FIREMNÍ OBČANSTVÍ

Ve společnosti Henkel je firemní občanství naším způsobem, jak "přizpůsobit společnost budoucnosti". Naše aktivity jsou zaměřeny na to, aby lidé prostřednictvím vzdělávání získali dovednosti a kompetence potřebné k rozvoji inovativních nápadů, udržitelného chování a nových digitálních řešení, které jim umožní zvládnout budoucí výzvy a využít příležitosti. Společně s našimi zaměstnanci, důchodci, zákazníky, spotřebiteli, partnery a charitativními organizacemi se zavazujeme k trvalému přínosu pro společnost na celém světě, a to nad rámec našich obchodních aktivit. Společně se snažíme aktivně přispívat ke společenskému pokroku a vracet našim komunitám přínosy, které zlepšují naši společnost a jsou v souladu s naším cílem a firemními hodnotami.

V naší firemní kultuře je hluboce zakořeněna snaha a charakter Corporate Citizenship, který přesahuje rámec naší hlavní každodenní činnosti a dobrovolně se angažuje ve společnosti. Tímto úsilím dáváme našim komunitám více než slovy najevo, že jsme Pioneers at Heart for the Good of Generations.

Závazek společnosti Henkel je založen na třech pilířích: dobrovolnické angažovanosti našich zaměstnanců, partnerství s charitativními organizacemi a pomoci při mimořádných událostech se zaměřením na přírodní katastrofy a pandemie. Objevte tři oblasti, ve kterých organizujeme naši angažovanost.

220223 Henkel CorporateCitizenship v6 FINAL - Thumbnail

Korporátní občanství

Ve společnosti Henkel je Korporátní občanství naším způsobem, jak „přizpůsobit společnost budoucnosti“: svými aktivitami posilujeme lidi prostřednictvím vzdělávání, které jim poskytuje dovednosti a kompetence, které vedou k inovativním nápadům, udržitelnému chování a novým digitálním řešením. Objevte tři oblasti, do kterých promítáme naši angažovanost:

Sociální partnerství

Přebíráme odpovědnost za dobro generací. Stavíme na integritě, která je vlastní rodinnému podniku, využíváme jedinečného ducha společnosti Henkel tím, že vstupujeme do sociálních partnerství v komunitách, kde žijeme a kde Henkel působí, na podporu sociálních iniciativ a veřejných institucí.

Firemní dobrovolnictví

Dobrovolnictví je mízou našeho společenského závazku. Když se osobně angažujeme může to mít život měnící důsledky! Proto podporujeme naše zaměstnance, důchodce a týmy v jejich aktivitách sociálního dobrovolnictví, které přispívají k lepšímu světu.

Pomoc v nouzi

Lidem, kteří se ocitli v nouzové situaci v důsledku krizí, konfliktů nebo přírodních katastrof, poskytujeme rychlou a nebyrokratickou podporu a okamžitou pomoc ve spolupráci s nadací Fritz Henkel Stiftung.