Strategie udržitelnosti

Přinášet větší hodnotu našim zákazníkům a spotřebitelům, komunitám, ve kterých působíme, stejně jako naší společnosti - a zároveň snižovat naší ekologickou stopu. Toto je myšlenka, která je srdcem naší strategie udržitelnosti a ambiciózních cílů v rámci ní.

Dlouho se zdálo, že růst a spotřeba zdrojů jdou ruku v ruce a není možné dosáhnout jedno bez druhého. Vždy, když se zvýšil počet obyvatel a životní úroveň rostla, znamenalo to stále větší a větší spotřebu zdrojů. Vzhledem k tomu, že počet obyvatel stoupne do roku 2050 na devět miliard, tento trend se pravděpodobně tak brzy nezmění. Spotřeba zdrojů se bude v nejbližších desetiletích zrychlovat a přírodní zdroje, jako jsou fosilní paliva nebo voda, budou ubývat mnohem rychleji, než je planeta stihne vyrábět.

Přesto, že jsou tyto vývojové trendy spíše problémem budoucnosti, nabízejí také velký potenciál: inovace a úsilí dosáhnout více za méně budou klíčem k cíli stát se udržitelnou firmou. Potřebujeme řešení, která umožní lidem pohodlně žít, ale zároveň budou vyžadovat menší množství materiálů. Tato myšlenka zůstává v srdci strategie udržitelnosti společnosti Henkel: snažíme se najít nové způsoby růstu a zlepšování kvality života bez toho, abychom využívali stále větší množství zdrojů. Chceme zlepšit svoje produkty a služby prostřednictvím inovací a inteligentních řešení, abychom vytvořili větší hodnotu a zároveň snížili ekologickou stopu.

Hodnota & definice

Náš přínos v šesti stěžejních oblastech

Náš přínos v šesti stěžejních oblastech

Naše aktivity soustřeďujeme v rámci hodnotového řetězce do šesti stěžejních oblastí, které reflektují výzvy trvale udržitelného rozvoje ve vztahu k našim provozům. Klíčovými partnery našeho trvale udržitelného rozvoje bez negativního dopadu na kvalitu života lidí budou inovace a dosahování vyšších výkonů při menším množství vstupů. Jestliže prostřednictvím nových produktů a technologií usilujeme o pokrok v rámci celého hodnotového řetězce, soustřeďujeme se na jasně definované oblasti, které představují naše výzvy ve vztahu k našim provozům. Naše stěžejní oblasti jsme dále rozčlenili do dvou dimenzí: „vyšší hodnota“ a „nižší dopad“. Abychom úspěšně implementovali naši strategii a splnili všechny naše cíle, musíme mít obě tyto dimenze neustále na paměti při naší každodenní práci a kontinuálně je přetavovat do všech našich obchodních procesů.

Naše střednědobé cíle do roku 2020 (výchozí rok: 2010)

Prostřednictvím těchto nových průběžných cílů máme v úmyslu do konce roku 2020 zlepšit vztah mezi vytvářenými hodnotami a environmentálním dopadem celkem o 75 procent (vzhledem k výchozímu roku 2010).

Vytvářet větší hodnotu...

Společenský pokrok

Výsledky

Zdraví a bezpečnost

... při menší ekologické stopě

Energetika a klima

Materiál a odpad

Voda a odpadní voda

Co chceme dosáhnout do roku 2030

Abychom dosáhli cíle ztrojnásobit naši efektivitu do roku 2030, budeme muset zlepšit naši efektivitu každý rok průměrně o 5 až 6 procent. Naše cíle v letech 2011 až 2015 jsme splnili a zlepšili jsme vztah mezi tvorbou hodnoty a naší stopou v rámci životního prostředí celkově o 38 %, a zároveň do roku 2016 navýšili naši efektivitu o 42 %. Na cestě k dosáhnutí našeho dlouhodobého cíle, který jsme nazvali „Faktor 3“, se budeme v nejbližších letech snažit naši výkonnost v uvedených oblastech zlepšit ještě více. Pro tento účel jsme si nastavili nové střednědobé cíle:

Naše dosavadní úspěchy

Abychom dosáhli našeho dlouhodobého cíle ztrojnásobit naši efektivitu do roku 2030 („Faktor 3”), stanovili jsme si dopředu konkrétní průběžné cíle na období 5 let od roku 2011 do roku 2015, kterých se nám i podařilo dosáhnout. Tady jsou aktuální čísla: