8. 5. 2024  Düsseldorf / Německo

Velmi dobrý začátek finančního roku 2024

Henkel se silným organickým růstem v prvním čtvrtletí

 • Obrat na úrovni skupiny: přibližně 5,3 miliardy eur, organický růst ve výši 3,0 procent
 • Na zvýšení organického obratu se podílely obě obchodní divize:
  • Adhesive Technologies: nárůst organického obratu o 1,3 procenta
  • Consumer Brands: velmi silný nárůst organického obratu o 5,2 procenta
 • Akvizice Seal for Life Industries a Vidal Sassoon v Číně dokončeny dříve, než se předpokládalo
 • Další pokrok v implementaci strategické agendy růstu
 • Výhled na finanční rok 2024 byl výrazně zvýšen 3. května:
  • Organický růst obratu: 2,5 až 4,5 % (původně: 2,0 až 4,0 %)
  • Upravená výnosnost prodeje: 13,0 až 14,0 % (původně: 12,0 až 13,5 %)
  • Upravený výnos na prioritní akcii (EPS): zvýšení v rozsahu +15,0 až +25,0 % při konstantních kurzových sazbách (původně: +5.0 až +20.0 %)

Skupina Henkel dosáhla v prvním čtvrtletí 2024 obrat ve výši přibližně 5,3 miliardy eur při silném organickém růstu obratu na úrovni 3,0 %. Ke zvýšení přispěl pozitivní cenový vývoj v obou obchodních divizích. Vývoj objemu prodeje na úrovni skupiny, který je ještě stále ovlivňován portfoliovými opatřeními realizovanými divizí Consumer Brands, zaznamenal ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím 2023 další postupné zlepšení. V nominálním vyjádření obrat meziročně klesl o 5,2 %, především z důvodu odprodeje podnikatelských aktivit v Ruské federaci a negativních vlivů vývoje kurzových sazeb.

„Začátek roku byl velmi dobrý. Kromě toho se nám podařilo dokončit akvizice Seal for Life Industries a Vidal Sassoon na čínském trhu rychleji, než jsme předpokládali, což se odrazí v dalším posílení našich obchodních aktivit,” řekl předseda představenstva společnosti Henkel Carsten Knobel. „Vzhledem k uvedenému vývoji jsme minulý týden výrazně zvýšili náš výhled obratu a výnosů na rok 2024. Znamená to: Máme jasnou strategii, kterou důsledně plníme. Plníme, co jsme slíbili. A jsme na správné cestě k dalšímu profitabilnímu růstu.“

Pozitivní zvýšení organického obratu obchodní divize Adhesive Technologies v prvním čtvrtletí bylo způsobeno především silným organickým růstem obratu v segmentech mobility a elektronického průmyslu. Zdrojem velmi silného organického růstu obratu v rámci divize Consumer Brands byly všechny obchodní oblasti, přičemž nejvíce k němu přispěl segment vlasové kosmetiky.

Obrat na úrovni skupiny

Obrat na úrovni skupiny dosáhl v prvním čtvrtletí 2024 výše 5 317 milionů eur, což meziročně představuje nominální pokles o 5,2 % (5 609 milionů eur). Organicky (tj. po úpravě o kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodejů) se ovšem obrat zvýšil o 3,0 %. Pozitivní vliv na silný organický růst obratu na úrovni skupiny měl cenový vývoj. Negativní příspěvek k vývoji obratu na úrovni -4,3 % měly akvizice a odprodeje, přičemž negativní kurzový vývoj snížil obrat o dalších 3,9 %.

Organický růst obratu na evropských trzích představoval v prvním čtvrtletí 2,5 %. V regionu Indie, Blízkého východu a Afriky (IMEA) se obrat organicky zvýšil o 26,9 %. V severoamerickém regionu byl organický vývoj obratu záporný na úrovni -3,0 % a na trzích Latinské Ameriky se meziročně snížil o 2,7 %. V asijsko-pacifickém regionu se obrat organicky zvýšil o 3,5 %.

Obrat divize Adhesive Technologies

Obrat obchodní divize Adhesive Technologies dosáhl v prvním čtvrtletí 2024 sumy 2 677 milionů eur, což představuje nominální snížení o 4,1 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku (2 791 milionů eur). Organicky (tj. po úpravě o kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodejů) se obrat ve srovnání s prvním čtvrtletím 2023 zvýšil o 1,3 %. K uvedenému pozitivnímu vývoji přispěl růst cen i objemu prodeje. Kurzové vlivy snížily obrat o 3,8 % a akvizice a odprodeje měly dodatečný záporný vliv ve výši 1,7 %.

Pozitivní vývoj organického obratu obchodní divize Adhesive Technologies v prvním čtvrtletí byl způsoben zejména výsledky v oblasti mobility a elektronického průmyslu, ve které zaznamenala výrazné zvýšení obratu na úrovni 3,7 %. Uvedený růst táhly hlavně segmenty automobilového a elektronického průmyslu. Pozitivní vývoj zaznamenal také průmyslový sektor. Obchodní segment obalů a spotřebního zboží dosáhl v přetrvávajících náročných trhových podmínkách v podstatě celkově vyrovnaný vývoj organického obratu na úrovni -0,2 %, k němuž přispěl pozitivní vývoj objemu prodeje. Kategorie obalů zaznamenala pozitivní růst, přičemž profitovala z prvních náznaků oživení poptávky po obalových materiálech. Obrat v kategorii spotřebního zboží se ve srovnání s velmi silným prvním čtvrtletím loňského roku mírně snížil. Organický růst obratu v segmentu výrobků pro řemeslníky, stavebnictví a profesionály se meziročně nepatrně zvýšil o 0,3 %. Ke zvýšení přispěla především kategorie výrobků pro stavebnictví, jež zaznamenala kladný růst. Celkové obchodní výsledky v kategorii průmyslové výroby a údržby byly negativní zejména pod vlivem současných náročných podmínek trhového prostředí.

Organický vývoj obratu obchodní divize Adhesive Technologies byl z pohledu jejího regionálního působení smíšený. V Evropě celkový organický obrat zaostal za úrovní stejného čtvrtletí loňského roku i přesto, že segment výrobků pro řemeslníky, stavebnictví a profesionály zaznamenal pozitivní organický růst. Severoamerické trhy sice zaznamenaly zvýšení organického obratu v segmentu mobility a elektronického průmyslu, ale celkový obrat v regionu zaostal za úrovní ze stejného období loňského roku. Region IMEA dosáhl dvouciferného nárůstu organického obratu, k němuž přispěly všechny obchodní oblasti dvouciferným růstem. Vývoj organického obratu byl na trzích LatinskéAmeriky negativní ve všech obchodních oblastech. Naopak, výrazně se zvýšil obrat v asijsko-pacifickém regionu, k čemuž přispěl především výrazně pozitivní vývoj na čínském trhu, k němuž se přidaly první náznaky stabilizace trhového prostředí, jež v loňském roce přecházelo velmi náročným vývojem.

Obrat divize Consumer Brands

Obrat obchodní divize Consumer Brands dosáhl v prvním čtvrtletí 2024 celkovou hodnotu 2 605 milionů eur, což ve srovnání se stejným čtvrtletím loňského roku představuje nominální pokles o 6,0 %. Organicky (tj. po úpravě o kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodejů) se obrat zvýšil o 5,2 %. Cenový vývoj v této obchodní divizi zůstal meziročně na velmi silné úrovni. Mírně se snížil objem prodeje, hlavně pod vlivem pokračujících portfoliových opatření. Negativní vliv kurzového vývoje na obrat představoval 4,0 %. Akvizice a odprodeje snížily obrat o dalších 7,2 %.

Segment pracích a čistících prostředků pro domácnost zaznamenal v prvním čtvrtletí velmi silný organický růst obratu na úrovni 4,6 %. Segment pracích prostředků vykázal silný růst zejména díky dvoucifernému zvýšení v kategorii výrobků starostlivosti o textilie. Segment čistících prostředků pro domácnost dosáhl výrazného organického růstu obratu, jehož hlavním zdrojem byl dvouciferný růst obratu v kategorii čistících prostředků na WC společně s velmi silným růstem v kategorii prostředků na mytí nádobí.

Segment vlasové kosmetiky dosáhl velmi silného organického růstu obratu na úrovni 6,9 %. Výrazný růst v segmentu spotřebního zboží táhla především kategorie vlasových stylingových přípravků. Velmi silný organický růst obratu zaznamenala kategorie přípravků profesionální vlasové kosmetiky.

V kategorii jiného spotřebního zboží se obrat organicky zvýšil o 3,4 %.

Z pohledu svého regionálního působení znamenala obchodní divize Consumer Brands v sledovaném období smíšený vývoj. Výrazné zvýšení organického obratu v evropském regionu v prvním čtvrtletí bylo výsledkem pozitivního vývoje v segmentu vlasové kosmetiky i pracích a čistících prostředků. Negativní organický vývoj obratu v severoamerickém regionu byl způsoben především portfoliovými opatřeními realizovanými v trhovém segmentu pracích a čistících prostředků pro domácnost. Region IMEA dosáhl dvouciferného růstu organického obratu v rámci všech obchodních segmentů. K pozitivnímu vývoji organického obratu na trzích Latinské Ameriky přispěl segment vlasové kosmetiky, a to jak v kategorii spotřebního zboží, tak i profesionální vlasové kosmetiky. Díky vývoji v segmentu pracích a čistících prostředků zůstal růst obratu v asijsko-pacifickém regionu nezměněn.

Čistá aktiva a finanční pozice skupiny

V čistých aktivech a finanční pozici skupiny nedošlo ve sledovaném období k žádným podstatným změnám ve srovnání se situací k 31. prosinci 2023.

Výhled na úrovni skupiny Henkel

Výhled na finanční rok 2024, jež byl zveřejněn 4. března 2024, byl zvýšen s platností od 3. květena.

Společnost Henkel nyní očekává organický růst obratu v aktuálním roce v rozsahu 2,5 až 4,5 % (původně: 2,0 až 4,0 %). V případě obchodní divize Adhesive Technologies zůstává očekávaný organický růst obratu v původním rozsahu 2,0 až 4,0 %. V případě obchodní divize Consumer Brands společnost v současnosti předpokládá zvýšení organického obratu v rozsahu 3,0 až 5,0 % (původně: 2,0 až 4,0 %).

Současný předpoklad upravené výnosnosti prodeje (marže EBIT) se na úrovni celé skupiny pohybuje v rozpětí 13,0 až 14,0 % (původně 12,0 až 13,5 %). V případě divize Adhesive Technologies se upravená výnosnost prodeje předpokládá na úrovni 16,0 až 17,0 % (původně: 15,0 až 16,5 %), pro obchodní divizi Consumer Brands se očekává na úrovni 12,0 až 13,0 % (původně: 11,0 až 12,5 %). 

Při upravených výnosech na prioritní akcii (EPS) společnost Henkel v současnosti očekává zvýšení v rozsahu 15,0 až 25,0 % při konstantních kurzových sazbách (původně: 5,0 až 20,0 %).

Společnost Henkel zároveň aktualizovala i následující očekávání:

 • Akvizice/odprodeje: neutrální vliv na nominální růst obratu
  (původně: negativní vliv v dolní polovině jednociferného procentuálního rozsahu)
 • Vliv kurzových sazeb na obrat: negativní vliv v dolní až střední polovině jednociferného procentuálního rozsahu
  (původně: negativní vliv ve středu jednociferného procentuálního rozsahu)

Následovná očekávání pro rok 2024 zůstávají nezměněna:

 • Ceny přímých surovin: rovnoměrný vývo1
 • Restrukturalizační výdaje ve výši 250 až 300 milionů eur
 • Záporné peněžní toky z investic do budov, strojů a zařízení a do nemovitého jmění ve výši 650 až 750 milionů eur


 

1V porovnaní s priemerom predchádzajúceho roku.

Tento dokument obsahuje stanoviska týkající se budoucího obchodního vývoje, finančních výsledků a dalších událostí nebo skutečností relevantních pro společnost Henkel z pohledu budoucího rozvoje. Stanoviska týkající se budoucího vývoje charakterizuje použití slovních zvratů jako „očekávat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“ a podobných výrazů. Taková stanoviska se opírají o aktuální odhady a předpoklady vypracované managementem společnosti Henkel AG & Co. KGaA. Tato stanoviska nelze chápat jako zaručující jakýmkoliv způsobem, že dané predikce jsou přesné. Budoucí výkonnost jakož i reálně dosažené výsledky společnosti Henkel AG & Co. KGaA a jejích sesterských společností závisí na celé řadě rizikových faktorů a nejistot, a proto se mohou podstatně lišit od výhledových stanovisek (jak negativně, tak pozitivně). Na mnoho z nich společnost Henkel nemá přímý dosah a předem je nelze přesně odhadnout, jako například jaké bude ekonomické prostředí v budoucnu a jaké budou kroky konkurentů a jiných subjektů působících na trhu. Společnost Henkel nemá v úmyslu a ani neudělá kroky k aktualizaci těchto stanovisek.

Tento dokument obsahuje doplňující finanční ukazatele, jež nejsou jednoznačně definované v platném rámci finančního výkaznictví, které představují, anebo mohou představovat, alternativní ukazatele finanční výkonnosti. Tyto doplňující finanční ukazatele by se neměly vykládat zvlášť anebo jako alternativní ukazatele k ukazatelům čistých aktiv a finanční pozice společnosti Henkel anebo k výsledkům podnikání, jež jsou v souladu s platným rámcem finančního výkaznictví prezentované v konsolidované účetní závěrce společnosti. Jiné společnosti vykazující anebo uvádějící alternativní ukazatele výkonnosti s podobnými názvy, mohou počítat jejich hodnoty odlišně.

Tento dokument slouží výlučně k informačním účelům a nepředstavuje investiční radu ani nabídku k prodeji nebo koupi jakýchkoliv cenných papírů.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky