Julianina kariérní cesta

Který krok měl největší dopad na tvůj rozvoj? 
Určitě stěhování do Číny! Přizpůsobit se, abych mohla uspět v úplně odlišném kulturním kontextu – z osobního i profesního hlediska – je velmi náročné, ale mimořádně obohacující zároveň. Rozšířilo mi to obzory, obohatilo způsob myšlení a naučilo mě to řídit různé kultury, což je důležitá dovednost při práci v multikulturní globální společnosti, jakou je Henkel. Co se týče osobní stránky, do Číny jsem se přestěhovala sama, ale vrátila jsem se s novými úžasnými přátelstvími!

V rámci společnosti Henkel jsi pracovala ve třech různých zemích ve dvou divizích. Jak Henkel podporuje tvůj kariérní rozvoj? 
Společnost Henkel podporovala můj kariérní růst na více frontách. Například prostřednictvím skvělých školení, která mi pomohla rozšířit kompetence a dovednosti. Také jsem mohla využít oficiální mentorské programy, které mi velice pomohly v rozvoji znalostí v oblasti vedení lidí. Díky tomu, že jsem projevila zájem o posun do různých oblastí v rámci společnosti Henkel, manažeři vždy podporovali moje ambice a dávali mi nové příležitosti. Společnost Henkel také zabezpečila, že všechny moje přechody byly z hlediska personálních procesů bezproblémové.

Jak propaguješ rovnost pohlaví ve zdánlivě mužském odvětví, jako je divize Automotive/Adhesibves?
Dělám více věcí, abych podpořila ženy v kariérním postupu v divizi Adhesive Technologies. V první řadě se snažím být spojencem pro talentované ženy z různých divizí Henkelu a to tak, že jim poskytuji mentoring. Přitom pravidelně přispívám k rozvoji našeho Diversity & Inclusion programu. Využívám také svou profesní síť pro přilákání talentovaných žen do naší firmy a jsem aktivní v různých průmyslových sdruženích zaměřených na podporu diverzity a inkluze

Co je na společnosti Henkel skutečně jedinečné?  
To je těžká otázka, protože na společnosti Henkel je opravdu hodně skvělých věcí. Pro mě je to kouzelná kombinace silné firemní kultury, která odpovídá mým hodnotám, fantastických lidí, kteří tu pracují – ve společnosti Henkel vládne skutečný týmový duch, a rozmanitosti našeho podnikání, která otevírá nepřeberné množství příležitostí pro vlastní rozvoj.