Udržitelné obaly

Chrání produkt, který milujeme a poskytuje nám informace, jak ho bezpečně a zodpovědně používat – obaly se ale musí stát součástí oběhového hospodářství.

Haiti-Branded-Market-2-1024x683_eciRGBv2

Naše obalová strategie: Silné zaměření, ambiciózní cíle

Ve společnosti Henkel si uvědomujeme naši odpovědnost spojenou s obaly. Jsme odhodláni podporovat udržitelnost a tento závazek přivádíme k životu pomocí našich ambiciózních cílů. Naše strategie je postavena na koncepci oběhového hospodářství, chytrého designu pro uzavření smyčky a zaměření se na používání materiálů z udržitelných zdrojů – ve prospěch lidí a planety.

Přehled našich obalových cílů pro rok 2025

  • 100 % obalů společnosti Henkel bude recyklovatelných nebo znovu použitelných.
  • Naším cílem je snížit množství nově vyrobených plastů z fosilních zdrojů v našich spotřebních produktech o 50 %. Tohoto docílíme zvýšením podílu recyklovaného plastu na více než 30 %, snížením objemu plastu a zvýšením používáním plastů na biologickém základě.
  • Chceme přispívat k zamezení likvidace odpadu v přírodě. Pro dosažení tohoto cíle podporujeme iniciativy sběru a recyklace odpadů. Investujeme do inovativních řešeních a technologií na podporu uzavření recyklační smyčky. Chceme oslovit více než 2 miliardy spotřebitelů ročně a poskytovat jim informace o recyklaci.

Kromě toho usilujeme o to, aby 100 % papírů a lepenek, které používáme, bylo vyrobeno z recyklovaného materiálu nebo, pokud je to nezbytné, z čerstvých vláken pocházejících z udržitelného lesního hospodářství.

Spolupráce napříč hodnotovým řetězcem: Společně jsme silnější

Naše úsilí, podpořit inovace ve vývoji obalů, je přivedeno k životu díky intenzivní spolupráci s našimi partnery z různých průmyslových odvětví. Například jsme součástí „New Plastics Economy initiative“, která spojuje a umožňuje zainteresovaným stranám přehodnotit budoucí spotřebu plastů a usilovně podporovat oběhové hospodářství. Od ledna 2019 je Henkel také zakládajícím členem nové globální aliance „End Plastic Waste“, pro likvidaci plastového odpadu. Aliance bude vyvíjet a zavádět řešení, která budou minimalizovat a také správně nakládat s plastovým odpadem. Navrhne také řešení pro již použité plasty, kterým umožní vrátit se zpět do cirkulární ekonomiky.

Kromě toho spolupracujeme s různými organizacemi, které pracují na zlepšování recyklační infrastruktury, zejména v rozvojových zemích, kde často nejsou zavedeny vhodné systémy pro recyklaci obalových materiálů. Stali jsme se také první globální společností, s rychlým pohybem spotřebního zboží, která se v roce 2017 spojila s organizací Plastic Bank. Sociální podnik, který je součástí této organizace, si klade za cíl omezit plast v oceánech a poskytnout příležitosti lidem v chudobě tím, že jim dá šanci vydělat si peníze nebo zboží odstraněním plastového odpadu z okolního prostředí.

Na konci roku 2019 bylo na Haiti nasbíráno více než 200 metrických tun plastů. Ten byl poté roztříděn a následně zaveden do recyklačního hodnotového řetězce Social Plastic®. Jedná se o materiál, který byl ověřen společností Plastic Bank, což znamená, že sběratelé za plastový odpad dostali tržní cenu. Recyklovaný Social Plastic® lze použít ve výrobcích nebo obalech, a tak se uzavírá materiálový cyklus.

Na konci roku 2019 bylo na Haiti nasbíráno více než 200 metrických tun plastů. Ten byl poté roztříděn a následně zaveden do recyklačního hodnotového řetězce Social Plastic®. Jedná se o materiál, který byl ověřen společností Plastic Bank, což znamená, že sběratelé za plastový odpad dostali tržní cenu. Recyklovaný Social Plastic® lze použít ve výrobcích nebo obalech, a tak se uzavírá materiálový cyklus. V roce 2019 prodloužila společnost Henkel partnerství a spolupráci s Plastic Bank o pět let. Chceme pokračovat v úspěšném partnerství, které vzniklo v roce 2017 a podporovat tak probíhající projekty na Haiti, Filipínách a Indonésii. Společnost významně přispěje k vybudování infrastruktury pro více než 400 sběrných míst na plasty v Egyptě. Cílem společné práce je zvýšit dostupnost Social Plastic® jako zdroje pro výrobu obalů. Rozvoj sběrné infrastruktury v Egyptě vytvoří další kapacity až pro 5 000 metrických tun ročně. To odpovídá jedné miliardě lahví po dobu pěti let. Jen v roce 2020 společnost Henkel integruje do svých produktových obalů více než 600 metrických tun získané od Social Plastic®. Od počátku spolupráce otevřela společnost Plastic Bank další sběrná střediska na Haiti. Kromě toho společnost Henkel pomohla sociálnímu podniku vytvořit dodavatelský řetězec, který zajistí, že shromážděný plastový odpad může být zpracován a recyklován, aby mohl být nakonec znovu začleněn do hodnotového řetězce.

cz-infographic-plasticbank-1960px

Co příjde dál : budeme ještě více udržitelní

Obaly se neustále mění, a to díky novým inovativním návrhům a měnícímu se očekávání spotřebitelů. Tyto neustálé změny otevírají příležitosti k minimalizaci negativních dopadů obalů na životní prostředí. Naši odborníci se zavázali prozkoumat možnosti, jak učinit obal udržitelnějším – chránit produkty, které máme rádi, a zároveň pomoci naší planetě.