Inovace prostřednictvím spolupráce

Společně utváříme budoucnost: investujeme do startupů a spoléháme na otevřené inovace pro nové nápady a partnerství. Vyvíjíme nové digitální obchodní modely a průkopnická technologická řešení pomocí naší neustále rostoucí sítě.

Otevřenost je klíčem k úspěšné inovaci. Investujeme nejen do našeho interního inovačního potenciálu k usnadnění vývoje slibných inovací v našich obchodních jednotkách. Také si zakládáme na otevřené spolupráci a inovaci – spolupracujeme s externími partnery, jako jsou startupy nebo další partneři z našeho ekosystému, abychom společně rozvíjeli a prosazovali nápady, vzájemně se inspirovali a poskytovali si podporu. K tomu nám pomáhají naše týmy obchodních inkubátorů a inovační centra stejně jako dlouholeté odborné znalosti v oblasti investičního kapitálu.

OTEVŘENÉ INOVAČNÍPODNĚTY


Consumer

Usilujeme o aktivní spolupráci a partnerství se startupy ve spotřebitelském a průmyslovém odvětví. Klíčovým faktorem úspěchu je rovnocenná spolupráce: chceme spojit to nejlepší ze dvou světů a vytvořit situaci, která bude výhodná pro obě strany. Kromě konkrétních projektů získává společnost Henkel důležité podněty, nové nápady a myšlenky. Startupy mohou na oplátku získat přístup na globální trhy, podnikatelské know-how a možnost investic. Pro urychlení digitálních inovací jsme vyvinuli vlastní továrny na nápady. Také se spoléháme na inovační centra jako na střediska pokroku pro naší digitální transformaci.

Love Nature

Love Nature GmbH se stará o udržitelné inovace v divizi Laundry & Home Care. Tato továrna na nápady je místem, kde díky naší spolupráci se spotřebiteli, influencery a odborníky na udržitelnost vznikají inovativní prací a čisticí prostředky, které jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí. Společným cílem nás všech je neustálý rozvoj trhu a zvyšování udržitelnosti prostřednictvím inovací. Například všechny výrobky Love Nature jsou rostlinného původu, lze je opakovaně plnit a všechny nesou certifikát EU Ecolabel.

KORPORÁTNÍ INVESTIČNÍ AKTIVITY


Consumer

Máte jedinečný nápad? V rámci našich korporátních investičních aktivit investujeme do mladých, rychle rostoucích startupů s digitálními nebo technologickými znalostmi po celém světě. Pokud nám jejich koncept vyhovuje, získají pak startupy finanční investici, přístup k naší síti odborníků a možnost těžit z našich dlouholetých zkušeností v klíčových globálních podnicích. Společnost Henkel má dvě investiční jednotky, které fungují jako prostředník mezi společností a externími inovátory: Henkel Tech Ventures a Henkel dx Ventures.

Henkel Tech Ventures

Henkel Tech Ventures je odnoží divize Adhesive Technologies a investuje zejména do startupů, které nabízejí řešení v oblasti materiálových věd nebo inovativných digitálních obchodních modelů. Společnost Henkel Tech Ventures investovala například do společností zabývajících se senzorovými technologiemi s uplatněním ve výrobě a v oblasti 3D tisku.

Henkel dx Ventures

Henkel dx Ventures is the ventures unit of Henkel dx, which invests in digital business models such as direct consumer platforms in the e-commerce sector. Working with start-ups, market research experts, tech giants, and consumers, we create innovation focusing on consumer packaged goods (CPG).