Transformační dopad

Žijeme v době transformace a změn – pro planetu i lidi. Je důležitější než kdy jindy, abychom jednali nyní.

Globální změna klimatu je jednou z největších výzev, kterým dnes lidstvo čelí, a vyžaduje naléhavá a ambiciózní opatření. Je také důležité chránit a regenerovat systémy podpory života, jako jsou lesy, voda a biologická rozmanitost, pro současné i budoucí generace. Zároveň jsme svědky nárůstu celosvětové chudoby a sociální nerovnosti, částečně kvůli pandemii COVID-19. A v tomto procesu uznáváme, že společnosti jako Henkel hrají roli při řešení těchto výzev a při provádění transformačních změn.

Ukončit chudobu, zajistit prosperitu a chránit planetu

Rozvoj udržitelných řešení zítřka vyžaduje aktivní spolupráci. Podstatu této spolupráce spojuje 17 cílů udržitelného rozvoje, zavedených Organizací spojených národů v září 2015. Tyto cíle přispívají k lepšímu pochopení toho, jak mohou vlády, lidé a podniky spojit své síly, aby se společně přiblížili k ukončení chudoby, zajištění prosperity a ochrany planety. Těchto 17 cílů jasně stanovuje výzvy, které je třeba řešit, aby bylo dosaženo pokroku směrem k udržitelnému rozvoji.

YouTube Thumbnail Sustainability Manifesto Video 2023 (Thumbnail)

Manifest udržitelnosti společnosti Henkel

Žijeme a pracujeme v neustále se měnící době. Naše poslání řešit environmentální, sociální a politické výzvy nebylo nikdy jasnější.

Musíme podpořit transformační dopad pro dobro generací.


Ve společnosti Henkel jsme zavázáni k vedoucímu postavení v oblasti udržitelnosti. Díky naší dlouhé historii podpory udržitelného rozvoje, širokého portfolia produktů a přítomnosti na různých trzích, můžeme přispět téměř ke všem 17 cílům udržitelného rozvoje. Aktivně podporujeme dosažení těchto cílů a průběžně přezkoumáváme cíle a iniciativy v rámci našeho vlastního přístupu udržitelnosti, abychom zajistili, že budou odrážet priority stanovené v cílech udržitelného rozvoje.

Jakou roli hrají globální podniky?

Společnosti jsou v silné pozici při vytváření společné hodnoty. Vedle plateb ve formě platů a daní přispívají podniky k podpoře hospodářského a sociálního rozvoje jako zaměstnavatelé, odběratelé a investoři. Mohou také urychlit transformaci na udržitelné hospodářství vytvořením inovativních technologií a produktů. Představte si zdroje, které by se daly ušetřit, kdyby každý výrobek v každé domácnosti používal méně energie nebo vody. Nebo si představte snížení emisí CO2, kdyby každé vozidlo na planetě bylo lehčí a spotřebovalo méně paliva. Řešení, která účinně využívají zdroje, mohou zlepšit rovnováhu mezi ekonomickými, ekologickými a sociálními potřebami lidí a planety – a otevřít tak cesty k udržitelné budoucnosti.

Podél globálních hodnotových řetězců

Podniky také spolupracují s vládou a nevládními organizacemi na podpoře projektů, které zlepšují možnosti příjmu pro lidi, kteří přicházejí do styku s dodavatelskými řetězci – ať jsou kdekoli na světě. Mezinárodní organizace pro rozvoj Solidaridad například spolupracuje se společnostmi na podpoře drobných zemědělců pěstujících plodiny, jako je palmový olej. To umožňuje zemědělcům zvýšit produktivitu a splnit rostoucí očekávání v oblasti bezpečnosti a environmentální udržitelnosti. Zajišťuje také stabilitu zaměstnanosti a zlepšuje živobytí pracovníků a jejich rodin.

Sdílené hodnoty

Spolupráce je nejúčinnější metodou pro vytváření sdílených hodnot. Proto se společnosti a organizace z různých odvětví spojují, aby podpořily sociální pokrok a snížily dopad našeho moderního způsobu života na životní prostředí. Plastic Bank je jeden z důležitých příkladů: je to sociální podnik, jehož cílem je ukončit výskyt plastu v oceánech a poskytnout chudým lidem příležitost vydělat si peníze pomocí odstraňování plastových odpadů z životního prostředí. Shromážděný plast se třídí, zpracovává a recykluje.

Čas transformace

Zdroje Země se stávají vzácnějšími než kdy jindy, zatímco globální výzvy, kterým čelíme, neustále narůstají. Je možné najít a realizovat řešení těchto výzev – a otevřít příležitosti – ale pouze v případě, že podniky a jiné organizace spolupracují na vytváření sdílené hodnoty a zároveň spotřebovávají méně zdrojů. Vstupem do silných partnerství a podporováním iniciativ, jako jsou cíle udržitelného rozvoje OSN, můžeme tuto transformaci urychlit a vyvinout inovativní produkty a technologie, které zlepší kvalitu života lidí a komunit a zároveň ochrání budoucnost naší planety.