Udržitelné obaly

Chrání produkt, který milujeme a poskytuje nám informace, jak ho bezpečně a zodpovědně používat – obaly se ale musí stát součástí oběhového hospodářství.

Haiti-Branded-Market-2-1024x683_eciRGBv2

Naše obalová strategie: Silné zaměření, ambiciózní cíle

Ve společnosti Henkel si uvědomujeme naši odpovědnost spojenou s obaly. Jsme odhodláni podporovat udržitelnost a tento závazek přivádíme k životu pomocí našich ambiciózních cílů. Naše strategie je postavena na koncepci oběhového hospodářství, chytrého designu pro uzavření smyčky a zaměření se na používání materiálů z udržitelných zdrojů – ve prospěch lidí a planety.

Přehled našich obalových cílů

  • 100 % obalů společnosti Henkel bude recyklovatelných, znovu použitelných nebo kompostovatelných, a to do roku 2025*.
  • Plasty: Do roku 2025 chceme navýšit podíl recyklovaného plastu o 35 % u našeho spotřebního zboží v Evropě.
  • Kov: Chceme v Evropě do roku 2020 zvýšit používání recyklovaného hliníku na 9 %.
  • Papír: 100 % papíru a lepenky bude vyrobeno z recyklovaného materiálu nebo, bude-li to nutné, z čerstvých vláken pocházejících z udržitelného lesnictví.
  • Chceme odstranit a vyhnout se PVC a dalším látkám, které vzbuzují obavy.
  • Chceme oslovit vice než jednu miliardu spotřebitelů prostřednictvím cílených informací v oblasti recyklace.

* S výjimkou adhezivních produktů, u nichž mohou zbytky ovlivnit recyklovatelnost nebo znečistit recyklační toky.

CZ_Packaging-Strategy

Jdeme vstříc oběhové ekonomice: nový strategický rámec společnosti Henkel, pro udržitelné obaly, uvažuje tři klíčové fáze oběhového hodnotového řetězce.

Spolupráce napříč hodnotovým řetězcem: Společně jsme silnější

Naše úsilí, podpořit inovace ve vývoji obalů, je přivedeno k životu díky intenzivní spolupráci s našimi partnery z různých průmyslových odvětví. Například jsme součástí „New Plastics Economy initiative“, která spojuje a umožňuje zainteresovaným stranám přehodnotit budoucí spotřebu plastů a usilovně podporovat oběhové hospodářství.

Od ledna 2019 je Henkel také zakládajícím členem nové globální aliance „End Plastic Waste“, pro likvidaci plastového odpadu. Aliance bude vyvíjet a zavádět řešení, která budou minimalizovat a také správně nakládat s plastovým odpadem. Bude se snažit najít řešení pro použité plasty a pomáhat jim začlenit se do oběhového hospodářství.

Kromě toho spolupracujeme s různými organizacemi, které pracují na zlepšování recyklační infrastruktury, zejména v rozvojových zemích, kde často nejsou zavedeny vhodné systémy pro recyklaci obalových materiálů. Stali jsme se také první globální společností, s rychlým pohybem spotřebního zboží, která se v roce 2017 spojila s organizací Plastic Bank. Sociální podnik, který je součástí této organizace, si klade za cíl omezit plast v oceánech a poskytnout příležitosti lidem v chudobě tím, že jim dá šanci vydělat si peníze nebo zboží odstraněním plastového odpadu z okolního prostředí. V rámci tohoto partnerství bylo do konce roku 2018 shromážděno okolo 63 metrických tun plastů, které byly vytříděny a následně zapojeny do recyklačního hodnotového řetězce – jako Social Plastic®: Ověření materiálu společností Plastic Bank svědčí o tom, že sběratelé obdrželi za plastový odpad nadstandardní cenu. Tento plast jsme úspěšně zakomponovali do 25 000 lahví na naše prací a čisticí prostředky a budeme se snažit tyto plasty zahrnou do našich obalů více.

CZ_Infographic-PlasticBank_1960px

Co příjde dál : budeme ještě více udržitelní

Obaly se neustále mění, a to díky novým inovativním návrhům a měnícímu se očekávání spotřebitelů. Tyto neustálé změny otevírají příležitosti k minimalizaci negativních dopadů obalů na životní prostředí. Naši odborníci se zavázali prozkoumat možnosti, jak učinit obal udržitelnějším – chránit produkty, které máme rádi, a zároveň pomoci naší planetě.