Muž s knihou opřený o strom

UDRŽITELNOST

Zavázali jsme se k vedoucímu postavení v oblasti udržitelnosti, přesně tak, jak to odpovídá našim hodnotám. Jakožto lídři chceme být průkopníky nových řešení pro udržitelný rozvoj a zároveň pokračovat ve formování našeho zodpovědného podnikání a zvyšování naší hospodářské úspěšnosti.

Naše strategie

Naše strategie udržitelnosti je inspirována naším posláním: Pioneers at heart for the good of generations (srdcem průkopníci pro dobro generací). S pomocí našeho průkopnického ducha, našich znalostí, výrobků a technologií chceme každý den obohacovat a zlepšovat životy miliard lidí a podílet se na utváření fungující budoucnosti pro další generace. 

Udržitelnost je tedy ústředním prvkem naší vize budoucnosti. Chceme být aktivní součástí změny vedoucí k udržitelné ekonomice a společnosti, podílet se na ochraně a obnově přírody, přispívat k posílení komunit a posilovat důvěru zúčastněných stran.

Náš program na podporu udržitelnosti 2030+ Sustainability Ambition stanovuje naše dlouhodobé cíle ve třech oblastech Regenerativní planeta, Prosperující komunity a Důvěryhodný partner a je spojen s naším vysokým cílem dosáhnout "transformačního dopadu pro dobro generací".

TRANSFORMATIONAL IMPACT FOR THE GOOD OF GENERATIONS

Naše strategie udržitelnosti: dosáhnout více za méně

V rámci trvale udržitelného rozvoje společnost Henkel klade důraz na péči o životní prostředí a s tím související odpovědnost za obaly výrobků, které uvede na český trh. Tyto povinnosti zabezpečujeme v celém rozsahu prostřednictvím našich smluvních partnerů. Podrobné informace ohledně dostupných systémů sběru, zhodnocování a recyklace odpadů z obalů, významu označení obalů a o všech úkolech, které přispívají k trvale udržitelnému rozvoji, najdete na těchto stránkách: EKO-KOM (www.ekokom.cz)

Sylvie Nicol

   

Na budoucnost jsme dobře připraveni: udržitelnost je hluboce zakotvena v naší obchodní strategii a zůstává součástí našeho poslání. Na těchto základech nadále pokračuje naše udržitelná transformace!

maxresdefault

Výsledky roku 2023

Naše strategie udržitelnosti spočívá v plnění cílů prostřednictvím konkrétních opatření a projektů zaměřených na dosažení pokroku v praxi. Níže najdete vybrané výsledky roku 2023: