Být šetrný k ovzduší

Emise oxidu uhličitého a ostatní skleníkové plyny jsou odpovědné za klimatické změny a globální oteplování. Redukce těchto emisí je jednou z největších výzev, které kdy lidstvo čelilo.

Pár stupňů možná nezní moc dramaticky, ale pro budoucnost naší planety i těchto pár stupňů představuje velkou hrozbu. Abychom do roku 2050 dokázali udržet nárůst globální teploty do 1.5 stupňů Celsia – a tak splnit závazek stanovený v Pařížské dohodě v rámci úmluvy OSN o změně klimatu – musíme rapidně snížit emise oxidu uhličitého. Dosažení tohoto ambiciózního cíle bude možné pouze tehdy, pokud vlády a společnosti přijmou tuto výzvu jako příležitost k podpoření inovací a k naplňování vizionářských nápadů.

Měníme způsob, jakým žijeme

Je jasné, že tyto emise vznikají kvůli modernímu životnímu stylu. Z toho vyplývá, že změna způsobu života v sobě má velký potenciál pro pozitivní klimatickou změnu. Ta může zahrnovat nárůst energetické účinnosti a tím i snížení souvisejících emisí. Změna může být také dosažena dekarbonizací našeho způsobu života a nahrazením tradičních energetických zdrojů obnovitelnou energií. Další možností může být přeměna oxidu uhličitého na zdroj pomocí inovativních technologií, které by ho přetvořily na energii a byl by tak přerušen cyklus znečištění skleníkovými plyny.

Our climate action along the value chain - Thumbnail

Zavázáni k ochraně klimatu

Společnost Henkel plně podporuje Pařížskou dohodu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a vnímá hranici 1,5 stupně Celsia jako nezbytný předpoklad k tomu, aby v roce 2050 mohlo více než devět miliard lidí dobře žít v mezích zdrojů naší planety. Z tohoto důvodu budeme naplňovat dlouhodobou vizi – být klimaticky pozitivní do roku 2040 a aktivně se účastnit ochrany klimatu tak, že podpoříme významný pokrok v našich provozech a v dalších oblastech našeho hodnotového řetězce.

To začíná důkladným zaměřením se na naše výrobní závody, kde chceme snížit naši uhlíkovou stopu o 65 % do roku 2025 a o 75 % do roku 2030 (základní rok 2010). Za tímto účelem neustále kontrolujeme a zlepšujeme naši energetickou efektivitu a stanovili si cíl snížit spotřebu energie v našich výrobních závodech o 50 procent na tunu produktu do roku 2030 (ve srovnání se základním rokem 2010). Kromě našich cílů v oblasti efektivity se snažíme, abychom do roku 2030 získávali 100 procent elektřiny na výrobu z obnovitelných zdrojů.

S naší vizí stát se klimaticky pozitivní společností do roku 2040, chceme nahradit zbývající fosilní paliva, které používáme při výrobě, klimaticky neutrálními alternativami. Jako je bioplyn nebo plyn získaný přeměnou CO2. Také se snažíme dodávat přebytečnou energii, vytvořenou bez emisí uhlíku, třetím stranám. Tím se vyhneme emisím z vlastní činnosti a také umožníme třetím stranám, aby se vyhnuly potencionálním emisím díky použití čisté energie. Zásobováním ostatních touto energií docílíme značné ochrany ovzduší.

Kromě toho, sdílíme náš závazek mít pozitivní dopad na klima i s našimi partnery a dodavateli. Očekáváme od nich, že přispějí ke snížení CO2v celém hodnotovém řetězci. Proto máme ambiciózní cíl snížit do roku 2030 uhlíkovou stopu našich surovin a obalů, které používáme, o 30 % na tunu produktu ve srovnání se základním rokem 2017.

Na základě našich dlouhodobých cílů společnost Henkel odvodila konkrétní cíle snížení emisí, které byly schváleny iniciativou Science Based Targets v souladu s úrovněmi požadovanými pro splnění cílů Pařížské dohody omezit globální oteplování na 1,5 stupně Celsia.

Inovace pro budoucnost naší planety

Samozřejmě také hledáme příležitosti a neustále vyvíjíme inovativní produkty a technologie, které našim zákazníkům a spotřebitelům pomáhají snižovat jejich uhlíkovou stopu. To je zvláště důležité, protože naše výrobky se každý den používají miliony v domácnostech a průmyslových procesech – a analýza životního cyklu ukazuje, že většina uhlíkové stopy spojené s výrobkem vzniká právě při jeho použití. Z tohoto důvodu jsme si stanovili cíl, abychom v období 2016–2025 společně s našimi spotřebiteli, zákazníky a dodavateli ušetřili 100 milionů tun CO2.

Pomáháme zákazníkům a spotřebitelům redukovat emise CO2 


To motivate consumers to do their laundry in an environmentally compatible way, Henkel Consumer Brands developed a special logo with the slogan “be sustainable – wash cold.” It is placed on our laundry detergent packaging and aims to encourage consumers to save energy when doing their laundry.

Divize společnosti Henkel Consumer Brands vyvinula speciální logo se sloganem „be sustainable – wash cold“, aby motivovali spotřebitele k praní prádla způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. Je umístěn na našem obalu pracího prostředku a jeho cílem je povzbudit spotřebitele k úspoře energie při praní.


Der Unternehmensbereich Beauty Care hat die Initiative „BeSmarter“ gestartet. Neben einen Fokus auf Recycling konzentriert sich die Initiative auch auf das Wasser als Ressource. Ein Ziel dabei ist es, die Verbraucher für einen verantwortungsvollen Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser zu sensibilisieren. Außerdem führt die Verwendung von Wasser mit geringeren Temperaturen zu geringeren CO2-Emissionen.

Divize Henkel Consumer Brands zahájila akci „BeSmarter“. Hlavním cílem této akce je sdělit spotřebiteli možnosti o odpovědném využívání vody, která je vzácným zdrojem. Čím méně budou spotřebitelé používat horkou vodu, tím méně vytvoří emisí CO2.


We support our industrial customers with solutions for lightweight automotive designs. This includes pretreatments for metal surfaces that make it possible to combine steel and aluminum, as well as liquid soundproofing and 3D reinforcement technologies. These solutions all contribute to weight reduction in the chassis and increase fuel efficiency.

Bonderite TecTalis od společnosti Henkel a dvoufázový proces umožňují našim zákazníkům vytvořit karoserii z více druhů kovů. Výsledkem je, že tato řešení Henkel Adhesive Technologies umožňují výrobcům automobilů používat méně oceli a více hliníku. Lehčí karoserie pomáhají snižovat spotřebu paliva a tím snižovat emise CO2.

Velký rozdíl

Být šetrný k ovzduší zní možná jako prázdná fráze, ale je to přístup s potenciálem přispět k omezení nárůstu globální teploty na 1,5 stupně Celsia nad předindustriální úroveň do roku 2050. Při plnění tohoto závazku se společnost Henkel snaží o zásadní změnu v oblasti udržitelnosti životního prostředí. Tento závazek přivádíme k životu tím, že přijímáme výzvu stanovenou Pařížskou dohodou o změně klimatu, jako příležitost stát se kreativními a rozvíjet inovativní řešení, která chrání budoucnost naší planety.