STRATEGIE

Two people sitting on a red sofa and working together on a laptop

Naše strategie udržitelnosti je přímým odrazem závazků naší společnosti k „smysluplnému růstu“. Zavázali jsme se k transformační změně tím, že vytváříme větší hodnotu pro naše zúčastněné strany, úspěšně rozvíjíme naše podnikání a jednáme udržitelně ve prospěch současných i budoucích generací.

Transformační dopad pro dobro generací

Ve společnosti Henkel vnímáme udržitelnost jako nepolevující snahu o pokrok v současných tématech a neustálém nabývání nových vědomostí na základě vědeckých poznatků. Globální změna klimatu je jednou z největších výzev, kterým lidstvo v současnosti čelí, a vyžaduje okamžitá a ambiciózní opatření. Je také velmi důležité chránit a obnovovat naše zdroje a systémy, jako jsou lesy, vody a biodiverzita, pro současné i budoucí generace. Zároveň jsme svědky celosvětového růstu chudoby a sociální nerovnosti, což následně ohrožuje lidská práva a základy společenského soužití. Uvědomujeme si, že společnosti jako Henkel hrají při řešení těchto výzev a při transformačních změnách významnou roli.

Odpovědnost za lidi, planetu a společnost

Naše firemní poslání definuje společný základ, který nás všechny ve společnosti Henkel spojuje: jsme srdcem průkopníci pro dobro generací. Svým průkopnickým duchem, znalostmi, výrobky a technologiemi chceme každý den obohacovat a zlepšovat životy lidí a utvářet smysluplnou budoucnost pro další generace. Udržitelné obchodní praktiky jsou již po desetiletí nedílnou součástí naší firemní kultury a také ústředním prvkem naší vize budoucnosti. Udržitelnost tvoří spolu s inovacemi a digitalizací jádro naší firemní strategie, tzv. programu účelného růstu.

Budeme stavět na našich konkrétních silných stránkách, jako jsou inovace našich obchodních jednotek, rozsáhlé znalosti našich zaměstnanců a také různá kontaktní místa našich výrobků a technologií se zákazníky a spotřebiteli. Hodláme spolupracovat s ostatními na vytvoření zásadní změny.

V roce 2022 jsme zveřejnili náš nový program na podporu udržitelnosti 2030+ Sustainability Ambition Framework, který spojujeme s vysokou aspirací dosáhnout "transformačního dopadu pro dobro generací". Toto opatření zahrnuje tři dimenze ESG v naší vizi udržitelnosti a definovali jsme klíčové oblasti, na které se zaměříme:

Program 2030+ Sustainability Ambition Framework

Naše nová strategie udržitelnosti spočívá v plnění našich ambicí prostřednictvím konkrétních opatření a projektů zaměřených na dosažení pokroku v praxi. Náš program na podporu udržitelnosti 2030+ Sustainability Ambitions Framework stanovuje naše dlouhodobé cíle ve třech oblastech – Regenerativní planeta, Prosperující komunity a Důvěryhodný partner, a je spojen s naším vysokým cílem dosáhnout "transformačního dopadu pro dobro generací".

Hlavní cíle programu 2030+

Naše klíčové páky pro změnu

Jsme si vědomi, že našich ambicí v oblasti transformace můžeme dosáhnout pouze systémovým uvažováním a spoluprací s našimi partnery v rámci hodnotového řetězce i mimo něj. Proto jsme také definovali tři hlavní nástroje, které nám pomohou dosáhnout potřebného pokroku a zvýšit jeho rozsah:

  • Produkty a technologie jsou základem všeho, co děláme. Vytváříme větší hodnotu pro naše zákazníky a spotřebitele tím, že neustále inovujeme, abychom nabídli lepší výkon při současném snižování ekologické stopy.
  • Lidé jsou ústředním bodem našeho podnikání a našich aktivit souvisejících s udržitelností. Naši zaměstnanci přispívají k udržitelnému rozvoji svou angažovaností. Naši dodavatelé, akcionáři, zákazníci a spotřebitelé a naši sousedé hrají důležitou roli při společném prosazování účinných změn.
  • Partneři jsou rozhodující pro zavádění a rozšiřování udržitelného pokroku. Sdílíme znalosti a prosazujeme systémová řešení prostřednictvím spolupráce s našimi partnery v rámci hodnotového řetězce a také s odborníky, univerzitami, občanskou společností a dalšími společnostmi.

Rozpoznávání klíčových oblastí

Abychom určili oblasti důležité pro naše obchodní činnosti a podávání zpráv, zapojujeme se do nepřetržitého procesu zaznamenávání a vyhodnocování konkrétních výzev a příležitostí pro udržitelný rozvoj s využitím různých nástrojů. Posuzujeme důležitost jednotlivých oblastí pro společnost, životní prostředí, veřejnost a také pro zúčastněné strany. Výsledky jsou rozděleny do tří oblastí, kterými jsou Regenerativní planeta, Prosperující komunity a Důvěryhodný partner, přičemž každá z nich zahrnuje tři témata, která jsme určili na základě analýzy významnosti. V těchto devíti tematických oblastech se prostřednictvím naší činnosti chceme zaměřit na podporu udržitelného rozvoje po celém světě i v celém hodnotovém řetězci.