Být šetrný k ovzduší

Emise oxidu uhličitého a ostatní skleníkové plyny jsou odpovědné za klimatické změny a globální oteplování. Redukce těchto emisí je jednou z největších výzev, které kdy lidstvo čelilo.

climate positive

Pomáháme zákazníkům a spotřebitelům redukovat emise CO2 To motivate consumers to do their laundry in an environmentally compatible way, Henkel Laundry & Home Care developed a special logo with the slogan “be sustainable – wash cold.” It is placed on our laundry detergent packaging and aims to encourage consumers to save energy when doing their laundry.

Společnost Henkel vytvořila speciální logo „be sustainable – wash cold“ pro motivaci spotřebitelů k tomu, aby prali co nejšetrnějším způsobem k životnímu prostředí.Der Unternehmensbereich Beauty Care hat die Initiative „BeSmarter“ gestartet. Neben einen Fokus auf Recycling konzentriert sich die Initiative auch auf das Wasser als Ressource. Ein Ziel dabei ist es, die Verbraucher für einen verantwortungsvollen Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser zu sensibilisieren. Außerdem führt die Verwendung von Wasser mit geringeren Temperaturen zu geringeren CO2-Emissionen.

Oddělení Beauty Care zahájila akci „BeSmarter“. Ze začátku byla akce zaměřena na vodu, jakožto zdroj. Díky tomuto začátku je nyní hlavním cílem této akce sdělit spotřebiteli možnosti odpovědného využívání vody, která je důležitým zdrojem. Dále chceme, aby spotřebitelé věděli, že čím méně budou používat horkou vodu, tím méně vytvoří emisí CO2.The Henkel Bonderite Tectalis and Two-Step Process enable our customers to design multi-metal car bodies that combine steel and aluminum. As a result, these Henkel Adhesive Technologies solutions enable carmakers to use less steel and more aluminum. Lighter car bodies help to increase the fuel efficiency and with this reduce the CO2 emissions of a car.

Henkel Bonderite Tectalis a dvoufázový proces umožnuje našim zákazníkům vytvořit si karoserii z více druhů kovů, která kombinuje ocel a hliník. Díky řešením Henkel Adhesive Technologies, umožňujeme výrobcům aut používat méně oceli a více hliníku. Lehčí karoserie pomáhají snižovat spotřebu paliva, a tak i emise CO2.


Velký rozdíl

 Být šetrný k ovzduší zní možná jako prázdná fráze. Jedná se však o přiblížení se k omezení klimatických změn a udržení nárůstu globální teploty pod hranicí dvou stupňů Celsia. Při plnění tohoto závazku se společnost Henkel snaží o zásadní změnu v oblasti udržitelnosti životního prostředí. Tento závazek přivádíme k životu tím, že přijímáme výzvu, stanovenou Pařížskou dohodou o změně klimatu, jako příležitost stát se kreativními a rozvíjet inovativní řešení, která chrání budoucnost naší planety.