23. 1. 2023  Düsseldorf / Nemečko

Společnost Henkel vyjmenuje nového člena představenstva pro divizi Adhesive Technologies

Novým výkonným viceprezidentem divize Adhesive Technologies se stane Mark Dorn

Mark Dorn (49), stávající senior viceprezident společnosti Henkel zodpovědný za divizi Adhesive Technologies v asijsko-pacifickém regionu, bude s účinností od 1. února 2023 jmenován výkonným viceprezidentem a členem představenstva s odpovědností za divizi Adhesive Technologies. Ve funkci nahradí Jana-Dirka Aurise, který po téměř 35 letech úspěšného působení odejde ze společnosti na konci ledna 2023.

„Jsme rádi, že divizi Adhesive Technologies povede Mark Dorn. Má bohaté dlouholeté zkušenosti v mezinárodním průmyslovém podnikání a velmi dobře zná divizi Adhesive Technologies, naše podnikání i naše zákazníky. Zároveň přináší zkušenosti z působení v jiných předních společnostech chemického průmyslu. Během své profesionální kariéry úspěšně řídil různé průmyslové podniky v Německu i v zahraničí a působil na vedoucích pozicích například v oblasti marketingu a strategie. Díky tomu má výborné předpoklady, aby nadále úspěšně rozvíjel naši divizi Adhesive Technologies a posunul ji na vyšší úroveň. V jeho nové funkci mu přejeme vše nejlepší a hodně úspěchů,“ řekla Dr. Simone Bagel-Trah, předsedkyně dozorčí rady a výboru akcionářů společnosti Henkel.

„Jmenování Marka Dorna zabezpečí hladký přechod ve vedení divize Adhesive Technologies v současném náročném prostředí. Těším se na spolupráci s Markem Dornem a jsem přesvědčen, že spolu s globálním týmem manažerů divize Adhesive Technologies využije jejího vedoucího postavení na světových trzích na další posílení jejího růstu a zvýšení ziskovosti v nejbližších letech,“ dodal předseda představenstva společnosti Henkel Carsten Knobel.

Mark Dorn začal svou kariéru ve společnosti Henkel v roce 1992. Ve společnosti Cognis, která se na konci roku 1999 odčlenila od chemické divize společnosti Henkel, působil na různých vedoucích pozicích včetně odbytu a dodavatelsko-odběratelských vztahů, marketingu a strategie. V roce 2010 se stal ředitelem Formulation Additives, strategické obchodní divize společnosti BASF, a několik let působil v Hongkongu, předtím než se stal senior viceprezidentem pro interní manažerské poradenství v centrále skupiny v Ludwigshafen. Do společnosti Henkel se vrátil v roce 2019 a od té doby má na starosti působení obchodní divize Adhesive Technologies v rámci celého asijsko-pacifického regionu, jakož i segment produktů pro řemeslníky, stavebnictví a profesionály na globální úrovni. Zároveň zastává funkci prezidenta společnosti Henkel v asijsko-pacifickém regionu.

Mark Dorn má magisterský titul z barcelonské IESE Business School. Narodil se 31. ledna 1973, je ženatý a má jedno dítě.


Tento dokument obsahuje stanoviska týkající se budoucího obchodního vývoje, finančních výsledků a dalších událostí nebo skutečností relevantních pro společnost Henkel z pohledu budoucího rozvoje. Stanoviska týkající se budoucího vývoje charakterizuje použití takových slov jako „očekávat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“ a podobných výrazů. Taková stanoviska se opírají o aktuální odhady a předpoklady vypracované manažmentem společnosti Henkel AG & Co. KGaA (jak negativně, tak pozitivně). Na mnoho z nich společnost Henkel nemá přímý dosah a předem je nelze přesně odhadnout, jako například to, jaké bude ekonomické prostředí v budoucnosti a jaké budou kroky konkurentů a jiných subjektů působících na trhu. Společnost Henkel nemá v úmyslu a ani nepřijme kroky k aktualizaci těchto stanovisek.

Tento dokument obsahuje doplňkové finanční ukazatele, které nejsou jasně definovány v platném rámci účetního výkaznictví, které představují nebo mohou představovat alternativní ukazatele finanční výkonnosti. Tyto doplňující finanční ukazatele by neměly být vykládány zvlášť nebo jako alternativní ukazatele k ukazatelům čistých aktiv a finančních pozic společnosti Henkel nebo k výsledkům podnikání, které jsou v souladu s platným rámcem účetního výkaznictví prezentovány v konsolidované účetní závěrce společnosti. Jiné společnosti, které vykazují nebo uvádějí alternativní ukazatele výkonnosti s podobnými názvy, mohou počítat jejich hodnoty odlišně.

Tento dokument slouží výlučně k informačním účelům a nepředstavuje investiční radu ani nabídku k prodeji nebo koupi jakýchkoli cenných papírů.

Tiskové zprávy (139,25 KB)

Nový výkonní viceprezident divize Adhesive Technologies Mark Dorn.

Mark Dorn je od 1. února 2023 vymenovaný za výkonného viceprezidenta a člena predstavenstva za divíziu Adhesive Technologies.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky