cz-teams-and-locations-header-collage

Kariéra v naší společnosti je skutečně mezinárodní

Produkty a technologie Henkel jsou k dispozici po celém světě. Se zaměstnanci ze 125 zemí a pobočkami v 79 zemích máme neomezené kariérní možnosti.

Najděte si práci
zoom-map-high-henkel-czech

Zažijte jedinečného ducha našich mezinárodních týmů

Skvělé výsledky vycházejí z kultury založené na důvěře, zábavě a týmovém duchu. Proto podporujeme týmové události a nápady stejně jako pocit, že někam patříte. Našim cílem je vytvořit co nejlepší prostředí pro život v budoucnosti.

Prozkoumejte celé spektrum příležitostí v naší společnosti

Díky našim silným značkám, inovacím a technologiím zastáváme přední pozice v oblasti průmyslu i spotřebitelského zboží. Pokud máte zájem každé dva-tři roky změnit sféru kompetencí či dokonce průmyslové odvětví, v kterém se pohybuje, společnost Henkel vám tuto možnost nabízí.

Najděte si dokonalé místo v našich starých funkčních oblastech

Ať už jde o marketing, prodej, řízení, výzkum a vývoj nebo digitální podnikání – příležitosti na rozvoj jsou ve společnosti Henkel stejně různé jako samotné značky a technologie.

Oddělení Finance a controlling dohlíží na všechny činnosti v rámci finančního hodnotového řetězce a zabezpečuje, aby postupy v rámci oddělení Finančních služeb byly i nadále „nejlepší ve své třídě“: likvidita, řízení rizik, daňová optimalizace, měnový management, management úroků, čtvrtletní a výroční zprávy a vztahy s investory. Nezáleží na tom, zda jste v naší společnosti jako nováček ve svém odboru, nebo máte v úmyslu vydat se novým směrem jako zkušený profesionál, budeme rádi, když společně půjdeme směrem k dlouhotrvajícímu úspěchu společnosti Henkel!

Jako silný lokální a regionální partner provádíme všechny druhy finančního reportingu v kombinaci s regulací a dohledem. Zachováváním vysoké kvality a uplatňováním prvotřídních postupů od začátku do konce dokážeme přicházet s optimálními komplexními řešeními, které splňují náročné kvalitativní a časové požadavky společnosti Henkel. Přidejte se k nám na tuto cestu a přesvědčte se, co znamená využít nabídku světového hráče s tak širokým spektrem výrobků, dodavatelů a trhů.

Náš tým stále rozvíjíme pomocí budování dovedností a kompetencí, školením a nabíráním nových talentů. Tímto způsobem získáváme kulturu založenou na výkonech a vytváříme prostor pro digitální transformaci společnosti Henkel. Všechno to, co děláme, děláme abychom „zabezpečili úspěšné podnikání díky síle lidí a budování silného pocitu participace“. Přidejte se k tomuto oddělení a pomozte nám získat to nejlepší z našich zaměstnanců.

Díky Henkel Digital Business (dx) jsme začali novou kapitolu a spojili jsme digitální sféru, řízení obchodních procesů a IT expertízu s cílem řešit výzvy a přetavit hrozby na příležitosti. Zaměřujeme se na mega trendy, například platformové hospodářství, změny u zákazníků a spotřebitelů, poskytování služeb založených na výsledku a principu Lean-Fast-Simple. Zaměřením se na individuální potřeby zákazníků a spotřebitelů budujeme digitální podnikatelské modely založené na datech s cílem optimalizovat, transformovat a měnit. Díky úsilí obchodních a digitálních týmů se pouštíme na společnou cestu, která před námi stojí.

Korporátní audit je kvalifikovaným, rozmanitým a kulturně namixovaným týmem. Vykonáváme systematické audity s cílem hodnotit a zlepšovat účinnost procesů řízení rizik, vnitřní kontroly a řízení společnosti Henkel. Spolupracujeme se všemi obchodními divizemi a funkčními oblastmi společnosti Henkel na celém světe v duchu nezávislé spolupráce založené na faktech. Svojí auditorskou prací přispíváte ke zlepšování činnosti celé organizace. Aktivně pomáháme v kariérním rozvoji a růstu našich zaměstnanců.

Zaměstnanci působící v oblasti logistiky jsou zodpovědní za organizaci dodavatelských služeb. Vaše působnost bude zahrnovat celý dodavatelský řetězec – od plánovaní poptávky až po distribuci tovaru k zákazníkům. Supply Chain Management ve společnosti Henkel překračuje tradičně stanovené hranice. Některým dodavatelům nabízíme Vendor-Managed-Inventory (VMI), tedy možnost řízení zásob dodavatelem. Na optimalizaci v rámci dodavatelských řetězců používáme postupy Supplier-Managed-Inventory (SMI). Pro tento systém nám dodavatelé poskytují přístup ke svým údajům o stavu zásob.

Marketing je ve společnosti Henkel zaměřený všestranně, můžete pracovat na B2C nebo B2B marketingu. Přidejte se k jednomu z našich mezinárodních nebo národních týmů nebo se připojte k oddělení digitálního marketingu – všechny rychle dosáhnou sofistikované marketingové řešení ve stále se měnícím a konkurenčním prostředí. Využijte výhody kontrolovat práci kreativní a mediální agentury pro maximální využití budgetu, využijte data a komplexní informace o trendech a spotřebním chování, nebo pracujte na reklamních strategiích, inovacích výrobků a opakovaném uvádění výrobků na trh.

Oddělení prodeje odpovídá za naše distribuční kanály a řízení vztahů se zákazníky. Služby pro zákazníky v sobě spojují jasné cíle a velký prostor na realizaci. Díky našemu širokému portfoliu silných značek budete mít přímý kontakt s klientem a můžete implementovat kampaně ve spolupráci se store managery koncových prodejců. Na tomto oddělení dostáváte přímou zpětnou vazbu a vidíte jasný dopad na naše značky a společnost.

Naším klíčovým úkolem je zabezpečit nejlepší možné výsledky v procesu nákupu v celosvětovém měřítku nalezením nejlepších řešení v oblasti nákupu zdrojů s ekonomickými a strategickými cíli společnosti Henkel. Mimo nákupní podmínky tu hraje klíčovou roli i kvalita a spolehlivost našich obchodných partnerů. Přidejte se k našemu cíli a začněte výzvy, které vám může nabídnout jen světový hráč rozvíjející se na trzích v sektorech B2B i B2C. Nehledě na to, kde nebo jak se do naší divize dostanete, máme výzvu pro každého, kdo je připraven měnit hru.

Vědci a inženýři v oblasti výzkumu a vývoje budují základ pro náš obchodní úspěch a realizují výzkumné aktivity v různých oblastech. Přicházejí s novými nápady, přinášejí odpovědi na dotazy budoucích zákazníků a vylepšují naše značky a technologie. Jako člen týmu výzkumníků a vývojářů vytváříte základ pro ještě větší celosvětový úspěch našich značek a technologií.

Jako Product Developer budete pracovat v týmu, který se zabývá určitým mezinárodním výrobkem, např. barvou na vlasy. Vyvíjíte nové výrobky a zavádíte je na vybraných trzích. Navíc je vaším úkolem udržovat postavení současných výrobků. Právě proto je důležité správně porozumět základním recepturám, vlastnostem surovin a metodám měření. V mezinárodním interdisciplinárním týmu je klíčový výrazný komunikační talent, který je důležitý pro zajištění úspěšné spolupráce s kolegy z různých zemí a oblastí odborných znalostí. 

Inženýři společnosti Henkel pracující v oblasti obalů jsou součástí mezinárodní skupiny. Navrhují a vyvíjejí nové obalové materiály pro produkty a zavádějí je na vybrané trhy. Navíc jsou zodpovědní za udržení a optimalizaci komponentů, které se používají v současnosti k výrobě obalů. Podmínkou práce na této pozici jsou důkladné znalosti o zpracování plastů. Technici v oblasti obalů musí držet krok s novými trendy, aby dokázali udržet naši přední pozici v designu obalů.

Pevná důvěra v naši společnost je základem našeho podnikatelského úspěchu, partnerství a vztahů se zákazníky. Oddělení Firemní komunikace se zabývá interní a externí komunikací společnosti. Máme za cíl budovat a chránit dobré jméno společnosti Henkel v očích veřejnosti a před konkrétními partnery, včetně novinářů a lidí, kteří formují veřejné mínění. V rámci interní komunikace poskytujeme zaměstnancům a vedení veškeré důležité informace s ohledem na naši firemní strategii a činnosti. Oddělení Firemní komunikace má celosvětový dosah, přičemž řídí komunikaci ve většině důležitých oblastí a na většině trhů po celém světě.

Jako inženýr zabývající se technickými metodami jste součástí mezinárodní skupiny. V rámci této skupiny jste zodpovědní za standardizaci postupů a strojů v souvislosti s nejmodernějšími technologiemi v oblasti technologií plnicích zařízení. Pečujete o zlepšení výkonů a kvality i zavádění nových druhů obalů. Optimalizace současných postupů a efektivnější práce jsou tajemstvím úspěchu mnoha podniků. Jedná se o stále důležitější faktor udržitelnosti a úspěchu řízení podniku v budoucnosti.

Jako zaměstnanec v oblasti Strategie & Business Developmentu jste podporou vrcholového managementu v procesu optimalizace budoucího obchodního portfolia, určujete oblasti rozvoje a tržního potenciálu – je to vzrušující oblast, v rámci které pracujete na strategickém směřování společnosti Henkel. Pro budování obchodní strategie a optimalizaci provozních výsledků společnosti Henkel provádíte analýzu situace společnosti z ekonomického hlediska, zkoumáte nové trhy a hledáte možnosti vstupu, zkoumáte potenciální kandidáty na akvizici, analyzujete a pozorujete různé cílové skupiny.

Všechny pozice

Zjistěte více o své budoucnosti ve společnosti Henkel

Tváre rôznych zamestnancov spoločnosti Henkel. Vyžaruje z nich sebavedomie a usmievajú sa.

Pojďme společně přinést změnu

Kariéra v naší společnosti znamená růst v energické a různorodé kultuře založené na důvěře a sounáležitosti a možnost realizovat nové ideje v praxi.

Máte odvahu přispívat ke změnám? Ozvěte se nám.