Udržitelnost

Jakožto lídři v oblasti udržitelnost chceme být i průkopníky ve sféře nových řešení pro udržitelný rozvoj a zároveň pokračovat ve formování našeho zodpovědného podnikání a zvyšování naší hospodářské úspěšnosti. Toto úsilí se týká všech činností naší společnosti, tedy i celého hodnotového řetězce.

Strategie udržitelnosti

Naše strategie udržitelnosti

Vytváření větší hodnoty prostřednictvím našich obchodních aktivit při současném snižování naší ekologické stopy – to je náš cíl do roku 2030.

Společenská odpovědnost

Společenská angažovanost – nebo společenská odpovědnost – vždy tvoří neoddělitelnou součást našeho firemního smyslu pro odpovědnost. Zjistěte vice v našem digitálním magazínu.

Společnost Henkel již více než 140 let zaujímá inovační přístup k podpoře environmentálního a sociálního rozvoje. Uvědomujeme si potenciální přínos, kterého můžeme dosáhnout rozvojem udržitelných inovací – protože naše produkty a technologie jsou po celém světě používány denně. Začlenili jsme environmentální a sociální kritéria do našeho inovačního procesu, aby každý nový produkt nebo složení, které uvedeme na trh, přispěl k udržitelnosti.

Spolu s tímto zaměřením na inovace jsme si v rámci komplexní strategie o udržitelnosti stanovili ambiciózní cíle. Díky začlenění udržitelnosti do každodenního pracovního procesu našich zaměstnanců můžeme dosáhnout námi společně vytyčeného cíle. A to podněcuje ke zlepšení udržitelnosti a fungování byznysu. Jsme přesvědčeni, že tyto dva aspekty jdou ruku v ruce. Společně s našimi partnery prosazujeme udržitelnost v celém hodnotovém řetězci.

Naše strategie udržitelnosti: dosáhnout více za méně

V rámci trvale udržitelného rozvoje společnost Henkel klade důraz na péči o životní prostředí a s tím související odpovědnost za obaly výrobků, které uvede na český trh. Tyto povinnosti zabezpečujeme v celém rozsahu prostřednictvím našich smluvních partnerů. Podrobné informace ohledně dostupných systémů sběru, zhodnocování a recyklace odpadů z obalů, významu označení obalů a o všech úkolech, které přispívají k trvale udržitelnému rozvoji, najdete na těchto stránkách: EKO-KOM (www.ekokom.cz)

Náš přístup k udržitelnosti


Společenský závazek

Společenská odpovědnost

Společenská angažovanost – nebo společenská odpovědnost – vždy tvoří neoddělitelnou součást našeho firemního smyslu pro odpovědnost.

Naše čtyři pilíře

Korporátní dobrovolnictví

Prostřednictvím naší iniciativy s názvem „Make an Impact on Tomorrow“ podporujeme dobrovolnické a společensky prospěšné aktivity našich zaměstnanců a našich bývalých zaměstnanců v důchodě.

Společenská partnerství

V rámci společenských partnerství podporujeme sociálně orientované iniciativy a veřejné instituce v místech působnosti společnosti Henkel, a to po celém světě.

Zapojení značek

Kromě sféry společenské odpovědnosti, naše značky vstupují i do různých partnerství se sociálně orientovanými iniciativami a veřejnými institucemi po celém světě.

Pomoc při mimořádných událostech

Henkel reaguje rychle a pragmaticky na přírodní katastrofy a poskytuje pomoc prostřednictvím své nadace „Fritz Henkel Stiftung“ kdekoli na světe je to potřeba.

Key figures