25. 3. 2024  Düsseldorf / Německo

Výhody generativní umělé inteligence při zvyšování účinnosti personalizovaného obsahu

Henkel rozšiřuje spolupráci s Adobe v oblasti personalizovaného obsahu s využitím generativní umělé inteligence

  • V rámci pilotního projektu, který kreativním týmům umožní rychle produkovat personalizovaný obsah, který lze bezpečně používat pro komerční účely a který zároveň odpovídá standardům značky, bude společnost Henkel trénovat Adobe Firefly na svých vlastních marketingových materiálech prostřednictvím modelů Custom Models.
  • Díky posílenému partnerství a možnostem, které do tvorby obsahu přináší generativní umělá inteligence, dokáže Henkel zvýšit efektivnost a agilitu kreativních pracovních postupů v rámci digitálních marketingových kampaní. 
  • Schopnosti generativní umělé inteligence v řešeních Adobe Experience Cloud a Adobe Firefly sníží náklady na kampaně a čas na jejich tvorbu, protože kreativním týmům umožní ve velkém a rychle tvořit, realizovat a optimalizovat personalizované kampaně.

Společnosti Henkel a Adobe se rozhodly posílit vzájemnou spolupráci v oblasti tvorby personalizovaného obsahu pomocí nástrojů generativní umělé inteligence s cílem umožnit společnosti Henkel zvýšit zákaznické povědomí o jejím globálním portfoliu značek. Řešení Adobe Firefly a Adobe Experience Cloud se proto stanou součástí digitální obchodní platformy společnosti Henkel – RAQN.

Společnost Henkel zaznamenala v poslední době exponenciální nárůst poptávky po vysoce kvalitním personalizovaném obsahu, jež splňuje požadavky digitálního marketingu a multikanálových produktových kampaní. Díky přizpůsobeným modelům Adobe Firefly Custom Models bude společnost Henkel schopna na základě vlastních zdrojů obsahu trénovat a zdokonalovat modely generativní umělé inteligence Firefly pro potřeby tvorby vlastního značkového obsahu, což umožní zvýšit produktivitu a zracionalizovat opakující se činnosti. Například týmy zodpovědné za marketing značky vlasové kosmetiky Schwarzkopf budou moci jednoduše tvořit široké množství vizuálů na podporu skutečné personalizace produktů na základě barvy vlasů, účesu nebo délky vlasů individuálních zákazníků. 

„Generativní umělá inteligence přináší podobné radikální ekonomické a společenské změny jako internet – ale rychlostí světla. Musíme tyto nové technologie včas zachytit a osvojit si je, abychom mohli úspěšně postupovat v inovacích, jež otevírají pro Henkel nové příležitosti,“ řekl Michael Nilles, ředitel pro digitalizaci a informatizaci ve společnosti Henkel. „Ve spolupráci s partnery ze společnosti Adobe zásadně zlepšíme tvorbu obsahu a marketingové činnosti a postupy s využitím zodpovědných nástrojů generativní umělé inteligence, které nám umožní inovovat produkci marketingových materiálů ve velkém měřítku a našim zákazníkům přinášet personalizovaný obsah prostřednictvím různých komunikačních kanálů.“ 

„Generativní umělá inteligence nově definuje všechno, co jsme v oblasti masové personalizace údajů, obsahu a zákaznické zkušenosti dosud pokládali za možné,“ říká prezident společnosti Adobe pro region EMEA Luc Dammann. „Díky řešením Adobe Firefly a Adobe Experience Cloud dokáže Henkel využívat nativní integrované možnosti generativní umělé inteligence k posílení své digitální strategie a zavedení nového standardu její efektivnosti změnou přístupu svých ikonických značek k tvorbě obsahu, optimalizaci kampaní a personalizované péči o zákazníka.“ 

Prostřednictvím své existující digitální obchodní platformy RAQN, jež využívá aplikací Adobe pro podnikové zákazníky včetně platforem Adobe Experience Platform a Adobe Real-Time Customer Data Platform, chce společnost Henkel poskytovat svým zákazníkům a spotřebitelům skutečně personalizovaný obsah. Díky tomu bude společnost Henkel schopna využívat i dalších schopností generativní umělé inteligence, které jsou součástí produktového portfolia společnosti Adobe, jež jí umožní oslovovat zákazníků prostřednictvím automaticky generovaných odkazů na podporu spotřebitelské loajality. V kombinaci s obrazovými materiály vytvořenými pomocí Adobe Firefly dokáže společnost promptně tvořit personalizované marketingové kampaně a kreativní obsah určený pro web i pro mobilní aplikace, které posílí věrnost zákazníků a spotřebitelů a zároveň předejdou jejich únavě z množství informací.

Digitální marketingové kampaně byly v minulosti často omezované limitovaným počtem alternativních reklamních vizuálů a textů. Díky možnostem generativní umělé inteligence bude společnost Henkel schopna generovat a přizpůsobovat obsah pro různé komunikační kanály a zvýšit objem osobní komunikace se spotřebiteli. Kreativní činnosti, které kdysi trvaly hodiny až dni, lze zkrátit na minuty, což společnosti Henkel umožní rychle tvořit konzistentní a komerčně bezpečný obsah specifický pro konkrétní značku.

Tiskové zprávy (141,47 KB)

Společnosti Henkel a Adobe rozšiřují své partnerství s cílem poskytovat personalizaci ve velkém měřítku pomocí nástrojů generativní umělé inteligence.

V pilotním projektu společnost Henkel trénuje modely Firefly společnosti Adobe s využitím vlastních zdrojů k vytváření personalizovaného obsahu, který je bezpečný pro komerční použití a dodržuje standardy značky.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky