Strategie udržitelnosti

Chceme přinášet větší hodnotu našim zákazníkům, spotřebitelům, společnosti a komunitám, ve kterých působíme, ale současně snižovat naší ekologickou stopu. Toto je myšlenka, která je srdcem naší strategie udržitelnosti a ambiciózních cílů v rámci ní.

Dlouho se zdálo, že růst a spotřeba zdrojů jdou ruku v ruce a není možné dosáhnout jedno bez druhého. Vždy, když se zvýšil počet obyvatel a životní úroveň rostla, znamenalo to stále větší a větší spotřebu zdrojů. Vzhledem k tomu, že počet obyvatel stoupne do roku 2050 na devět miliard, tento trend se pravděpodobně tak brzy nezmění. Spotřeba zdrojů se bude v nejbližších desetiletích zrychlovat a přírodní zdroje, jako jsou fosilní paliva nebo voda, budou ubývat mnohem rychleji, než je planeta stihne vyrábět.

Přesto, že jsou tyto vývojové trendy spíše problémem budoucnosti, nabízejí také velký potenciál: inovace a úsilí dosáhnout více za méně budou klíčem k cíli stát se udržitelnou firmou. Potřebujeme řešení, která umožní lidem pohodlně žít, ale zároveň budou vyžadovat menší množství materiálů. Tato myšlenka zůstává v srdci strategie udržitelnosti společnosti Henkel: snažíme se najít nové způsoby růstu a zlepšování kvality života bez toho, abychom využívali stále větší množství zdrojů. Chceme zlepšit svoje produkty a služby prostřednictvím inovací a inteligentních řešení, abychom vytvořili větší hodnotu a zároveň snížili ekologickou stopu.

Hodnota & definice

Náš přínos v šesti stěžejních oblastech

Náš přínos v šesti stěžejních oblastech

Naše aktivity soustřeďujeme v rámci hodnotového řetězce do šesti stěžejních oblastí, které reflektují výzvy trvale udržitelného rozvoje ve vztahu k našim provozům. Klíčovými partnery našeho trvale udržitelného rozvoje bez negativního dopadu na kvalitu života lidí budou inovace a dosahování vyšších výkonů při menším množství vstupů. Jestliže prostřednictvím nových produktů a technologií usilujeme o pokrok v rámci celého hodnotového řetězce, soustřeďujeme se na jasně definované oblasti, které představují naše výzvy ve vztahu k našim provozům. Naše stěžejní oblasti jsme dále rozčlenili do dvou dimenzí: „vyšší hodnota“ a „nižší dopad“. Abychom úspěšně implementovali naši strategii a splnili všechny naše cíle, musíme mít obě tyto dimenze neustále na paměti při naší každodenní práci a kontinuálně je přetavovat do všech našich obchodních procesů.

Naše klíčové oblasti jsou rozděleny do dvou dimenzí: „větší hodnota“ a „snížená stopa“. Naším cílem je zvýšit hodnotu, kterou vytváříme v oblastech „společenského pokroku“, „bezpečnosti & ochrany zdraví“ a „výkonu“. V oblastech „energie & klima“, „materiály & odpady“ a „voda & odpadní vody“ usilujeme o další snižování zdrojů, které využíváme, a tedy i ekologické stopy našich činností a produktů.

Co chceme dosáhnout do roku 2030

Naším 20letým cílem do roku 2030 je ztrojnásobit hodnotu, kterou vytváříme v rámci ekologické stopy našich operací, produktů a služeb. Abychom dosáhli cíle ztrojnásobit naši efektivitu do roku 2030, budeme muset zlepšit naši efektivitu každý rok průměrně o 5 až 6 %. Naše cíle v letech 2011 až 2015 jsme splnili a zlepšili jsme vztah mezi tvorbou hodnoty a naší stopou v rámci životního prostředí celkově o 38 %, a zároveň do roku 2020 navýšili naši efektivitu o 64 %.

Naše prozatímní cíle dosud představují důležité milníky na cestě k našemu dlouhodobému cíli, kterým je do roku 2030 dosáhnout trojnásobné účinnosti.

Vytváří větší hodnot

Snižování ekologické stopy

Čeho jsme doposud dosáhli

V minulých letech jsme dosáhli významného pokroku směrem k dosažení našich prozatímních cílů pro rok 2020 (základní rok: 2010). S koncem tohoto strategického období jsme dosáhli překročení našich cílů v oblasti emisí CO2, odpadu a bezpečnosti práce.

Stanovení relevantních témat a získávání poznatků a perspektiv

Abychom určili a kategorizovali podstatná témata pro naše obchodní aktivity, zapojujeme se do nepřetržitého procesu zaznamenávání a vyhodnocování výzev a příležitostí udržitelného rozvoje pomocí různých nástrojů. Posuzujeme důležitost témat pro naši firmu, životní prostředí, společnost a zainteresované osoby. Dialog se stakeholdery (zainteresované osoby) nám pomáhá získávat informace, nové perspektivy a podporuje společné chápání priorit a výzev. Také bereme v úvahu kritéria hodnocení různých finančních a udržitelně orientovaných posudků a také instrukce Global Reporting Initiative (GRI). Výsledky těchto procesů lze rozdělit do šesti hlavních oblastí, která byla identifikována analýzou vhodnosti. V těchto klíčových oblastech chceme, díky našim obchodním aktivitám, usilovat o globální rozvoj udržitelnosti v celém hodnotovém řetězci.

Naše klíčové oblastiSpolečenský pokrokBezpečnost a ochrana zdravíEnergie & PodnebíMateriály & OdpadVoda & Plýtvání vodou