11. 11. 2022  Düsseldorf / Nemečko

Změna v představenstvu společnosti Henkel

Společnost Henkel dnes oznámila, že ke konci ledna 2023 ukončí dlouhodobou úspěšnou spolupráci s členem představenstva zodpovědným za divizi Adhesive Technologies Janem-Dirkem Aurisem. Jeho odchod je výsledkem společného rozhodnutí o předčasném ukončení jeho stávajícího kontraktu, který měl původně platit do konce roku 2023. Jan-Dirk Auris bude pomáhat s přechodem svých povinností na svého nástupce.

„Během více než tří desetiletí působení ve společnosti Henkel Jan-Dirk Auris vždy pracoval ve prospěch naší společnosti a zaznamenal řadu úspěchů. Pod jeho vedením se z Adhesive Technologies v posledním desetiletí stala velmi úspěšná divize, která je v současnosti nezpochybnitelným globálním lídrem ve svém odvětví. Nyní nastal čas, abychom se zabývali výběrem jeho nástupce v čele této obchodní divize. Janu-Dirku Aurisovi jsme vděční za jeho výjimečnou oddanost a významné úspěchy v práci pro naši společnost a do budoucna mu přejeme všechno nejlepší,“ řekla Dr. Simone Bagel-Trah, předsedkyně dozorčí rady a výboru akcionářů společnosti Henkel.

„Kariéra Jana-Dirka Aurise ve společnosti Henkel je výjimečná a velmi úspěšná. Téměř 35 let ve společnosti, z toho 12 jako člen představenstva – to je opravdu pozoruhodný úspěch. Jeho vášeň pro podnikání podpořená důvěrnou znalostí trhů a zákazníků i jeho schopnost rozvíjet úspěšné týmy a lídry byly pro Henkel vždy obrovským přínosem,“ dodal předseda představenstva společnosti Henkel Carsten Knobel.

Jan-Dirk Auris (54) působil ve společnosti Henkel téměř 35 let a od roku 2011 zastával funkci člena představenstva zodpovědného za obchodní divizi Adhesive Technologies, která je s obratem více než 10 miliard eur globálním lídrem na trhu spojovacích a lepicích materiálů, těsnění a povrchových nátěrů. Kariéru ve společnosti Henkel začal v roce 1987 jako nováček v průmyslovém managementu. Následně působil jako manažer pro klíčové zákazníky a odbytový ředitel v Německu, odkud přešel na mezinárodní pozice v Severní Americe a Asii a začátkem roku 2011 se stal členem představenstva společnosti.


Tento dokument obsahuje výhledová stanoviska opírající se o aktuální odhady a předpoklady vypracované managementem společnosti Henkel AG & Co. KGaA. Stanoviska týkající se budoucího vývoje charakterizuje použití takových slovních zvratů jako „očekávat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“ a podobných výrazů. Tato stanoviska nelze chápat jako zaručující jakýmkoli způsobem, že dané predikce jsou přesné. Budoucí výkonnost i reálně dosažené výsledky společnosti Henkel AG & Co. KGaA a jejích sesterských společností závisí na celé řadě rizikových faktorů a nejistot, a proto se mohou podstatně odklánět od výhledových stanovisek. Na mnohé z nich společnost Henkel nemá přímý dosah a předem je nelze přesně odhadnout, jako například, jaké bude ekonomické prostředí v budoucnosti a jaké budou kroky konkurentů a jiných subjektů působících na trhu. Společnost Henkel nemá v úmyslu a ani nepřijme kroky k aktualizaci těchto stanovisek.

Tento dokument obsahuje doplňkové finanční ukazatele, které nejsou jasně definovány v platném rámci účetního výkaznictví, které představují nebo mohou představovat alternativní ukazatele finanční výkonnosti. Tyto doplňující finanční ukazatele by neměly být vykládány zvlášť nebo jako alternativní ukazatele k ukazatelům čistých aktiv a finančních pozic společnosti Henkel nebo k výsledkům podnikání, které jsou v souladu s platným rámcem účetního výkaznictví prezentovány v konsolidované účetní závěrce společnosti. Jiné společnosti, které vykazují nebo uvádějí alternativní ukazatele výkonnosti s podobnými názvy, mohou počítat jejich hodnoty odlišně.

Tento dokument slouží výlučně k informačním účelům a nepředstavuje investiční radu ani nabídku k prodeji nebo koupi jakýchkoli cenných papírů.

Tiskové zprávy (187,27 KB)

Člen představenstva zodpovědný za divizi Adhesive Technologies Jan-Dirk Auris končí ve své funkci.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky