Budova společnosti Henkel Česká republika v Praze Holešovicích.

O společnosti

Společnost Henkel působí na celém světě se svými předními inovačními značkami a technologiemi ve třech divizích: Adhesive Technologies (Lepidla a technologie), Beauty Care (Kosmetika) a Laundry & Home Care (Prací a čisticí prostředky).

Strategický rámec

Strategický rámec

Při formování naší budoucnosti se řídíme naším strategickým rámcem.

Firemní kultura

Firemní kultura

Smyslem našeho podnikání a zároveň závazkem sjednocujícím nás všechny, kteří pracujeme ve společnosti Henkel, je „tvorba udržitelných hodnot“.

Společnost Henkel působí po celém světě s vyrovnaným a diverzifikovaným portfoliem produktů. Díky silným značkám, inovacím a technologiím zastává Henkel vedoucí postavení na trhu jak ve spotřebitelských tak v průmyslových odvětvích. V oblasti lepidel je divize Henkel - Adhesives Technologies - celosvětovým lídrem na trhu mezi všemi průmyslovými segmenty. Divize Beauty Care a Laundry & Home Care společnosti Henkel jsou na vedoucích pozicích na více trzích a kategoriích ve světě. Společnost byla založena roku 1876 a má za sebou více než 140 let úspěšného podnikání. V roce 2019 vykázala společnost Henkel tržby vyšší než 20 miliard EUR a upravený provozní zisk činil více než 3.2 miliard EUR. Henkel zaměstnává více než 52 000 lidí po celém světě, ti spolu tvoří nadšený a velmi různorodý tým spojený společnou firemní kulturou a cíli vytvářet hodnoty udržitelnosti a společné hodnoty. Jako uznávaný lídr v oblasti udržitelnosti je Henkel na předních příčkách v mnoha mezinárodních indexech a hodnoceních. Prioritní akcie společnosti Henkel jsou evidované v indexu DAX na německé burze cenných papírů.

Henkel v České republice

Henkel Česká republika má přibližně 210 zaměstnanců, 1 výrobní závod a 1 kancelářské pracoviště a stojí za značkami produktů, které pravidelně používáte, např. Persil, Silan, Schwarzkopf, Fa, Loctite nebo Ceresit. V České republice působíme ve všech třech strategických obchodních divizích: Adhesive Technologies (Lepidla a technologie), Beauty Care (Kosmetika) a Laundry & Home Care (Prací a čisticí prostředky).

Rozmanitost a inkluze

Rozmanitost a aktivní začleňování jsou jednou z našich strategických priorit. Různorodost našich zaměstnanců, jejich původ, zkušenosti, znalosti či kreativita, jsou považovány za podstatné faktory pro naše konkurenční výhody. Jako globálně působící společnost zaměstnáváme 120 národností v téměř 80 zemích světa. Přibližně 85 procent našich zaměstnanců pracuje mimo Německo a více než polovina z nich na rozvíjejících se trzích. Jsme přesvědčeni, že rozmanitá firemní kultura je hnací silou tvořivosti, inovací a vynálezů. Naše schopnost dosahovat výborných výsledů vychází ze způsobilosti zakomponovat rozmanitost a inkluzi do firemní kultury a způsobu podnikání.

Zavázali jsme se k vytvoření správného mixu týmů napříč celou organizací. Tyto týmy, z hlediska znalostí, dovedností a kulturního zázemí, odpovídají potřebám našich jednotlivých klientů a trhů. Jsme přesvědčeni, že rozmanité týmy podněcují inovace a nové způsoby řešení problémů; proto potřebují inkluzivní kulturu a vůdcovství, aby mohly co nejlépe fungovat.

Kodexy a standardy

code-of-conduct-en-de.pdfPreviewImage

Kodex jednání (v angličtině)

Náš kodex chování obsahuje důležitá usměrnění chování

public-affairs-standard-en-COM.pdfPreviewImage (1)

Standard veřejných záležitostí (v angličtině)

Představuje naše zájmy v oblasti veřejných záležitostí

she-standards-en-COM.pdfPreviewImage

Standardy SHE (v angličtině)

Standardy bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí