Být šetrný k ovzduší

Emise oxidu uhličitého a ostatní skleníkové plyny jsou odpovědné za klimatické změny a globální oteplování. Redukce těchto emisí je jednou z největších výzev, které kdy lidstvo čelilo.

Pomáháme zákazníkům a spotřebitelům redukovat emise CO2 

Společnost Henkel vytvořila speciální logo „be sustainable – wash cold“ pro motivaci spotřebitelů k tomu, aby prali co nejšetrnějším způsobem k životnímu prostředí.

Oddělení Beauty Care zahájila akci „BeSmarter“. Ze začátku byla akce zaměřena na vodu, jakožto zdroj. Díky tomuto začátku je nyní hlavním cílem této akce sdělit spotřebiteli možnosti odpovědného využívání vody, která je důležitým zdrojem. Dále chceme, aby spotřebitelé věděli, že čím méně budou používat horkou vodu, tím méně vytvoří emisí CO2.

Henkel Bonderite Tectalis a dvoufázový proces umožnuje našim zákazníkům vytvořit si karoserii z více druhů kovů, která kombinuje ocel a hliník. Díky řešením Henkel Adhesive Technologies, umožňujeme výrobcům aut používat méně oceli a více hliníku. Lehčí karoserie pomáhají snižovat spotřebu paliva, a tak i emise CO2.


Velký rozdíl

Být šetrný k ovzduší zní možná jako prázdná fráze. Jedná se však o přiblížení se k omezení klimatických změn a udržení nárůstu globální teploty pod hranicí dvou stupňů Celsia. Při plnění tohoto závazku se společnost Henkel snaží o zásadní změnu v oblasti udržitelnosti životního prostředí. Tento závazek přivádíme k životu tím, že přijímáme výzvu, stanovenou Pařížskou dohodou o změně klimatu, jako příležitost stát se kreativními a rozvíjet inovativní řešení, která chrání budoucnost naší planety.