Podmínky

Jsme odhodláni chovat se jako zodpovědná společnost a respektovat různorodost národů a konstruktivní výměnu názorů. Uvědomujeme si význam dobrého vedení a chování ve společnosti a usilujeme o naplňování standardů stanovených v následujících kodexech.

Firemní standard

Již více než 130 let se společnost Henkel důsledně věnuje problematice řízení a kontroly společnosti a dodržování zákonů, předpisů a norem. V dnešní době narůstá počet různých předpisů a nařízení EU a SEC (americké komise pro cenné papíry) vztahujících se na oblast podnikání a zároveň se zvyšuje očekávání lidí a politiků, že firmy budou svou podnikatelskou činnost vykonávat na místní i celosvětové úrovni odpovědněji a udržitelněji. Společnost Henkel přistupovala k této problematice vždy s nejvyšší vážností a svůj postoj jasně vyjádřila ve své vizi a hodnotách a v jednotlivých celosvětově platných kodexech.

JUDr. Lenka Studničná HENKEL ČR, spol. s r.o Complience Officer Právní oddělení
 
Boudníkova 2514/5  
180 00, Praha 8
Česká republika Stáhnout vizitku Přidat do sbírky
code-of-conduct-en-de-CZ.pdfPreviewImage (1)

Kodex jednání

Náš kodex chování obsahuje důležitá usměrnění chování