Digitální Transformace

Společnost Henkel věří v sílu digitalizace. Jedná se o rychlý proces, který mění životy – spojuje lidi po celém světě a poskytuje jim personalizované produkty a zážitky, zároveň také přináší úroveň komfortu, jaká by byla ještě před několika lety nemyslitelná. V naší společnosti tento pokrok vítáme, zároveň však nikdy nezapomínáme, že o tom, kam nás tato cesta zavede, rozhodují lidé – zákazníci, spotřebitelé a celý tým společnosti Henkel.

VÝVOJ DALŠÍHO KROKU DIGITÁLNÍ INOVACE


Creating the next through Innovation

Vytváření přidané hodnoty prostřednictvím inovací a technologií je naší velkou vášní. Divize Henkel dx, která spojuje digitální odborné znalosti, řízení obchodních postupů a IT, je hnací silou digitální transformace celé naší společnosti. Tato divize byla založena v roce 2020, aby zkoumala obchodní výzvy a hrozby přetvářela na příležitosti. Se zaměřením na individuální potřeby zákazníků a spotřebitelů vytváříme digitální obchodní modely založené na shromážděných datech se zaměřením na optimalizaci, transformaci a změnu. Silná partnerství s našimi divizemi nám umožňují spojit obchodní domény a odborníky, abychom společně vyvíjeli nová digitální řešení a obchodní modely lépe a rychleji. Naši zákazníci a spotřebitelé jsou vždy v centru naší pozornosti.

Michael Nilles sitting intently

   

Musíme lépe porozumět našim koncovým zákazníkům. Předvídáme, co chtějí, ať už se jedná o personalizaci nebo přímý kontakt se zákazníkem, abychom si udrželi jejich důvěru i v budoucnu.

DIGITÁLNÍ MEGATRENDY MĚNÍ DYNAMIKU NAŠICH TRHŮ


Digitalization

EKONOMIKA PLATFORMY

Umožňuje podnikatelským ekosystémům usnadnit výrobu a výměnu zboží a služeb na základě otevřené, participativní digitální infrastruktury. Vytváří hodnotu pro všechny účastníky, která je odvozena od využití doplňkových produktů a služeb a spojení nabídky a poptávky. Tento megatrend nahrazuje tradiční, na produkty orientovaný obchod a vytváří prostředí, v němž „vítěz bere vše“.

NOVÉ NÁVYKY SPOTŘEBITELŮ A ZÁKAZNÍKŮ

Stále častěji jsme svědky toho, že se chování spotřebitelů zásadně mění. Více než kdy dříve je pro nás rozhodující porozumět našim zákazníkům. Vznikla nová pravidla hry - rozhodujícími jsou nyní personalizace, pohodlí, vyhovění poptávce a non-stop dostupnost. Zákazníci očekávají jedinečnou zkušenost (CX) ve všech online i offline kanálech (tzv. „omnichannel“).

SERVISNÍ SLUŽBY ZALOŽENÉ NA VÝSLEDCÍCH

Pokud nahlédneme za hranice pouhého produktu, je tento trend charakterizován rozšířením obchodního modelu z pouhé nabídky produktu směrem k poprodejním a jiným službám a řešením založeným na výsledcích (tzv. „Outcome-as-a-Service“). Staví na přesných, daty podložených poznatcích o popularitě a výkonnosti produktů. Tento megatrend využívá aktiva vlastněna jinými, například strojová data.

ÚČELNĚ. RYCHLE. JEDNODUŠE.

Společnosti vytvářejí hodnotu napříč celým hodnotovým řetězcem a v rámci vlastních organizací. Skrze nové pracovní postupy - rychlejší a pružnější než kdy dříve – podniky zvyšují produktivitu a efektivitu a zároveň získávají lepší poznatky pro rozhodování.

