Technologicky zaměřené obchodní modely

Od elektromobility a 3D tisku po digitální dvojčata: naše technologicky zaměřená řešení a procesy nás činí lídry na současných trzích a pomáhají nám utvářet trhy budoucnosti.

Ve společnosti Henkel usilujeme o nejlepší technologická řešení pro vývoj inovativních produktů a služeb pro spotřebitele, zákazníky a obchodní partnery. Pomocí digitalizace pracujeme na zvyšování efektivity a účinnosti našich výrobních procesů, produktů a služeb. V této souvislosti se naše aplikace aktivně podílejí na klíčových oblastech digitální revoluce:

ŘEŠENÍ PROPRŮMYSL


Consumer

Jako průmysloví a aplikační experti ve výrobním odvětví využíváme své odborné znalosti po celém světě a ve spolupráci s průmyslovými zákazníky a obchodními partnery vyvíjíme budoucí technologie.

Mobilita budoucnosti

Již více než 50 let hrají naše znalosti klíčovou roli ve výrobě automobilů a budou tak i nadále: pomáháme rozvíjet mobilitu budoucnosti. Naši odborníci spolupracují s průmyslovými zákazníky na výrobě elektromobilů, které splňují očekávání spotřebitelů, ať už z hlediska výkonu, bezpečnosti baterií tak i cenové dostupnosti. Disponujeme širokou nabídkou lepidel, těsnicích materiálů a funkčních nátěrů, díky kterým vytváří společnost Henkel elektronická vozidla bezpečnější, udržitelnější a pohodlnější.

3D tisk

Technologie 3D tisku přináší revoluci v průmyslové výrobě. Společnost Henkel tuto technologii pomáhá rozvíjet, především díky rozsáhlým znalostem používaných materiálů a dlouholetým zkušenostem s transformací výrobních procesů v nejrůznějších odvětvích. Naše týmy spolupracují s předními výrobci na zavádění 3D tisku, od výroby prototypů až po výrobu průmyslových komponent. Vyrábíme také inovativní materiály pro aplikace 3D tisku na bázi naší proslulé syntetické pryskyřice Loctite.

ŘEŠENÍ PROSPOTŘEBITELE


Consumer

Digitální revoluce mění zvyky a životní styl spotřebitelů. My na tyto změny reagujeme a pomáháme je svými technologiemi utvářet. Naším cílem je usnadnit každodenní život, učinit jej bezpečnějším a udržitelnějším.

Digitální páteř

Klíčovým prvkem digitalizace naší globální výrobní sítě je digitální páteř – cloudová datová platforma, která v reálném čase propojuje více než 30 továren po celém světě. Tato technologie nám umožňuje srovnávat jednotlivá pracoviště a poskytuje cenné informace o tom, jak můžeme zvýšit kvalitu a efektivitu. Systém digitální páteře nám také může pomoci k dosažení našich cílů v oblasti udržitelnosti tím, že v reálném čase měří spotřebu energie na každém pracovišti.

ŘEŠENÍ PRO VÝROBU A LOGISTIKU


Consumer

Společnost Henkel využívá k optimalizaci výrobních postupů digitální technologie charakteristické pro Průmysl 4.0. Tisíce senzorů ve více než 170 továrnách zachycují v reálném čase informace o udržitelnosti, efektivitě, kvalitě a bezpečnosti, a umožňují cloudovou analýzu, která se dále používá pro diagnostiku, předpovědi a optimalizační opatření. Digitalizace logistiky našeho dodavatelského řetězce navíc pomáhá zvyšovat úroveň služeb, zajišťuje lepší využití výrobních zařízení, zlepšuje distribuci materiálu a snižuje dopady na životní prostředí.

Digital Backbone

A key element of the digitalization of our global production network is the Digital Backbone – a cloud-based data platform that links more than 30 factories around the world in real time. The technology enables us to benchmark each site and provides valuable information on how we can increase quality and efficiency. We can also use the Digital Backbone system to help us achieve our sustainability goals, measuring energy and utilities consumption of each site in real time.

Digitální dvojčata

Dalším důležitým prvkem transformace směrem k Průmyslu 4.0 jsou digitální dvojčata. Jedná se o digitální kopie řady výrobních závodů společnosti Henkel. Senzory na zařízeních v těchto továrnách snímají klíčové parametry a vytvářejí datové body, které lze využít k další optimalizaci postupů a včasné identifikaci potenciálních poškození nebo závad. Za svoje úspěchy v oblasti digitalizace výroby jsme již obdrželi několik ocenění od Světového ekonomického fóra, které nás vyzdvihuje jako průkopníka Průmyslu 4.0.