Technologicky zaměřené obchodní modely

Od elektromobility a 3D tisku po digitální dvojčata: naše technologicky zaměřená řešení a procesy nás činí lídry na současných trzích a pomáhají nám utvářet trhy budoucnosti.

Ve společnosti Henkel usilujeme o nejlepší technologická řešení pro vývoj inovativních produktů a služeb pro spotřebitele, zákazníky a obchodní partnery. Pomocí digitalizace pracujeme na zvyšování efektivity a účinnosti našich výrobních procesů, produktů a služeb. V této souvislosti se naše aplikace aktivně podílejí na klíčových oblastech digitální revoluce:

ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL


Consumer

Jako průmysloví a aplikační experti ve výrobním odvětví využíváme své odborné znalosti po celém světě a ve spolupráci s průmyslovými zákazníky a obchodními partnery vyvíjíme budoucí technologie.

ŘEŠENÍ PRO SPOTŘEBITELE


Consumer

Digitální revoluce mění zvyky a životní styl spotřebitelů. My na tyto změny reagujeme a pomáháme je svými technologiemi utvářet. Naším cílem je usnadnit každodenní život, učinit jej bezpečnějším a udržitelnějším.

ŘEŠENÍ PRO VÝROBU A LOGISTIKU


Consumer

Společnost Henkel využívá k optimalizaci výrobních postupů digitální technologie charakteristické pro Průmysl 4.0. Tisíce senzorů ve více než 170 továrnách zachycují v reálném čase informace o udržitelnosti, efektivitě, kvalitě a bezpečnosti, a umožňují cloudovou analýzu, která se dále používá pro diagnostiku, předpovědi a optimalizační opatření. Digitalizace logistiky našeho dodavatelského řetězce navíc pomáhá zvyšovat úroveň služeb, zajišťuje lepší využití výrobních zařízení, zlepšuje distribuci materiálu a snižuje dopady na životní prostředí.