NÁSTROJE KE ZMĚNĚ

Udržitelnost je klíčovým prvkem naší vize budoucnosti. Chceme aktivně řídit transformaci k udržitelnému hospodářství a společnosti, pomáhat chránit a obnovovat přírodu, přispívat k silným komunitám a posilovat důvěru našich zainteresovaných stran.

Jsme si vědomi toho, že naše ambice transformační změny můžeme dosáhnout pouze systémovým myšlením a spoluprací s našimi partnery v rámci hodnotového řetězce i mimo něj. V naší strategii 2030+ Sustainability Ambition Framework, jsme definovali, jakým způsobem chceme dosáhnout pokroku v celém našem hodnotovém řetězci, a to vymezením tří hlavních prostředků, které nám pomohou dosáhnout a zvýšit potřebný pokrok: