Zodpovědné získávání zdrojů

Výrobky, které používáme v každodenním životě, jsou vyrobeny z ingrediencí z celého světa. Jak si mohou být výrobci těchto produktů jistí, že suroviny, které kupují, byly vyrobeny ekologicky a sociálně odpovědným způsobem?

5 palm oil farmers of Colombia in a field with young palm oil trees

Spojme síly a podpořme zemědělce

To je důvod, proč klíčoví aktéři, včetně vlád, nevládních organizací, zemědělských podniků a společností, kteří zpracovávají palmové materiály, spojují své síly nad rámec certifikace. Spolupracují na projektech, které poskytují drobným zemědělcům školení o moderních zemědělských technikách pro pěstování palem olejných. To umožňuje zemědělcům zvýšit produktivitu a splnit rostoucí očekávání v oblasti bezpečnosti a environmentální udržitelnosti. Školení také zajišťuje stabilizaci zaměstnanosti a zlepšuje živobytí pracovníků a jejich rodin.

Tento kolaborativní přístup k podpoře drobných zemědělců přenášíme i na zemědělce pěstující jiné plodiny. Guarové plody jsou dalším příkladem: mohou být použity k vytvoření materiálu, který je dále používán v kosmetických produktech. Většina guarových plodů je vypěstována jednotlivými farmáři v Indii, kde je prodej plodin hlavním zdrojem příjmů. Organizace, jako je TechnoServe, mají za cíl posílit celosvětovou nabídku udržitelně pěstovaných guarových plodů a zároveň zlepšit životní a pracovní podmínky.

Nejvyšší standardy

Ve společnosti Henkel je dodavatelská základna podpořena miliony pracovníků ve více než 100 zemích, kteří výrazně ovlivňují naši ekologickou stopu. Z tohoto důvodu při výběru dodavatele cítíme zodpovědnost přezkoumat jejich přístup k bezpečnosti, zdraví, životnímu prostředí, sociálním normám a férovým obchodním praktikám.

Naši zákazníci a spotřebitelé mohou nakupovat naše produkty s důvěrou v naše suroviny, které jsou v souladu s nejvyššími standardy enviromentální a společenské odpovědnosti. I když to možná vypadá, že se svět zmenšuje, příležitosti k prosazování udržitelných postupů, v rámci hodnotového řetězce, neustále rostou – a my jsme odhodláni tyto příležitosti prozkoumat.

-k0a4646
Udržitelný olej z palmových jader

Henkel chce dosáhnout pokroku v oblasti zaměřené na udržitelnost palmového oleje a oleje z palmových jader – a pozitivně ovlivnit jak životní prostředí, tak postižené osoby. Další informace naleznete na adrese henkel.com (v angličtině).