Udržitelnost

Jako lídr v udržitelnosti chceme být průkopníkem ve sféře nových řešení pro udržitelný rozvoj a zároveň pokračovat ve formování našeho zodpovědného podnikání a zvyšování naší hospodářské úspěšnosti. Toto úsilí se týká všech činností naší společnosti, tedy i celého hodnotového řetězce.

Strategie udržitelnosti

Naše strategie udržitelnosti

Ztrojnásobení hodnoty, kterou vytváříme prostřednictvím našich obchodních aktivit ve vztahu k naší ekologické stopě – to je náš cíl do roku 2030.

Společenská zodpovědnost

Společenská angažovanost – nebo společenská zodpovědnost – vždy tvoří neoddělitelnou součást našeho firemního smyslu pro zodpovědnost.

Závazek společnosti Henkel zastávat pozici lídra v udržitelnosti je hluboce zakořeněný v našich hodnotách. Udržování rovnováhy mezi hospodářským úspěchem, ochranou životního prostředí a společenskou zodpovědností je základem naší firemní kultury už celá desetiletí. Tento přístup se vztahuje na všechny naše obchodní divize a obchodní praktiky. Našich asi 53 000 zaměstnanců si skutečně osvojilo zásady trvale udržitelného rozvoje a v souladu s nimi ve svojí každodenní práci přemýšlí a konají.

Naše strategie udržitelnosti: dosáhnout více za méně

Abychom si naše vedoucí postavení udrželi i v budoucnu, vypracovali jsme dlouhodobou strategii udržitelnosti a nastavili jasný, avšak zároveň ambiciózní cíl pro rok 2030. Do té doby by měly být všechny produkty a postupy společnosti Henkel třikrát efektivnější než dnes.

Tento cíl nám umožní čelit jedné z hlavních výzev budoucnosti: oddělení růstu od spotřeby zdrojů. Místo toho máme v úmyslu přinášet větší hodnotu našim zákazníkům a spotřebitelům, komunitám, ve kterých působíme, jako i naší společnosti – a zároveň snižovat naši ekologickou stopu. „Dosáhnout více za méně“ je myšlenka, která je srdcem naší strategie udržitelnosti a součástí všech našich obchodních procesů a aktivit.

V rámci trvale udržitelného rozvoje společnost Henkel klade důraz na péči o životní prostředí a s tím související odpovědnost za obaly výrobků, které uvede na český trh. Tyto povinnosti zabezpečujeme v celém rozsahu prostřednictvím našich smluvních partnerů. Podrobné informace ohledně dostupných systémů sběru, zhodnocování a recyklace odpadů z obalů, významu označení obalů a o všech úkolech, které přispívají k trvale udržitelnému rozvoji, najdete na těchto stránkách: EKO-KOM (www.ekokom.cz)

Zvláštní informace o odpadu z elektrozařízení, baterií a akumulátorů:

Elektrowin (www.elektrowin.cz)
Retela (www.retela.cz)
Ecobat (www.ecobat.cz)

Naše čtyři pilíře

  • Korporátní dobrovolnictví: Prostřednictvím naší iniciativy s názvem „Make an Impact on Tomorrow“ podporujeme dobrovolnické a společensky prospěšné aktivity našich zaměstnanců a našich bývalých zaměstnanců v důchodě.
  • Společenská partnerství: V rámci společenských partnerství podporujeme sociálně orientované iniciativy a veřejné instituce v místech působnosti společnosti Henkel, a to po celém světě.
  • Zapojení značek:  Kromě sféry společenské odpovědnosti, naše značky vstupují i do různých partnerství se sociálně orientovanými iniciativami a veřejnými institucemi po celém světě.
  • Pomoc při mimořádných událostech: Henkel reaguje rychle a pragmaticky na přírodní katastrofy a poskytuje pomoc prostřednictvím své nadace „Fritz Henkel Stiftung“ kdekoli na světe je to potřeba.