddělitelně spojena s respektem k lidským právům, jakož i s respektem ke zvykům, tradicím a společenským hodnotám zemí, ve kterých působíme. Diverzita a inkluze jsou obchodním imperativem a tvoří nedílnou součást naší firemní kultury. Jsme přesvědčeni, že diverzifikovaná pracovní síla, stejně jako otevřená a vděčná firemní kultura, jsou v globalizovaném světě důležitými faktory úspěchu. Naším cílem je neustále zvyšovat poměr žen ve společnosti na všech úrovních. Naší ambicí je do roku 2025 dosáhnout genderové rovnosti na všech úrovních řízení.

Vzdělání

Podpora celoživotního učení a vzdělávání a motivace lidí k činnosti pro udržitelnost.

Pokud jde o realizaci naší strategie udržitelnosti, jsou to naši lidé, kteří se svým nasazením, dovednostmi a znalostmi přispívají ke změně. Z tohoto důvodu chceme podporovat závazek našich lidí k udržitelnosti. A proto jsme rozšířili naši stávající nabídku školení o ucelený program angažovanosti. Jeho cílem je komplexně vybavit naše zaměstnance znalostmi, dovednostmi a způsobem myšlení, které jsou klíčové pro vedoucí úlohu společnosti Henkel v oblasti udržitelnosti. Snažíme se je také zapojit a podpořit v aktivním podporování udržitelnosti, a to jak ve svém pracovním prostředí, tak i v soukromém životě.

Kromě toho jsme odhodláni dále rozšiřovat naše komunitní vzdělávací programy. Forscherwelt je příspěvkem společnosti Henkel k vědecké gramotnosti.

Prosperita

Podpora zdraví a pohody a přispívání k sociálnímu pokroku.

Podporujeme zdraví a vitalitu našich zaměstnanců, abychom pomohli vytvořit agilní a vysoce výkonnou organizaci. Za tímto účelem se opíráme o celosvětově jednotné normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a poskytujeme programy zdravotní a preventivní péče, které chrání před riziky na pracovišti a obecnými zdravotními riziky, jež by mohla vést k onemocnění. Široká škála zdravotních služeb nabízených na našich pracovištích má dva cíle: podporovat fyzické zdraví našich zaměstnanců a udržovat jejich duševní vitalitu.