Partneři a dodavatelé

Intenzivní spolupráce s partnery a dodavateli napříč celým hodnotovým řetězcem je naší konkurenční výhodou.

Vývoj inovativních produktů a prosazování udržitelnosti jsou dva zásadní prvky naší strategie, přičemž naši partneři a dodavatelé hrají v obou klíčovou roli. Ve snaze přijít s novými nápady a posílit jejich úspěšné využití, neustále překračujeme bezprostřední hranice naší firmy a hledáme možnosti pro vybudování strategických partnerství se širokým spektrem cílových skupin.

Společnost Henkel momentálně pracuje s dodavateli a jinými obchodními partnery ze zhruba 130 zemí světa. Více než 70 procent objemu našeho nákupu pochází z členských států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zároveň však při nakupování stále častěji vstupujeme na nové trhy v zemích, které nejsou členy organizace. Nezáleží nám totiž na tom, ze které země pochází náš dodavatel nebo obchodní partner, od každého však očekáváme, že bude jednat v souladu s etickými principy a hodnotami naší společnosti. Proto jsou naše požadavky na dodavatele stejné v každé zemi. Jeden z našich požadavků je například i snaha dodavatele chovat se a podnikat udržitelně.

Partneři

Společnost Henkel se snaží vybudovat různé strategické vztahy s vybranými partnery tak, aby byly výzvou pro naše inovativní podnikání. Náš růstový potenciál tedy neustále rozšiřujeme rozvíjením našich strategických partnerství.

Důležitým prvkem naší strategie výzkumu a vývoje je „otevřená inovace“. Naplno využíváme naši celosvětovou síť výzkumníků a vývojářů, přičemž externí partneři – mezi které patří například univerzity, výzkumné instituty, dodavatelé a zákazníci – hrají velmi důležitou roli v našem procesu inovace produktů. Naši zákazníci pro nás nejsou jen zdrojem nových nápadů a cenných rad, ale zároveň rychlým krokem pohánějí náš výzkum a projekty vpřed.

Dodavatelé

S našimi dodavateli úzce spolupracujeme, abychom neustále udržovali vysokou úroveň kvality, efektivity, zodpovědnosti a udržitelnosti.

Naše globální dodavatelství zabezpečuje vysokou kvalitu a současně i efektivnost nákladů, díky čemuž můžeme našim zákazníkům nabídnout ty nejlepší produkty ve své kategorii. Dlouhodobé obchodní partnerství uzavíráme jen s dodavateli, kteří mají největší potenciál z hlediska inovace a optimalizace výrobních nákladů a logistických procesů.