19. 9. 2023  Düsseldorf / Nemečko

Henkel oznamuje členství ve sdružení MedTech Europe s cílem nadále prohlubovat svoji podporu směrem k zákazníkům a ekosystému v oblasti zdravotní péče

Henkel se spojil se sdružením MedTech Europe v zájmu podpory inovací v odvětví zdravotnických technologií

Společnost Henkel, přední celosvětový dodavatel lepidel, tmelů a funkčních nátěrů, dnes oznámila své členství v průmyslovém sdružení MedTech Europe, jež zastupuje sektor zdravotnických technologií v Evropě. Cílem této spolupráce je prosazovat inovace a udržitelný rozvoj v hodnotových řetězcích, jež podporují odvětví zdravotnických technologií.

Společnost Henkel dlouhodobě podporuje odvětví zdravotnických technologií svými pokročilými řešeními v oblasti lepidel a povrchových úprav. Díky tomu mohou Henkel a MedTech Europe spolupracovat v rámci různých iniciativ, jako např. podpora výzkumných a vývojových projektů, myšlenkové vůdcovství a účast na průmyslových fórech. Cílem je zrychlit využívání inovativních řešení, reagovat na výzvy v oblasti průmyslu a přispět k rozvoji odvětví zdravotnických technologií.

Partnerství se sdružením MedTech Europe je součástí širší strategie společnosti Henkel v zájmu posílení spolupráce v rámci zdravotnictví a ekosystému zdravotní péče. Spoluprací s průmyslovými sdruženími, zdravotnickými organizacemi a poskytovateli technologií se společnost Henkel snaží podporovat inovace a vytvářet hodnoty pro pacienty, zdravotnické pracovníky a své partnery v rámci hodnotových řetězců.

„Spojení sil se sdružením MedTech Europe je pro nás velmi zajímavým krokem. Společně budeme moci využít našich odborných znalostí a zkombinovat je při vývoji inovativních řešení, jež jsou odpovědí na neustále se vyvíjející potřeby v odvětví zdravotnických technologií,“ řekl Dr. Philipp Loosen, který v rámci divize Henkel Adhesive Technologies zastává funkci Vice President/Head of Industrials EIMEA and Global Key Accounts Medical. „Sdružení MedTech Europe zastupuje odvětví zdravotnických technologií v Evropě a pokrývá širokou škálu produktů včetně zdravotnických pomůcek, diagnostiky, zobrazovacích zařízení, atd.“

Důležitým aspektem podle společnosti Henkel je dodržování právních předpisů v chemickém průmyslu, přičemž MedTech Europe nabízí vícero platforem, v rámci nichž lze spolupracovat a přispívat k prosazování takových cílů prostřednictvím pracovních skupin, jež se podrobněji zabývají jednotlivými aspekty právních přepisů v oblasti udržitelnosti, jakož i výroby chemikálií a zdravotnických pomůcek. „Jedná se o další milník na naší cestě k tomu, abychom se pro naše zákazníky v oblasti zdravotnictví stali klíčovým hráčem z pohledu dodržování předpisů v chemickém průmyslu, čímž přispíváme k udržitelnosti a ochraně životního prostředí,“ říká Senthil Pichandi, Vice President Global Product Safety and Regulatory Affairs (PSRA) z divize Henkel Adhesive Technologies.

Chcete-li se dozvědět více o inovativních řešeních, jež společnost Henkel nabízí v oblasti zdravotnických pomůcek a zdravotní péče, navštivte stránku Medical Electronic Devices – Henkel Adhesives (henkel-adhesives.com)

Tiskové zprávy (139,64 KB)

Společnost Henkel se připojila k MedTech Europe, aby urychlila zavádění inovativních řešení, řešila průmyslové výzvy a přispěla k rozvoji odvětví zdravotnické techniky.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky