Moje sbírka

Budova společnosti Henkel Česká republika v Praze Holešovicích.

O společnosti

Společnost Henkel působí na celém světě se svými předními inovačními značkami a technologiemi ve třech divizích: Adhesive Technologies (Lepidla a technologie), Beauty Care (Kosmetika) a Laundry & Home Care (Prací a čisticí prostředky).

Henkel 2020+

Strategie

Při formování naší budoucnosti se řídíme našimi strategickými prioritami.

Firemní kultura

Smyslem našeho podnikání a zároveň závazkem sjednocujícím nás všechny, kteří pracujeme ve společnosti Henkel, je „tvorba udržitelných hodnot“.

Společnost Henkel působí celosvětově s vyrovnaným a diverzifikovaným portfoliem produktů. Díky silným značkám, inovacím a technologiím zastává Henkel vedoucí postavení na trhu jak ve spotřebitelských tak v průmyslových odvětvích. V oblasti lepidel je Henkel divize Adhesives Technologies celosvětovým lídrem na trhu mezi všemi průmyslovými segmenty. V oblasti Beauty Care a Laundry & Home Care je Henkel na vedoucích pozicích na více trzích a v kategoriích ve světě. Společnost byla založena roku 1876 a má za sebou více než 140 let úspěšného podnikání. Henkel zaměstnává kolem 50 000 lidí po celém světě, kteří spolu tvoří zanícený a velmi různorodý tým spojený společnou firemní kulturou, cíli vytvářet hodnoty udržitelnosti a společné hodnoty. Jako uznávaný lídr v oblasti udržitelnosti je Henkel na předních příčkách v mnoha mezinárodních indexech a hodnotách. Prioritní akcie společnosti Henkel jsou evidované v indexu DAX na německé burze cenných papírů.

Henkel v České republice

Henkel Česká republika má přibližně 210 zaměstnanců, 1 výrobní závod a 1 kancelářské pracoviště a stojí za značkami produktů, které pravidelně používáte, např. Persil, Silan, Schwarzkopf, Fa, Loctite nebo Ceresit. V České republice působíme ve všech třech strategických obchodních divizích: Adhesive Technologies (Lepidla a technologie), Beauty Care (Kosmetika) a Laundry & Home Care (Prací a čisticí prostředky).

3:04 Min.

Corporate Video

Henkel in less than 4 minutes

19.9.14

Zobrazení:

Naše obchodní divize ve zkratce

Rozmanitost a inkluze

Společnost Henkel prosazuje celostní přístup založený na rozmanitosti a inkluzi. Základem naší konkurenční výhody je rozmanitost našich zaměstnanců a jejich kulturního zázemí, zkušeností, talentu, znalostí a tvořivosti i oceňování jejich individuálních rozdílů. Henkel působí na celém světě a zaměstnává lidi více než 120 národností ve více než 75 zemích. Přes 80 procent našich zaměstnanců pracuje mimo Německo a více než polovina n rozvíjejících se trzích. Naší vizí je stát se globálním lídrem v oblasti značek a technologií. Úspěch této vize podle nás stojí na silném globálním týmu, přičemž právě rozmanitost našich pracovníků je přidanou hodnotu, která nás žene vpřed. Jsme přesvědčeni, že rozmanitost a inkluzivní firemní kultura jsou hnací silou tvořivosti, inovací a invence. Naše schopnost dosahovat výborných výsledků je úzce spojena s naší schopnosti zakomponovat rozmanitost a inkluzi do naší firemní kultury a způsobu podnikání.

Máme silný závazek spojit správný mix v týmech z celé naší globální organizace. Tyto týmy mají naplnit potřeby našich trhů a zákazníků, pokud jde o poznatky, dovednosti a kulturní pozadí. Jsme přesvědčeni, že rozmanité týmy podněcují inovace a nové způsoby řešení problémů; potřebují však inkluzivní kulturu a vůdcovství, aby mohly dobře fungovat.

Kodexy a standardy

Smysl, vize, poslání, hodnoty (v angličtině)

Kodex jednání (v angličtině)

Náš kodex chování obsahuje důležitá usměrnění chování

Kodex firemní udržitelnosti (v angličtině)

Standard veřejných záležitostí (v angličtině)

Představuje naše zájmy v oblasti veřejných záležitostí

Standardy SHE (v angličtině)

Standardy bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí