Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Obecná ustanovení

Společnost HENKEL ČR, spol. s r. o., dále jen jako Henkel, respektuje soukromí každé osoby, která navštíví tyto webové stránky. Nyní bychom vás rádi seznámili s typem údajů shromažďovaných společností Henkel a jak společnost tyto údaje používá. Také se dozvíte, jak můžete uplatnit svá práva jako subjekt údajů.

Veškeré změny provedené v Prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. Budete se tak moci kdykoliv informovat o typu údajů, které sbíráme, a jak tyto údaje používáme.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky přístupné pomocí hypertextových odkazů na webových stránkách společnosti Henkel.

2. Sběr, užívání a zpracování osobních údajů

Název odpovědného subjektu: HENKEL ČR, spol. s r. o.

Adresa odpovědného subjektu: Boudníkova 2514/5, 180 00, Praha 8

Henkel využívá osobní údaje primárně k poskytování webových stánek uživatelům a k zajištění správného fungování a zabezpečení těchto stránek. Jakékoliv další zpracování údajů nastává jen na základě zákonných povinností nebo svolení nebo případně pokud uživatel dal souhlas společnosti Henkel.

Společnost Henkel ukládá a zpracovává údaje konkrétně pro tyto účely:
Když uživatelé navštíví tyto webové stránky, společnost Henkel automaticky shromažďuje a ukládá určité údaje. Ty zahrnují: IP adresu či IP zařízení přidělené příslušnému koncovému zařízení, které potřebujeme k přenosu požadovaného obsahu (např. především obsah, texty, obrázky a informace o produktu, jakožto i datové soubory poskytnuté ke stahování apod.), aktivitu uživatelů v rámci našich webových stránek, typ příslušného koncového zařízení, typ užívaného prohlížeče a datum a čas užití.

Společnost Henkel tyto údaje uchovává maximálně 7 dní za účelem rozpoznání a stíhání zneužití. 

Společnost Henkel také používá tyto údaje k vylepšení prezentace služeb, funkcí a funkcionalit a obecných administrativních úkonů.

Kromě toho společnost Henkel okamžitě odstraní údaje o užívání (včetně IP adres), jakmile takovéto údaje již pro výše uvedené účely nebude potřebovat

Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že (1) je zpracovávání údajů nezbytné pro poskytování webových stránek; nebo že (2) společnost Henkel má nadřazený oprávněný zájem na zajištění a vylepšení funkcionality a bezchybného fungování webových stránek tak, aby byly přizpůsobeny potřebám uživatelů.

Příjemci shromážděných údajů mohou být členové odpovědných interních oddělení, další přidružené společnosti Henkel, externí poskytovatelé služeb (např. pro hosting a správu obsahu, marketingové agentury, další poskytovatelé třetích stran, pokud je to nezbytné pro služby, které poskytují), úřady při výkonu svých příslušných povinností a pravomocí, například v případě oficiální žádosti z jejich strany, nebo pokud je to nezbytné k prokázání, výkonu nebo obraně práv společnosti Henkel v případě obchodní transakce, jako je prodej, fúze nebo akvizice.

3. Další zpracování osobních údajů

Kontaktujte naši společnost!

Při vyplňování našeho kontaktního formuláře jste možná poskytli vaše kontaktní údaje (Kontaktujte naši společnost!). Tyto údaje použijeme k zodpovězení vašeho požadavku.

Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že je zpracovávání údajů nezbytné pro zpracování vašeho požadavku.

Pokud jste nedali souhlas s delší dobou uložení, např. v průběhu správy vztahů s veřejností, ukládáme údaje pouze po nezbytnou dobu pro výše uvedené účely či po zákonnou dobu archivace.

4. Soubory Cookies, Pixel, otisky prstů a podobné technologie

Tento web používá soubory cookies a podobné technologie. Cookies jsou malé jednotky dat dočasně uložené ve vašem prohlížeči na pevném disku vašeho zařízení, které jsou nezbytné pro používání našich webových stránek. Soubor cookie často obsahuje jedinečný identifikátor, kterým je náhodně vygenerované číslo a to je uložené ve vašem zařízení. Platnost některých cookies vyprší na konci relace vašeho webu; ostatní zůstanou ve vašem zařízení déle. Technicky nezbytné cookies budou použity automaticky. Jiné soubory cookies (nebo podobné technologie) budou použity pouze na základě vašeho předchozího souhlasu.