DIGITÁLNÍ TECHNO­LOGIE MÁME V GENECH


Sparc

DŮRAZ NA ZÁKAZNÍKY A OBCHOD

Každý den bez výjimky myslíme a žijeme obchodem, zákazníky a spotřebiteli.

ODBORNÉ ZNALOSTI V OBLASTI PODNIKÁNÍ

Ve svém oboru jsme důvěryhodnými odborníky. Dokonale rozumíme obchodním modelům, produktům, výrobním postupům a dynamice trhů.

HRDĚ SE HLÁSÍME K TECHNICE

S nadšením zkoumáme nové technologie a odhalujeme jejich plný potenciál.

BizDevOps

Díky spojení naší obchodní domény a technologických odborníků dosahujeme lepších a rychlejších výsledků.

MENTALITA STARTUPU

Řídíme se trhem, testujeme, učíme se a tvoříme rychle – v řádu týdnů, ne měsíců – a jsme vždy připraveni se přizpůsobit.

NAŠE INOVAČNÍ CENTRA

michael-hdx-buz2565-1-89-

Henkel dx Hubs v Berlíně a Šanghaji byla zřízena jako specializovaná inovační centra, která mají za úkol řídit digitální transformaci a vytvářet špičková digitální řešení ve společnosti Henkel po celém světě. Tato centra jsou místy, kde se naši digitální a technologičtí odborníci setkávají se startupy, digitálním ekosystémem i technologickými giganty. Jejich cílem je společně rozvíjet digitální obchodní modely a špičková technologická řešení a zároveň vytvářet smyšlení založené na inovacích.

VYTVÁŘÍME ŘEŠENÍ BUDOUC­NOSTI


Creating te next Solutions

NAŠE DIGITÁLNÍ
OBCHODNÍ PLATFORMA


RAQN

Chování spotřebitelů a zákazníků se masivně posunulo směrem k internetovému obchodování, které je vysoce personalizované a schopné vyhovět poptávce. Proto jsme vyvinuli systém RAQN. Integruje více digitálních kontaktních bodů do jediné digitální obchodní platformy a vytváří tak jedinečný uživatelský zážitek. RAQN je základem pro rozšíření aktivit v oblasti internetového obchodování, přičemž se zaměřuje na individuální preference spotřebitelů a zákazníků, zrychluje dobu uvedení produktů na trh a na základě analýzy dat zlepšuje výkonnostní marketing. Tato platforma vychází z našich znalostí obchodní domény, softwaru a umělé inteligence ve spojení s technologickými znalostmi společnosti Adobe - je přizpůsobena specifickým požadavkům našich divizí napříč spotřebitelskými a průmyslovými produkty.

NAŠE IT PÁTEŘ PRO
PODNIKÁNÍ CPG


SPARC

Trade promotion management (TPM) má zásadní strategický význam. Proto jsme vytvořili SPARC – náš cloud pro podporu prodeje a příjmů - který nám zajistí větší transparentnost a efektivitu a lepší vztahy se zákazníky. Systém SPARC umožňuje sledování výdajů v přesném čase a tím zvyšuje efektivitu a ziskovost. Tento systém byl vytvořen na míru s využitím nejnovější cloudové technologie SAP a našich vlastních algoritmů. Našim cílem je stát se v oblasti řízení obchodních výdajů nejlepší společností ve své třídě.

NÁŠ DÁMSKÝ
OBCHODNÍ HACKATHON


XATHON

Věříme, že diverzita a posílení postavení žen jsou klíčem k vybudování prosperujícího technologického průmyslu. Proto jsme vytvořili XATHON - každoroční hackathon pro podnikatelky - jeho cílem je podpořit talentované ženy v technologickém průmyslu a umožnit tak zakladatelkám posunout své nápady na další úrovneň. Xathon poskytuje podnikatelkám platformu pro prezentaci nápadů, mentorské vedení a příležitosti k navazování důležitých kontaktů. Stejně jako nyní bude i v budoucnu sloužit coby odrazový můstek pro další generace zakladatelek.