Kontaktní formulář o dodržování právních předpisů

V následující nabídce vyberte téma, jehož se týká váš dotaz či připomínka. Po kliknutí se zobrazí e-mailový formulář, který urychlí naši odpověď.

Osobní údaje (nepovinné, slouží ke kontaktu s Vámi)

Vaše údaje použijeme za účelem odpovědi na Váš podnět. 

Zpracování a použití Vašich údajů je založeno na zákonných ustanoveních, která tyto úkony odůvodňují tím, že jejich zpracování je nezbytné pro vyřízení Vašeho podnětu. 

Pokud jste neudělili souhlas s delší dobou uchovávání údajů, např. v rámci správy našich vztahů se zainteresovanými stranami, nebudeme Vaše údaje uchovávat déle, než je nutné pro splnění výše uvedeného účelu, nebo tak dlouho, jak je to nutné v případě, že se na ně vztahuje zákonná povinnost uchovávání. 

Další informace o tom, jak společnost Henkel zpracovává Vaše osobní údaje, naleznete v našem  Prohlášení o ochraně osobních údajů

* Abychom vám mohli poskytnout rychlou zpětnou vazbu, je naprosto nutné, aby jste nám poslali informace označené červenou hvězdičkou. Ostatní údaje jsou dobrovolné a budou použity pouze pro reagování na vaše dotazy, náměty či požadavky.