PODPORA UDRŽITELNOSTI

Chemické pokusy se zelenými listy

Jsme zavedenou technologickou jedničkou, která je průkopníkem v oblasti inovací a udržitelných řešení. Když se ohlédneme do historie naší společnosti, již několikrát jsme způsobili revoluci v odvětví spotřebního zboží - uvedli jsme na trh samočinný prací prostředek a tekutý šampon na vlasy.
 
Přispíváme k řešení globálních výzev tím, že našim spotřebitelům poskytujeme udržitelnou volbu díky našim inovativním vysoce účinným výrobkům pro naše kategorie prací a čistící prostředky a péče o vlasy. Zároveň prostřednictvím našich partnerství prosazujeme systémové změny.

NAŠE PRODUKTY

Dvě zelené a modré Henkel Persil tablety s třešňovými květy okolo

Produkty a technologie jsou základem všeho, co děláme. Vytváříme větší hodnotu pro naše zákazníky a spotřebitele tím, že neustále inovujeme, abychom nabídli lepší výkon při snížené ekologické stopě.

PARTNER­STVÍ

Dva muži stojící u stolu s lahví Persilu a notebookem

Partnerství hrají rozhodující roli při prosazování udržitelnosti v našem hodnotovém řetězci i mimo něj. Pomáháme našim zákazníkům a spotřebitelům snižovat jejich ekologickou stopu a odpovědně využívat zdroje. Spolupracujeme s našimi dodavateli na prosazování udržitelných postupů a dodržování lidských práv a spolupracujeme s partnery, abychom sdíleli znalosti a společně prosazovali systémová řešení.

Naše závazky a stanoviska

Společnost Henkel se zavazuje k dialogu s ostatními, kteří respektují různorodost názorů a konstruktivní výměnu myšlenek. Aktivně se účastníme důležitých společensko-politických debat tím, že se blíže zabýváme vybranými aktuálními tématy.