Inovace prostřednictvím spolupráce

Společně utváříme budoucnost: investujeme do startupů a spoléháme na otevřené inovace pro nové nápady a partnerství. Vyvíjíme nové digitální obchodní modely a průkopnická technologická řešení pomocí naší neustále rostoucí sítě.

Otevřenost je klíčem k úspěšné inovaci. Abychom umožnili rozvoj slibných inovací v našich obchodních jednotkách, investujeme nejen do našeho interního inovačního potenciálu. Zaměřujeme se také na otevřenou spolupráci a otevřené inovace - tj. spolupráci s externími partnery, jako jsou start-upy nebo další partneři z našeho ekosystému, abychom společně rozvíjeli a rozvíjeli nápady a vzájemně se inspirovali a podporovali. K tomu nám pomáhají naše týmy obchodních inkubátorů a technologická a digitální centra inovací stejně jako dlouholeté odborné znalosti v oblasti investičního kapitálu.

OTEVŘENÉ INOVAČNÍ PODNĚTY


Consumer

Usilujeme o aktivní spolupráci a partnerství se startupy ve spotřebitelském a průmyslovém odvětví. Klíčovým faktorem úspěchu je rovnocenná spolupráce: chceme spojit to nejlepší ze dvou světů a vytvořit situaci, která bude výhodná pro obě strany. Kromě konkrétních projektů získává společnost Henkel důležité podněty, nové nápady a myšlenky. Startupy mohou na oplátku získat přístup na globální trhy, podnikatelské know-how a možnost investic. Pro urychlení digitálních inovací jsme vyvinuli vlastní továrny na nápady. Také se spoléháme na technologická a digitální centra inovací jako na inovační centra pro naší digitální transformaci.

KORPORÁTNÍ INVESTIČNÍ AKTIVITY


Consumer

Máte jedinečný nápad? V rámci našich korporátních investičních aktivit investujeme do mladých, rychle rostoucích startupů s digitálními nebo technologickými znalostmi po celém světě. Pokud nám jejich koncept vyhovuje, získají pak startupy finanční investici, přístup k naší síti odborníků a možnost těžit z našich dlouholetých zkušeností v klíčových globálních podnicích. Společnost Henkel má dvě investiční jednotky, které fungují jako prostředník mezi společností a externími inovátory: Henkel Tech Ventures a Henkel dx Ventures.

Henkel Tech Ventures

Henkel Tech Ventures je odnoží divize Adhesive Technologies a investuje zejména do startupů, které nabízejí řešení v oblasti materiálových věd nebo inovativných digitálních obchodních modelů. Společnost Henkel Tech Ventures investovala například do společností zabývajících se senzorovými technologiemi s uplatněním ve výrobě a v oblasti 3D tisku.

Henkel dx Ventures

Henkel dx Ventures is the ventures unit of Henkel dx, which invests in digital business models such as direct consumer platforms in the e-commerce sector. Working with start-ups, market research experts, tech giants, and consumers, we create innovation focusing on consumer packaged goods (CPG).