TRANSFORMAČNÍ DOPAD

Semi curled fern leaf in the process of growth.

Žijeme v době transformace a změn – pro planetu i lidi. Je důležitější než kdy jindy, abychom jednali nyní.

Změny jsou v dynamickém prostředí všudypřítomné a projevují se globální změnou klimatu, zvýšenými nároky na zdroje a systémy podpory života, jako jsou lesy, voda a biologická rozmanitost, a také sociální nerovností. Tato témata a udržitelnost jsou mnohotvárná, komplexní a různorodá.

Uznáváme, že společnosti jako Henkel hrají roli při řešení těchto výzev a uskutečňování transformačních změn. Ve společnosti Henkel jsou udržitelné obchodní postupy nedílnou součástí naší firemní kultury. Stavíme na dlouhém dědictví péče o lidi a životní prostředí a na našich úspěších. Udržitelnost vnímáme také jako neustálou snahu o pokrok v aktuálních tématech a neustálé poznávání nových problémů na základě vědeckých poznatků.

Manifest udržitelnosti společnosti Henkel

Žijeme a pracujeme v neustále se měnící době. Naše poslání řešit environmentální, sociální a politické výzvy nebylo nikdy jasnější.

YouTube Thumbnail Sustainability Manifesto Video 2023 (Thumbnail)

Jakou roli hrají globální podniky?

Jako důležitý hráč a partner ve společnosti mají firmy potenciál řídit transformační změny. Vedle plateb ve formě platů a daní přispívají podniky k podpoře hospodářského a sociálního rozvoje jako zaměstnavatelé, odběratelé a investoři. Mohou také urychlit transformaci na udržitelné hospodářství vytvořením inovativních technologií a produktů.

Jsme si vědomi, že ambice transformační změny můžeme dosáhnout pouze systémovým myšlením. Spolu s námi si naše zúčastněné strany uvědomují i své postavení v době změn. Proto spolupracujeme s našimi partnery v rámci hodnotového řetězce, s komunitami, s politiky a celou podnikovou sférou, abychom prosadili systémová řešení.

Čas na transformační změnu

Zavázali jsme se k transformační změně tím, že budeme vytvářet větší hodnotu pro naše zúčastněné strany, úspěšně rozvíjet naše podnikání a jednat udržitelně ve prospěch současných i budoucích generací. V roce 2022 jsme zveřejnili naši strategii 2030+ Sustainability Ambition Framework, který stanoví rámec naší globální strategie udržitelnosti a který spojujeme s vysokou aspirací dosáhnout "transformačního dopadu pro dobro generací".

Je na nás všech, abychom tuto strategii uvedli v život. Spojujeme různé perspektivy v úsilí o dosažení jedné společné ambice. Uzavíráním silných partnerství a podporou iniciativ můžeme urychlit transformační změnu a vyvinout inovativní produkty a technologie, které zlepší kvalitu života lidí a komunit a zároveň ochrání budoucnost naší planety. Tímto procesem také podporujeme Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (SDGs), a to jednak prostřednictvím našeho širokého portfolia výrobků a přítomnosti na velkém počtu trhů, jednak díky naší dlouholeté intenzivní práci na široké škále oblastí udržitelnosti.

V době transformačních změn a proměn jsou naše firemní hodnoty a trvalý závazek spolehlivou konstantou. Zároveň se věnujeme vyhledávání nových příležitostí k vytváření dopadu. A daří se nám být i nadále vlivným hybatelem této transformace.