3-erbild-webseite-1640x514px

TOTO JE HENKEL ČESKÁ REPUBLIKA

Díky více než 145 let zkušeností ukazujeme, jak měnit a zlepšovat život každý den. Dnes i pro další generace. Prostřednictvím našich inovativních a udržitelných značek a technologií, v našich týmech po celém světě. 

Společnost Henkel je světovým lídrem na průmyslových i spotřebitelských trzích: Do našeho bohatého portfolia patří oblíbené vlasové produkty, prací a čistící prostředky, aviváže, ale i lepidla, tmely a funkční povrchové nátěry.

KDO JSME A CO NÁS POHÁNÍ VPŘED

YouTube Thumbnail This is Henkel (Thumbnail)

HENKEL ČESKÁ REPUBLIKA

Henkel Česká republika má přibližně 160 zaměstnanců, 1 výrobní závod a 1 kancelářské pracoviště a stojí za značkami produktů, které pravidelně používáte, např. Persil, Silan, Schwarzkopf, Fa, Loctite nebo Ceresit. V České republice působíme ve všech strategických obchodních divizích: Adhesive Technologies a Consumer Brands.

NÁŠ STRATEGICKÝ RÁMEC

Ve společnosti Henkel formujeme naši budoucnost podle dlouhodobého strategického rámce založeného na našem smyslu a hodnotách. Tento rámec nám pomůže zvítězit ve 20. letech tohoto století s jasným zaměřením na smysluplný růst.

NAŠE DIVIZE

HENKEL ADHESIVE TECHNO­LO­GIES

adhesive-foliage

Jsme světovým lídrem v oblasti lepidel, tmelů a funkčních povrchových nátěrů - pro průmyslové aplikace i pro spotřebitele a řemeslníky.

CONSUMER BRANDS

Abstraktní obrázek představující obchodní značku Henkel Consumer Brand, která reprezentuje produkty Hair a Laundry & Home Care.

Consumer Brands je naše obchodní divize, pod kterou spadají značky spotřebitelských výrobků a produkty v oblasti pracích a čistících prostředků a vlasové péče. 

NAŠE PŘÍBĚHY

ROZMANITOST, ROVNOST A ZAČLENĚNÍ

JSEM UNIKÁTNÍ. JSME HENKEL.

Jedinečnost našich zaměstnanců po celém světě.

Ve společnosti Henkel věříme v sílu jedinečnosti. Věříme v rovnost a pocit sounáležitosti pro lidi se všemi jejich odlišnostmi - ve společnosti i na pracovišti.

Rozmanitost našich zaměstnanců, jejich původ, zkušenosti, perspektivy a pochopení všech jejich individuálních odlišností jsou základem naší konkurenční výhody. Jsme přesvědčeni, že firemní kultura zaměřená na rozmanitost, rovnost a začlenění (DEI) je klíčovou hnací silou kreativity a inovací. Naše schopnost dosahovat vynikajících výsledků je poháněna a závislá na naší schopnosti začlenit DEI do naší firemní kultury a způsobu podnikání.

Jsme pevně odhodláni budovat týmy, které odpovídají potřebám trhů, na nichž působíme, a klientů, s nimiž spolupracujeme, a které jsou zastoupeny širokou škálou kulturního zázemí, dovedností a znalostí. Různorodé týmy podporují inovace a nové způsoby řešení problémů; přesto potřebují inkluzivní kulturu a vedení, které jim pomůže fungovat co nejlépe.

Sylvie Nicol

Naši kolegové vytvářejí změnu. Náš rozmanitý globální tým a inkluzivní firemní kultura nám umožňují využívat naši kreativitu a inovativní kulturu.

Kodexy a standardy

code-of-conduct-en-de-CZ.pdfPreviewImage (1)

Kodex jednání

Náš kodex chování obsahuje důležitá usměrnění chování

public-affairs-standard-en-CZ.pdfPreviewImage

Standard veřejných záležitostí (v angličtině)

Představuje naše zájmy v oblasti veřejných záležitostí

she-standards-en-CZ.pdfPreviewImage

Standardy SHE (v angličtině)

Standardy bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí