12. 12. 2023  Düsseldorf / Nemečko

Široká diskuse o opařeních zaměřených na zrychlené dosažení nulových čistých emisí, odstranění fosilních paliv z dodavatelských surovinových řetězců a spolupráci v rámci celého průmyslu.

Henkel a Schneider Electric se podělili o perspektivy a pokrok v dekarbonizaci dodavatelského řetězce na konferenci COP28

V rámci konference OSN o změně klimatu (COP28) se společnost Henkel na základě pozvání ze strany svého dlouholetého partnera Schneider Electric zúčastnila panelové diskuse, jež zorganizovala organizace UN Global Compact French Network. Diskuse proběhla 5. prosince v modré zóně francouzského pavilonu pod názvem „Beyond Carbon – Decarbonizing the Supply Chain for a Greener Tomorrow” (Konec emisím uhlíku – dekarbonizace dodavatelských řetězců pro zelenější zítřek). Dr. Philipp Loosen, který v rámci divize Henkel Adhesive Technologies zastává funkci Vice-President/Head of Industrials for EIMEA, se podělil o názory své společnosti na možnost přechodu na čisté nulové emise, včetně příspěvku společnosti Henkel k projektu zaměřenému na dosažení nulové uhlíkové bilance (tzv. Zero Carbon Project), jež realizuje Schneider Electric.

Zásadní pokrok v oblasti změny klimatu včetně plnění závazků Pařížské klimatické dohody si vyžaduje odvážné kroky a angažovanost v rámci soukromého sektoru a celého dodavatelského řetězce,“ vysvětlil Loosen. Společnost Henkel přistupuje ke klimatické krizi cílevědomým způsobem, a to stanovením ambiciózních, ovšem dosažitelných cílů prostřednictvím jednoznačně definované cestovní mapy, zaváděním postupů pro sledování údajů a navazováním spolupráce s dodavateli a zákazníky.

Při analýze své činnosti společnost Henkel zjistila, že výroba představuje 2 % z celkových emisí, přičemž uhlíková stopa divize Henkel Adhesive Technologies pochází z větší části ze surovin. Kromě snižování emisí z vlastních činností klade Henkel silný důraz na svůj dodavatelský řetězec a podporuje dodavatele v přechodu na obnovitelné zdroje energie a alternativní vstupní suroviny.

Od roku 2010 společnost Henkel snížila emise CO2 na tunu výrobku o více než 50 % a snaží se dosáhnout klimatické pozitivity v kategoriích Scope 1 a 2 do roku 2030. V případě kategorie Scope 3 se společnost zaměřila na snížení emisí na tunu výrobku o 30 % do roku 2030 (ve srovnání s výchozím rokem 2017) a přechází na trajektorii směrem k čistým nulovým emisím. Jelikož Henkel je dodavatelem lepidel, zařízení a termoregulačních materiálů pro Schneider Electric, snižováním své vlastní uhlíkové stopy přispívá také ke snižování emisí v kategorii Scope 3, čímž pomáhá i projektu nulové uhlíkové bilance Zero Carbon Project společnosti Schneider Electric a jejím iniciativám v oblasti dekarbonizace. Společnosti také spolupracují na několika dalších projektech zaměřených na vlivy klimatických změn, včetně programů v oblasti nákupu elektrické energie z obnovitelných zdrojů a metodik pro výměnu údajů o emisích v kategorii Scope 3 v rámci pilotního projektu Pathfinder prostřednictvím Světové obchodní rady pro udržitelný rozvoj.

Co se týče panelové diskuse, Loosen se s dalšími účastníky shodli v tom, že změna nebude záviset jen na vztazích s dodavateli a zákazníky.

V oblasti podpory výměny údajů a určování norem je potřebná spolupráce v rámci celého odvětví“ řekl Loosen. „Transparentnost je rozhodující pro tvorbu usměrnění, která umožní rychlejší řešení výzev v budoucnu. K tomu patří i diskuse mezi konkurenty u společného stolu, protože už nezbývá čas pro individuální řešení a v oblasti klimatu jsou potřebné urgentní kroky. Henkel děkuje společnosti Schneider Electric za pozvání do této diskuse a oceňuje, že Schneider Electric jde příkladem v zapojování klíčových aktérů do smysluplných partnerství. Prispěje-li každý účastník ekosystému pozitivně k jednotlivým pilířům v oblasti snižování emisí CO2, bezpochyby dosáhneme našich cílů.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak společnosti Henkel a Schneider Electric spolupracují v rámci iniciativ zaměřených na dekarbonizaci, přečtěte si tento článek.

Tiskové zprávy (139,22 KB)

Dr. Philipp Loosen (sedící, druhý zleva) se na panelové akci během konference OSN o změně klimatu (COP28) podělil o pohled společnosti Henkel na dekarbonizaci dodavatelského řetězce a její pokrok.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky