23.7.2020  Düsseldorf / Německo

Jedním z cílů společnosti Henkel v oblasti udržitelnosti je pokrýt 100 % elektřiny používané ve výrobě z obnovitelných zdrojů, a to do roku 2030

Henkel se připojil k programu společnosti Apple Supplier Clean Energy Program

Henkel, jako uznávaný lídr v oblasti udržitelnosti, dnes oznámil svoji účast v programu Clean Energy od společnosti Apple, který je v souladu s dlouhodobou vizí společnosti Henkel, a to stát se do roku 2040 společností s pozitivním dopadem na klima a podporovat rozvoj v rámci celého svého hodnotového řetězce. V rámci tohoto programu se společnost Henkel připojuje k dalším dodavatelům, kteří budou pro svou produkci pro společnost Apple využívat 100 % energie z obnovitelných zdrojů do roku 2021.

„Jsme hrdí na to, že jsme se stali partnerem společnosti Apple a dalších světových výrobců, kteří stojí v čele oblasti ochrany klimatu“, uvedla Ulla Hüppe, která zodpovídá za udržitelný rozvoj v divizi Henkel Adhesive Technologies.

Společnost Henkel nedávno zveřejnila svou 29. zprávu o udržitelnosti, v níž poskytuje podrobné informace o výsledcích a pokroku ve všech dimenzích udržitelného rozvoje, včetně ambiciózních cílů v oblasti ochrany klimatu. Společnost Henkel si klade za cíl snížit uhlíkovou stopu svých provozů o 75 % do roku 2030 neustálým zlepšováním energetické efektivnosti a získáváním 100 % elektřiny použité při výrobě z obnovitelných zdrojů. Navíc bude společnost Henkel využívat své technologie a řešení tak, aby pomohla zákazníkům a dodavatelům ve více než 800 průmyslových segmentech ve snížení objemu CO2 o 100 milionů tun během desetiletého období (do roku 2025).