STRATEGICKÝ RÁMEC

Ve společnosti Henkel formujeme naši budoucnost podle dlouhodobého strategického rámce založeného na našem smyslu a hodnotách.

Tento rámec nám pomůže zvítězit ve 20. letech tohoto století s jasným zaměřením na smysluplný růst. To znamená vytvořit jedinečnou hodnotu pro našeho zákazníka a naše spotřebitele, abychom dokázali přerůst naše trhy, posílit naše vedení v udržitelnosti a umožnit našim zaměstnancům růst, ať už profesně či osobně, a to prostřednictvím jejich práci ve společnosti Henkel. 

Hlavními články našeho strategického rámce jsou vítězné portfolio, konkurenční výhoda v oblasti inovací, udržitelnosti a digitálních a futuristicky orientovaných operačních modelů, které jsou podložené silným základem kultury spolupráce a silných lidí. 

Shaping our Future - Thumbnail

VE 20. LETECH VYHRAJEME
SMYSLUPLNÝ RŮST

Důsledně formujeme naše vítězné portfolio

Klíčovým prvkem našeho strategického směru je aktivní správa portfolia. Identifikovali jsme značky a kategorie s celkovým objemem prodeje za více než miliardu eur, především v našich spotřebitelských podnicích, z nichž velká část již byla prodána nebo ukončena od zavedení agendy cílevědomého růstu. Navíc, M&A jsou neoddělitelnou součástí naší Henkel strategie. Klíčovými kritérii pro akvizice jsou dostupnost, strategická vhodnost a finanční atraktivita potenciálních cílů. Použijeme naši silnou rozvahu k uskutečnění akvizic s velkým dopadem. Zatímco se snažíme posilovat naše vedoucí technologické postavení v oblasti lepidel akvizicemi, v našich spotřebitelských podnicích se zaměřujeme na vedoucí pozice v jednotlivých zemích a kategoriích, tak jako na „bílé oblasti“ a nové obchodní modely.

Zrychlujeme inovace s dopadem zvýšenými investicemi

Naším cílem je zrychlovat inovace, které mají dopad, a to zvýšenými investicemi. To zahrnuje přístup, který posiluje inovace, např. rozšíření používání digitálních nástrojů pro rychlejší a lepší analytická data. Zatímco posouváme naše rozhodování v rámci celé organizace blíže trhu a posilujeme potenciál inovací a ideový crowdsourcing, rovněž také rozšiřujeme agilní přístup a pokračujeme v investicích do inkubátorů a inovačních center. To by nám mělo umožnit vývoj v inovacích, které mají dopad v obou našich divizích. Inovace a značky podpoříme neustálými investicemi v základních kategoriích a regionech. Společnost Henkel proto opět výrazně zvýšila růstové investice do reklamy, digitálních technologií a IT.

Posilnění udržitelnosti na základě prokazatelných výsledků a ambiciózních cílů

Na základě našich prokazatelných výsledků a dalšímu pokroku vstříc našim cílům na rok 2020 a dál, usilujeme o posílení udržitelnosti jako konkurenčního rozlišovače. Definovali jsme další milníky ve třech klíčových oblastech, které jsou vysoce relevantní pro naše zákazníky, spotřebitele, obchodní partnery a celkově společnost: na cestě k tomu, abychom se stali klimaticky prospěšnými v našich provozech do roku 2030, plánujeme snížit naši uhlíkovou stopu při výrobě o 65 % a ušetřit tak 100 milionů tun CO2 společně s našimi zákazníky, spotřebiteli a dodavateli do roku 2025, ve srovnání s výchozím rokem 2010. Naším cílem je také do roku 2030 získávat 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Na cestě k cirkulární ekonomice a nulovému plastovému odpadu v přírodě, jsme stanovili ambiciózní obalové cíle na rok 2025: 100 % obalů Henkel produktů bude recyklovatelných nebo znovu použitelných1, zároveň je naším cílem snížit plasty založené na fosilních palivech v našich spotřebitelských obalech o 50 %. Rovněž chceme posílit náš vliv na společnost a na komunity – a to díky 100% udržitelným zdrojům, využíváním přibližně 48 000 angažovaných zaměstnanců a pomoci zlepšit život 30 milionům lidí po celém světě do roku 2030.

