Být šetrný k ovzduší

Emise oxidu uhličitého a ostatní skleníkové plyny jsou odpovědné za klimatické změny a globální oteplování. Redukce těchto emisí je jednou z největších výzev, které kdy lidstvo čelilo.

climate positive

Pomáháme zákazníkům a spotřebitelům redukovat emise CO2 To motivate consumers to do their laundry in an environmentally compatible way, Henkel Laundry & Home Care developed a special logo with the slogan “be sustainable – wash cold.” It is placed on our laundry detergent packaging and aims to encourage consumers to save energy when doing their laundry.

Divize společnosti Henkel Laundry & Home Care vyvinula speciální logo se sloganem „be sustainable – wash cold“, aby motivovali spotřebitele k praní prádla způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. Je umístěn na našem obalu pracího prostředku a jeho cílem je povzbudit spotřebitele k úspoře energie při praní.Der Unternehmensbereich Beauty Care hat die Initiative „BeSmarter“ gestartet. Neben einen Fokus auf Recycling konzentriert sich die Initiative auch auf das Wasser als Ressource. Ein Ziel dabei ist es, die Verbraucher für einen verantwortungsvollen Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser zu sensibilisieren. Außerdem führt die Verwendung von Wasser mit geringeren Temperaturen zu geringeren CO2-Emissionen.

Divize Beauty Care zahájila akci „BeSmarter“. Hlavním cílem této akce je sdělit spotřebiteli možnosti o odpovědném využívání vody, která je vzácným zdrojem. Čím méně budou spotřebitelé používat horkou vodu, tím méně vytvoří emisí CO2.We support our industrial customers with solutions for lightweight automotive designs. This includes pretreatments for metal surfaces that make it possible to combine steel and aluminum, as well as liquid soundproofing and 3D reinforcement technologies. These solutions all contribute to weight reduction in the chassis and increase fuel efficiency.

Bonderite TecTalis od společnosti Henkel a dvoufázový proces umožňují našim zákazníkům vytvořit karoserii z více druhů kovů. Výsledkem je, že tato řešení Henkel Adhesive Technologies umožňují výrobcům automobilů používat méně oceli a více hliníku. Lehčí karoserie pomáhají snižovat spotřebu paliva a tím snižovat emise CO2.

Velký rozdíl

Být šetrný k ovzduší zní možná jako prázdná fráze, ale je to přístup s potenciálem přispět k omezení nárůstu globální teploty na 1,5 stupně Celsia nad předindustriální úroveň do roku 2050. Při plnění tohoto závazku se společnost Henkel snaží o zásadní změnu v oblasti udržitelnosti životního prostředí. Tento závazek přivádíme k životu tím, že přijímáme výzvu stanovenou Pařížskou dohodou o změně klimatu, jako příležitost stát se kreativními a rozvíjet inovativní řešení, která chrání budoucnost naší planety.