Udržitelné obaly

Chrání produkt, který milujeme a poskytuje nám informace, jak ho bezpečně a zodpovědně používat – obaly se ale musí stát součástí oběhového hospodářství.

Haiti-Branded-Market-2-1024x683_eciRGBv2

Naše obalová strategie: Silné zaměření, ambiciózní cíle

Ve společnosti Henkel si uvědomujeme naši odpovědnost spojenou s obaly. Jsme odhodláni podporovat udržitelnost a tento závazek přivádíme k životu pomocí našich ambiciózních cílů. Naše strategie je postavena na koncepci oběhového hospodářství, chytrého designu pro uzavření smyčky a zaměření se na používání materiálů z udržitelných zdrojů – ve prospěch lidí a planety.

Přehled našich obalových cílů pro rok 2025

  • 100 % obalů společnosti Henkel bude recyklovatelných nebo znovu použitelných.
  • Naším cílem je snížit množství nově vyrobených plastů z fosilních zdrojů v našich spotřebních produktech o 50 %. Tohoto docílíme zvýšením podílu recyklovaného plastu na více než 30 %, snížením objemu plastu a zvýšením používáním plastů na biologickém základě.
  • Chceme přispívat k zamezení likvidace odpadu v přírodě. Pro dosažení tohoto cíle podporujeme iniciativy sběru a recyklace odpadů. Investujeme do inovativních řešeních a technologií na podporu uzavření recyklační smyčky. Chceme oslovit více než 2 miliardy spotřebitelů ročně a poskytovat jim informace o recyklaci.

*S výjimkou lepivých produktů, u kterých mohou zbytky ovlivnit recyklovatelnost nebo znečišťovat recyklační systémy.

Kromě toho usilujeme o to, aby 100 % papírů a lepenek, které používáme, bylo vyrobeno z recyklovaného materiálu nebo, pokud je to nezbytné, z čerstvých vláken pocházejících z udržitelného lesního hospodářství.

Spolupráce napříč hodnotovým řetězcem: Společně jsme silnější

Naše úsilí, podpořit inovace ve vývoji obalů, je přivedeno k životu díky intenzivní spolupráci s našimi partnery z různých průmyslových odvětví. 

  • New Plastics Economy: Jsme součástí „New Plastics Economy initiative“, která spojuje a umožňuje zainteresovaným stranám přehodnotit budoucí spotřebu plastů a usilovně podporovat oběhové hospodářství.
  • Alliance To End Plastic Waste: Henkel také zakládajícím členem nové globální aliance „End Plastic Waste“, pro likvidaci plastového odpadu. Aliance bude vyvíjet a zavádět řešení, která budou minimalizovat a také správně nakládat s plastovým odpadem. Navrhne také řešení pro již použité plasty, kterým umožní vrátit se zpět do cirkulární ekonomiky.
  • Recyclate Forum: this initiative aims to raise consumers’ awareness of circular economy and consist of over 40 members, such as retailers, manufacturers, waste disposal companies, packaging producers and politicians.
  • European Plastics Pact and U.S. Plastics Pact: Henkel signed plastics pacts, in both the US and Europe. These two regional agreements, to which we were one of the first signatories, bring governments and businesses together to collaborate in moving toward a circular economy in which plastic is reused again and again.
  • CEFLEX: Henkel is also a founding member of CEFLEX, a consortium of more than 130 European companies and organizations aiming to make flexible packaging – which usually consists of multiple layers of film or foil that are often difficult to separate – easier to recycle.

Kromě toho spolupracujeme s různými organizacemi, které pracují na zlepšování recyklační infrastruktury, zejména v rozvojových zemích, kde často nejsou zavedeny vhodné systémy pro recyklaci obalových materiálů. Stali jsme se také první globální společností, s rychlým pohybem spotřebního zboží, která se v roce 2017 spojila s organizací Plastic Bank. Sociální podnik, který je součástí této organizace, si klade za cíl omezit plast v oceánech a poskytnout příležitosti lidem v chudobě tím, že jim dá šanci vydělat si peníze nebo zboží odstraněním plastového odpadu z okolního prostředí.

Co příjde dál : budeme ještě více udržitelní

Obaly se neustále mění, a to díky novým inovativním návrhům a měnícímu se očekávání spotřebitelů. Tyto neustálé změny otevírají příležitosti k minimalizaci negativních dopadů obalů na životní prostředí. Naši odborníci se zavázali prozkoumat možnosti, jak učinit obal udržitelnějším – chránit produkty, které máme rádi, a zároveň pomoci naší planetě.