Globální výzvy a příležitosti

Znečištění, populační růst, chudoba: Naše planeta čelí velkým výzvám – inovativní produkty a technologie mohou poskytnout řešení tím, že spotřebují méně zdrojů a zlepší tak kvalitu života.

_K0A8914 (1)

Jakou roli hrají globální podniky?

Společnosti jsou v silné pozici při vytváření společné hodnoty. Vedle plateb ve formě platů a daní přispívají podniky k podpoře hospodářského a sociálního rozvoje jako zaměstnavatelé, odběratelé a investoři. Mohou také urychlit transformaci na udržitelné hospodářství vytvořením inovativních technologií a produktů. Představte si zdroje, které by se daly ušetřit, kdyby každý výrobek v každé domácnosti používal méně energie nebo vody. Nebo si představte snížení emisí CO2, kdyby každé vozidlo na planetě bylo lehčí a spotřebovalo méně paliva. Řešení, která účinně využívají zdroje, mohou zlepšit rovnováhu mezi ekonomickými, ekologickými a sociálními potřebami lidí a planety – a otevřít tak cesty k udržitelné budoucnosti.

Podél globálních hodnotových řetězců

Podniky také spolupracují s vládou a nevládními organizacemi na podpoře projektů, které zlepšují možnosti příjmu pro lidi, kteří přicházejí do styku s dodavatelskými řetězci – ať jsou kdekoli na světě. Mezinárodní organizace pro rozvoj Solidaridad například spolupracuje se společnostmi na podpoře drobných zemědělců pěstujících plodiny, jako je palmový olej. To umožňuje zemědělcům zvýšit produktivitu a splnit rostoucí očekávání v oblasti bezpečnosti a environmentální udržitelnosti. Zajišťuje také stabilitu zaměstnanosti a zlepšuje živobytí pracovníků a jejich rodin.

image9_eciRGBv2 (1)