Existují různé typy souborů cookie. Soubory cookie první strany jsou soubory umístěné navštíveným webem a lze je číst pouze na tomto webu. Soubory cookie třetích stran jsou soubory umístěné jinými organizacemi, které používáme pro různé služby. Používáme například externí poskytovatele analytických služeb, kteří za nás umisťují soubory cookie, aby nám řekli, co se na našem webu líbí nebo nelíbí. Web, který navštívíte, může navíc obsahovat vložený obsah, například z YouTube, který může zase nastavovat své vlastní soubory cookie.

Pixel není obyčejně více než 1-pixelový x 1-pixelový průhledný obrázek, který je umístěn na webu pro sběr dat, jako je IP adresa, typ webového prohlížeče, čas přístupu nebo dříve nastavené soubory cookie za účelem personalizace obsahu nebo zefektivnění a usnadnění procházení webu. Často se pixely používají v kombinaci se soubory cookie, protože pixely generují a spravují cookies.

Za předpokladu, že jste souhlasili, bude web shromažďovat údaje týkající se operačního systému zařízení, prohlížeče, jazyka, nainstalovaných písem, adresy IP, pluginů a dalších informací. Tímto způsobem lze zařízení znovu identifikovat pro marketingové účely relevantní pro uživatele. 

Další informace o souborech cookie a dalších technologiích používaných na našich webových stránkách a jejich účelech naleznete na našich webových stránkách v části “Cookies” a “Nastavení souborů cookie”. Tam také můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, a tím tak deaktivujete příslušné nastavení souborů cookie.

Pokud jste souhlasili, že tato webová stránka bude shromažďovat a ukládat data pro marketingové a optimalizační účely pomocí technologie Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín, Německo se servery v Německu. Pro tento účel je do vašeho zařízení nainstalován soubor cookies. Tento soubor cookies bude shromažďovat údaje, jakou jsou informace o prohlížeči a zařízení, vaše IP adresa, navštívené webové stránky a doba přístupu. Tyto data jsou ukládána a dále zpracovávána na základě anonymních nebo pseudonymních uživatelských profilů (v závislosti na příslušné použité technologie a služby). Tyto uživatelské profily jsou uloženy v souborech cookies nebo v jiných podobných technologiích, jak je uvedeno výše. Kromě údajů shromážděných při přístupu na webovou stránku (jak je uvedeno výše) to může zahrnovat také informace týkajících se webové stránky, kterou u nás navštěvujete, a případně jakékoli vyhledávací dotazy které jste používali k nalezení našich webových stránek.

Bez výslovného souhlasu našich uživatelů se shromážděné údaje pomocí technologií Mapp nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka a nemísí se s žádnými dalšími osobními údaji o příslušném uživateli.

Další informace o sledování webu naleznete v Data Protection Policy našeho poskytovatele: https://mapp.com/privacy/

Námitka proti shromažďování údajů
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací cookies na naší webové stránce v  “Cookies
v části Nastavení cookies”. Pokud souhlasíte s používáním cookies obecně, ale je vám používání Mapp Intelligence cookies nepříjemné, můžete použít tento Pokud souhlasíte s používáním cookies obecně, ale je vám používání Mapp Intelligence cookies nepříjemné, můžete použít tento  and set an opt-out cookie. The cookie is set for the named domain, per browser and device. Therefore, if you visit our website at home and work or with different browsers, you need to refuse data storage with every device or browser.

