Ivanova kariérní cesta

Co je skutečně jedinečné na společnosti Henkel? 
Společnost Henkel vám dává skutečnou příležitost budovat svou kariéru. Mojí největší profesní ambicí bylo vybudovat mezinárodní kariéru, takže když jsem do společnosti Henkel nastoupil, byl jsem nadšený z množství příležitostí, které se mi naskytly. Pokud chcete být úspěšní, Henkel vám poskytne veškerou podporu, kterou potřebujete k tomu, abyste se stali profesionálem, jakým chcete být. 

V rámci společnosti Henkel jsi pracoval v pěti různých zemích. Jak Henkel podporuje tvůj kariérní rozvoj?
Henkel má fantastický rozvojový ekosystém složený z lídrů, mentorů a skutečně spolupracujících kolegů. Máte přístup ke komplexním školením a množství příležitostí ke vzdělávání přímo v práci. Tyto skvělé alternativy transformačního rozvoje mi pomohly při každém mezinárodním úkolu. Nevybavuji si jediný moment, kdy by mě firma nepodpořila. 

Jaký je rozdíl mezi Evropou a Latinskou Amerikou z pohledu lidských zdrojů? 
Je těžké vybrat pouze jeden! Rozdílů je hodně a některé jsou velmi vtipné. Mám hodně historek z různých situací, kdy jsem se jako personalista musel vyrovnat s kulturními rozdíly. Pokaždé jsem se naučil velmi zajímavé postupy, předpisy, politiky a všeobecné fungování personalistiky. Kromě toho jsem měl možnost obměnit postupy ze svého regionu. Obecně bych řekl, že nejzajímavější věc, kterou jsem se naučil, byly rozdíly v myšlení týkající se témat jako je stabilita v práci, týmová práce, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a produktivita. 

Který krok měl největší dopad na tvůj rozvoj? 
Když máte mezinárodní kariéru, každá mise na vás má opravdu velký vliv. Práce v novém prostředí, komunikace v novém jazyce, nová kultura a různí lidé vás vytáhnou z komfortní zóny. To vše vám dává příležitost dokázat, jste flexibilní, dovedete se přizpůsobit a obohacuje vás to jako člověka. Pokud bych měl vybrat zkušenost, která mě osobně nejvíce naučila, bylo to moje vyslání do Německa.