Firemní kultura

Henkel Purpose - Thumbnail

Náš cíl vyjadřuje to, co nás všechny ve společnosti Henkel spojuje: Pioneers at heart for the good of generations. Jsme rozmanitý tým více než 50 000 kolegů po celém světě, kteří se každý den snaží obohatit a zlepšit životy prostřednictvím našich produktů, služeb a řešení. Náš smysl je postaven na našich kořenech a do budoucna v sobě nese dlouholeté dědictví inovací, odpovědnosti a udržitelnosti. Naše sdílené hodnoty a Leadership Commitments se každý den řídí našimi rozhodnutími a činy.

Náš účel

Corporate Culture Visual

Všechno začalo snem. Před 145 lety, Fritz Henkel, podnikatel a srdcem odvážný průkopník převrátil chod každodenního života lidí. Tím tak založil odkaz v oblasti péče: o jeho zaměstnance, společnost a životní prostředí. Dlouho před tím, než takový koncept vůbec existoval, dával do popředí udržitelnost. 

V dnešní době jméno Henkel za těmito hodnotami stále stojí. Náš smysl pro jednotu z nás vytvořil rozmanitou komunitu více než 50 000 lidí, kterým zákazníci a spotřebitelé důvěřují. Společně každým dnem obohacujeme a zlepšujeme životy miliard prostřednictvím našich produktů, služeb a řešení. A máme potenciál ovlivnit mnohem více.

Budeme stavět na našem průkopnickém duchu, znalostech a zdrojích, a pro další generace utvářet smysluplnou budoucnost. S našimi inovacemi a technologiemi vytváříme hodnotu pro zákazníky a spotřebitele, přinášíme úspěch našim týmům a podporujeme světové dobro.


Naše hodnoty

Naše hodnoty nám ukazují správný směr našeho konání, rozhodování a chování. Každý den přijímáme bezpočet rozhodnutí ve značně proměnlivém prostředí. Současně jsme velmi rozmanití – pocházíme z různých kulturních prostředí a máme odlišné zkušenosti, působíme na různorodých trzích a v různých odvětvích. Proto jsou pro náš budoucí úspěch tak důležité jasné hodnoty, které všichni ve společnosti Henkel sdílejí, rozumí jim a řídí se jimi ve svém každodenním životě řídí.