Za předpokladu že jste dali souhlas, bude používat tato webová stránka „Google Ads“, službu poskytovanou společností Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”), za účelem vyhodnocení účinnosti reklamních opatření a adresování jich vám zpět. Když navštívíte náš web, nainstaluje „Google Ads“ do vašeho zařízení soubor cookies. Tímto souborem cookies zpracovává Google informace generované vaším zařízením o používání našich webových stránek, interakcí s našimi webovými stránkami a reklamních opatřeních, stejně jako vaši IP adresu, informace o prohlížeči, vaše dříve navštívené webové stránky a datum a čas přístupu pro účely analyzovat a vizualizovat měření dosahu našich reklam a zobrazovat personalizované reklamy. Za tímto účelem lze také určit, zda různá koncová zařízení patří vám nebo vaší domácnosti. Pomocí „Remarketingu“ mohou být uživatelé naší webové stránky znovu identifikováni a rozpoznáni na jiných webových stránkách v rámci reklamní sítě Google (např. ve vyhledávání Googlu nebo na YouTube) a mohou jim být zobrazeny reklamy přizpůsobené jejich zájmům. 

Informace generované souborem cookies o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Podle evropských právních předpisů USA nezaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Státní orgány mohou mít přístup k těmto údajům díky zákonům o hromadném sledování. Jakmile budou vaše osobní údaje zveřejněny, nebudou požívat stejné úrovně ochrany a možná nebudete moci uplatnit svá práva ve vztahu k těmto údajům.

Povolením cookies na webových stránkách Henkel souhlasíte s použitím výše uvedených údajů a dříve popsaného zpracování společností Google.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službách Google naleznete zde: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Námitka proti shromažďování údajů
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací cookies na naší webové stránce v „Cookies” v části “Nastavení cookies”. Pokud souhlasíte s používáním cookies obecně, ale pokud si nepřejete dostávat personalizované reklamy, můžete nalézt informace o tom, jak individuálně upravit nastavení inzerce pomocí Google pod tímto
 odkazem. Můžete také nainstalovat opt-out zásuvný modul.

Za předpokladu že jste dali souhlas k použití Google Campaign Manager 360, budeme používat na našich webových stránkách službu společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, za účelem vám zobrazit relevantní reklamy. Za tímto účelem Google nainstaluje do vašeho zařízení soubor cookies pomocí vaší IP adresy.  Kromě IP adresy, informací o prohlížeči a zařízení, navštívených webových stránek a času přístupu tento soubor cookies také shromažďuje informace o reklamě zobrazené ve vašem prohlížeči a na které reklamy klikáte. To umožňuje společnosti Google a jejím partnerským webům zobrazovat reklamy související se zájmem na základě předchozích návštěv stránek Henkel nebo jiných webů.  Soubory cookies služby Campaign Manager využívají pseudonymní identifikační číslo přidělené vašemu prohlížeči ke kontrole reklam na obrazovce a atraktivních reklam. Za tímto účelem je váš prohlížeč identifikován při zobrazování reklam a je přiřazen k cílové skupině. Soubory cookies uložené ve vašem zařízení společností Google vám tak umožňují přesměrování na jedné straně (např. v rámci „Google Ads“) na webových stránkách Google a na druhé straně (např. v rámci „Google Campaign Manager 360“) na našich webových stránkách a–v závislosti na vašich zájmech – při návštěvě webových stránek jiných partnerů.

Tyto informace budou také použity za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu.

Google může vaše údaje použít k jakýmkoli vlastním účelům, jako je profilování a propojení vašich údajů s jinými údaji, které o vás shromažďujeme (např. prostřednictvím vašeho Google účtu).

Informace generované souborem cookies o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.  Podle evropských právních předpisů USA nezaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Státní orgány mohou mít přístup k těmto údajům díky zákonům o hromadném sledování. Jakmile budou vaše osobní údaje zveřejněny, nebudou požívat stejné úrovně ochrany a možná nebudete moci uplatnit svá práva ve vztahu k těmto údajům.

Povolením cookies na webových stránkách Henkel souhlasíte s použitím výše uvedených údajů a dříve popsaného zpracování společností Google.

Více informací o ochraně osobních údajů ve službách Google najdete zde: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Námitka proti shromažďování údajů:
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací cookies na naší webové stránce v části “Cookies” v části “Nastavení cookies”. Pokud souhlasíte s používáním souborů cookie obecně, ale používání cookies Google Campaign vám je nepříjemné, můžete pomocí tohoto 
odkazu deaktivovat službu Campaign Manager společnosti Google. 

