18.5.2020  Düsseldorf / Německo

Řízení klimatických opatření

Cíle společnosti Henkel v oblasti snižování emisí jsou schválené iniciativou „Science Based Targets“

V rámci závazku společnosti Henkel, efektivně přispívat k ochraně klimatu, se společnost rozhodla snižovat emise na základě vědeckých poznatků. Mezinárodní iniciativa Science Based Tragets (SBTi) tyto cíle nedávno vyhodnotila a schválila jako úrovně, které jsou v souladu s požadavky pro splnění cílů Pařížské dohody.

Iniciativa SBTi je výsledkem spolupráce mezinárodních organizací CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) a World Wide Fund for Nature (WWF). Tato iniciativa definuje a propaguje osvědčené postupy pro stanovení klimatických cílů na základě vědeckých poznatků a nezávisle cíle společností hodnotí.

„Společnost Henkel chce pozitivně přispívat k ochraně klimatu a plně podporovat závazky Pařížské dohody OSN o změně klimatu. Do roku 2040 se chce stát klimaticky pozitivní společností. Na základě našich dlouhodobých cílů jsme stanovili specifické cílové hodnoty v oblasti snižování emisí, které byly posouzeny na základě vědecky osvědčených postupů, a ty potvrdily a podpořily cíl, kterým je omezit globální oteplování na 1,5 ° C,“ říká Uwe Bergmann, ředitel pro řízení udržitelného rozvoje ve společnosti Henkel.

Cíle schválené iniciativou Science Based Targets:

  • Společnost Henkel se zavazuje snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 67 % na tunu produktu v porovnání s rokem 2017.  
  • Společnost Henkel se rovněž zavazuje zvýšit do roku 2030 podíl obnovitelných zdrojů elektřiny, kterou používá, ze 6 % v roce 2017 na 100 %.
  • Dále se společnost Henkel zavazuje snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů ze zakoupených výrobků a služeb o 30 % na tunu produktu v porovnání s rokem 2017.

Cíle týkající se emisí skleníkových plynů z provozu společnosti Henkel jsou v souladu se snižováním emisí potřebným pro udržení globálního oteplování na úrovni 1,5 °C, tedy s jedním z nejambicióznějších cílů Pařížské dohody.

Cílové hodnoty stanovené společností Henkel, v souvislosti s emisemi pocházejících z jejího dodavatelsko-odběratelského řetězce, splňují kritéria SBTi stanovené pro ambiciózní cíle v oblasti dodavatelsko-odběratelských řetězců, což znamená, že odpovídají současným nejlepším osvědčeným postupům.

Odhodláni k ochraně klimatu

Na cestě k dosažení pozitivního klimatického stavu do roku 2040, plánuje společnost Henkel snížit uhlíkovou stopu své výroby o 65 % do roku 2025 a o 75 % do roku 2030 v porovnání s rokem 2010. Společnost chce tohoto stavu dosáhnout kontinuálním zlepšováním své energetické účinnosti a využíváním elektřiny z obnovitelných zdrojů. Cílem společnosti Henkel je do roku 2040 přeměnit veškerá zbývající fosilní paliva, používaná ve výrobě, na klimaticky neutrální alternativy a dodávat přebytečnou uhlíkově neutrální energii třetím stranám.

Kromě toho chce společnost Henkel prostřednictvím svých značek a technologií pomoci zákazníkům, spotřebitelům a dodavatelů ušetřit 100 miliónů tun CO2 v období deseti let do roku 2025.

Více informací o závazcích a cílech společnosti Henkel v oblasti ochrany klimatu naleznete na henkel.cz/udrzitelnost/byt-setrny-k-ovzdusi.