Udržitelnost bude silně ukotvena ve všech našich aktivitách. Stanovením udržitelnosti jako základního pilíře v našich inovačních strategiích budou spotřebitelské divize rozvíjet své produktové portfolio se značným zaměřením na udržitelná obalová řešení a dále přicházet se značkami, které mají určitý účel. Adhesive Technologies budou dále pokračovat v posilování svého potenciálu u svých produktů a technologií, které stanovují průmyslové standardy.

Transformace digitálu na tvůrce hodnot pro zákazníky a spotřebitele

V budoucnosti se zaměříme na trasformaci digitálu na tvůrce hodnot pro zákazníky a spotřebitele. Chceme zvýšit angažovanost a digitální prodej ve spotřebitelských divizích tím, že budeme rozšiřovat stávající a vytvářet nové digitální platformy pro přímé vztahy se spotřebiteli. „End-to-end“ digitalizace zaměřená na zákazníka v průmyslové divizi se bude snažit vytvářet nové obchodní příležitosti a dále digitalizovat zkušenosti zákazníků ve všech kontaktních bodech. Navíc, budeme dále pokračovat v integraci údajů mezi koncovými body. To by mělo společnosti například umožnit vytváření inovativních a přizpůsobených řešení zaměřených na UI. Dále budeme investovat do talentů v oblasti digitálu, především vědcům a inženýrům v oblasti digitálu, kteří mají v technologickém průmyslu bohaté zkušenosti. A nakonec se chceme zaměřit na digitální podnikání a jeho efektivnost. Kompletně přeorganizujeme naše digitální uspořádání a vytvoříme novou digitální strukturu s názvem „Digitální podnikání“. Na konci roku 2019 jsme vytvořili novou pozici CDIO (Hlavní digitální a informační pracovník). Digitální a IT týmy v rámci celé společnosti Henkel jsou sjednocené pod vedením CDIO, který organizačně spadá přímo pod vedení společnosti. 

Henkel nové „Digitální podnikání“ je postaveno na dvou pilířích: za prvé „byznysová technologie“, což je prostředník pro zvyšování efektivnosti v celém hodnotovém řetězci, a to skrz optimalizaci obchodních procesů a IT systémů. Druhým pilířem je „Henkel Digital“, nová specializovaná jednotka pro tržně orientovanou inkubaci a inovace. Pod touto střechou plánujeme postavit digitální inovační centrum v Berlíně, v Sillicon Valley a v Asii.  


kromě lepidlářských produktů, kde zbytky mohou ovlivňovat recyklovatelnost nebo znečistit recyklační toky. 

Úprava operačních modelů tak, aby byly rychlé, jednoduché a adaptabilní

Upravujeme naše operační modely v rámci celé společnosti tak, aby byly rychlé, jednoduché a adaptabilní a aby neustále vylepšovaly naši konkurenceschopnost našich procesů a struktur. Usilujeme o zintenzivnění našeho úsilí, abychom mohli vytvořit nové obchodní modely, posílit zákaznickou a spotřebitelskou blízkost s rychlejším rozhodovacím procesem a neustálým zvyšováním efektivity

Posilování kultury spolupráce s lidmi, kterým věříme

Silná kultura, společné hodnoty a jasný rámec pro spolupráci jako jeden tým jsou klíčové pro budoucí úspěch společnosti Henkel. Jako první krok jsme v roce 2019 představili naše závazky vedení všem našim zaměstnancům. Díky těmto závazkům plánujeme urychlit kulturní cestu v jejím jádru a posílit tak kulturu spolupráce a důvěry v naše zaměstnance, zvyšovat jejich kvalifikaci a umožnit jim růst a rozvíjet se.