Služby správy obsahu sociálních médií, jako jsou soubory cookies a doplňky různých sítí sociálních médií, jsou zabudovány do našich webových stránek. Související služby jsou poskytovány příslušnými společnostmi („poskytovatelé“) až po vašem souhlasu. Účelem těchto služeb je umožnit vám prohlížet a sdílet náš obsah se svými přáteli a sítěmi. Tito poskytovatelé jsou: 

  • YouTube je provozován společností Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a v Evropské Unii společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Přehled YouTube pluginů najdete na: https://developers.google.com/youtube/documentation

Abychom zvýšili ochranu vašich dat při návštěvě našich webových stránek, jsou tyto služby sociálních médií implementovány jako „tlačítka se dvěma kliknutími“. Tato forma integrace zajišťuje, že při přístupu na stránku z našeho webu obsahující tyto nástroje nejste automaticky připojeni k serverům poskytovatelů. Prohlížeč vytvoří přímý odkaz na servery poskytovatelů pouze v případě, že aktivujete služby sociálních médií a povolíte tak přenos dat. Obsah různých nástrojů je poté přenesen příslušným poskytovatelem přímo do vašeho prohlížeče a poté zobrazen na obrazovce.

Nástroj sociálních médií sděluje poskytovateli vaše dříve navštívené webové stránky, vaši IP adresu, informace o prohlížeči a datum a čas požadavku serveru. Při využívání kterékoli z funkcí sociálních médií (např. kliknutím na tlačítko „Sdílet“, zanecháním komentáře) budou tyto informace také přeneseny prohlížečem přímo k poskytovateli k uchování. Tito poskytovatelé mohou vaše údaje použít k jakýmkoli vlastním účelům, jako je analytika, marketing, profilování a propojení vašich údajů s jinými údaji o vás shromážděnými (například prostřednictvím vašeho uživatelského účtu u příslušného poskytovatele), i když nejste přihlášeni ke svým sociálním účtům.

Poskytovatelé zpracovávají data částečně i ve Spojených státech. Podle evropských právních předpisů USA nezaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Státní orgány mohou mít přístup k těmto údajům díky zákonům o hromadném sledování. Jakmile budou vaše osobní údaje zveřejněny, nebudou požívat stejné úrovně ochrany a možná nebudete moci uplatnit svá práva ve vztahu k těmto údajům.

Povolením cookies na webových stránkách Henkel souhlasíte s použitím výše uvedených údajů a dříve popsaného zpracování ze strany poskytovatelů.  

Další informace o sběru a používání údajů poskytovateli a o právech a možnostech, které máte k dispozici, abyste mohli chránit své osobní údaje za takovýchto okolností, můžete nalézt v zásadách pro ochranu osobních údajů zavedených poskytovateli:

Námitka proti shromažďování údajů:
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací cookies na naší webové stránce v části  “Cookies” v části "Nastavení cookies”. Můžete také upravit své preference reklam změnou nastavení prohlížeče nebo nastavením platformy sociálních médií.

5. Práva subjektů údajů

Kdykoliv můžete uplatnit právo na přístup k vašim údajům. Za předpokladu, že jsou splněny příslušné požadavky, můžete dále uplatnit následující práva:

  • právo na opravu
  • právo na výmaz
  • právo na omezení zpracování
  • právo na podání stížnosti u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů
  • právo na přenositelnost údajů (k 25. květnu 2018)

Právo nesouhlasu
V případě činností týkajících se zpracování vašich osobních údajů, které jsou vykonávány na základě oprávněného zájmu společnosti Henkel, máte kdykoliv právo vznést námitku proti takovémuto zpracovávání vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Společnost Henkel přestane zpracovávat vaše údaje, neprokáže-li podstatný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování údajů slouží k uplatnění, výkonu, nebo obraně proti právním nárokům

Pokud jste dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna.

V těchto případech, pokud máte jakékoliv další dotazy nebo přání v souvislosti s vašimi osobními údaji, zašlete e-mail či dopis s označením GDPR na adresu: HENKEL ČR, spol. s r. o., Boudníkova 2514/5, 180 00, Praha 8, Česká republika (E-Mail: dataprotectioncz@henkel.com).