Strategie udržitelnosti

Chceme přinášet větší hodnotu našim zákazníkům, spotřebitelům, společnosti a komunitám, ve kterých působíme, ale současně snižovat naší ekologickou stopu. Toto je myšlenka, která je srdcem naší strategie udržitelnosti a ambiciózních cílů v rámci ní.

Dlouho se zdálo, že růst a spotřeba zdrojů jdou ruku v ruce a není možné dosáhnout jedno bez druhého. Vždy, když se zvýšil počet obyvatel a životní úroveň rostla, znamenalo to stále větší a větší spotřebu zdrojů. Vzhledem k tomu, že počet obyvatel stoupne do roku 2050 na devět miliard, tento trend se pravděpodobně tak brzy nezmění. Spotřeba zdrojů se bude v nejbližších desetiletích zrychlovat a přírodní zdroje, jako jsou fosilní paliva nebo voda, budou ubývat mnohem rychleji, než je planeta stihne vyrábět.

Přesto, že jsou tyto vývojové trendy spíše problémem budoucnosti, nabízejí také velký potenciál: inovace a úsilí dosáhnout více za méně budou klíčem k cíli stát se udržitelnou firmou. Potřebujeme řešení, která umožní lidem pohodlně žít, ale zároveň budou vyžadovat menší množství materiálů. Tato myšlenka zůstává v srdci strategie udržitelnosti společnosti Henkel: snažíme se najít nové způsoby růstu a zlepšování kvality života bez toho, abychom využívali stále větší množství zdrojů. Chceme zlepšit svoje produkty a služby prostřednictvím inovací a inteligentních řešení, abychom vytvořili větší hodnotu a zároveň snížili ekologickou stopu.

Hodnota & definice

Náš přínos v šesti stěžejních oblastech

Náš přínos v šesti stěžejních oblastech

Naše aktivity soustřeďujeme v rámci hodnotového řetězce do šesti stěžejních oblastí, které reflektují výzvy trvale udržitelného rozvoje ve vztahu k našim provozům. Klíčovými partnery našeho trvale udržitelného rozvoje bez negativního dopadu na kvalitu života lidí budou inovace a dosahování vyšších výkonů při menším množství vstupů. Jestliže prostřednictvím nových produktů a technologií usilujeme o pokrok v rámci celého hodnotového řetězce, soustřeďujeme se na jasně definované oblasti, které představují naše výzvy ve vztahu k našim provozům. Naše stěžejní oblasti jsme dále rozčlenili do dvou dimenzí: „vyšší hodnota“ a „nižší dopad“. Abychom úspěšně implementovali naši strategii a splnili všechny naše cíle, musíme mít obě tyto dimenze neustále na paměti při naší každodenní práci a kontinuálně je přetavovat do všech našich obchodních procesů.

Naše střednědobé cíle do roku 2020 (výchozí rok: 2010)

Prostřednictvím těchto nových průběžných cílů máme v úmyslu do konce roku 2020 zlepšit vztah mezi vytvářenými hodnotami a environmentálním dopadem celkem o 75 procent (vzhledem k výchozímu roku 2010).

Vytvářet větší hodnotu...

Společenský pokrok

Výsledky

Zdraví a bezpečnost

... při menší ekologické stopě

Energetika a klima

Materiál a odpad

Voda a odpadní voda

* S výjimkou technologických produktů, kde zbytky mohou recyklovatelnost ovlivnit.

Co chceme dosáhnout do roku 2030

Abychom dosáhli cíle ztrojnásobit naši efektivitu do roku 2030, budeme muset zlepšit naši efektivitu každý rok průměrně o 5 až 6 %. Naše cíle v letech 2011 až 2015 jsme splnili a zlepšili jsme vztah mezi tvorbou hodnoty a naší stopou v rámci životního prostředí celkově o 38 %, a zároveň do roku 2018 navýšili naši efektivitu o 43 %. Na cestě k dosáhnutí našeho dlouhodobého cíle, se budeme v nejbližších letech snažit naši výkonnost v uvedených oblastech zlepšit ještě více. Pro tento účel jsme si nastavili nové střednědobé cíle.

Čeho jsme doposud dosáhli

V roce 2018 jsme dosáhli výrazného pokroku v cestě za naplňováním prozatímních cílů pro rok 2020 (v porovnání s rokem 2010).