3. 5. 2024  Düsseldorf / Německo

Výborný začátek finančního roku

Společnost Henkel zvýšila odhad obratu a výnosů na rok 2024

Vzhledem k velmi dobrým dosavadním obchodním výsledkům za tento rok a na základě předpokladů na jeho zbylou část představenstvo společnosti Henkel AG & Co. KGaA dnes přijalo rozhodnutí o zlepšení výhledu na aktuální finanční rok ve srovnání s údaji zveřejněnými počátkem března.

Společnost zvýšila svá očekávání jak v případě obratu, tak i výnosů:

 • Organický růst obratu: 2,5 až 4,5 % (dříve: 2,0 až 4,0 %)
 • Adhesive Technologies: 2,0 až 4,0 % (beze změny)
 • Consumer Brands: 3,0 až 5,0 % (dříve: 2,0 až 4,0 %)
 • Upravená výnosnost prodeje: 13,0 až 14,0 % (dříve: 12,0 až 13,5 %)
 • Adhesive Technologies: 16,0 až 17,0 % (dříve: 15,0 až 16,5 %)
 • Consumer Brands: 12,0 až 13,0 % (dříve: 11,0 až 12,5 %)
 • Upravený výnos na prioritní akcii (EPS): růst v rozsahu 15 až 25 % při konstantních kurzových sazbách (dříve: 5 až 20 %)

„Velmi dobrý začátek roku a dnešní zvýšení celoročního výhledu jsou jasným důkazem, že jsme na správné cestě k dalšímu růstu. Vždy klademe důraz na plnění svých cílů. A přesně to děláme. Změny, jež jsme nastartovali v obou obchodních divizích, přinášejí jasné výsledky,“ řekl předseda představenstva společnosti Henkel Carsten Knobel. 

Zlepšená očekávání pro rok 2024 se týkají obou obchodních divizí. V případě divize Adhesive Technologies jsou výnosy pozitivně ovlivněny celkově silným obchodním vývojem a růstem hrubé marže v přetrvávajících náročných trhových podmínkách, jakož i oživením trhu v segmentu elektronického průmyslu.                                                

Pozitivní vliv na obrat, marže a výnosy obchodní divize Consumer Brands má zejména implementace strategických opatření a iniciativ. K tomuto pozitivnímu vývoji přispívají velmi dobré výsledky v segmentu vlasové kosmetiky, pokračující implementace portfoliových opatření a silné výsledky klíčových značek a inovace. V zájmu podpory svého dalšího růstu společnost Henkel zároveň nadále zvyšuje investice do inovací a především do marketingu.

Společnost Henkel aktualizovala i očekávání týkající se vlivů akvizic/odprodejů a kurzového vývoje na její obrat. Nejnovější akvizice – Seal for Life Industries a Vidal Sassoon v Číně – byly dokončeny rychleji, než se původně očekávalo, proto se projevily dříve i ve vývoji obratu a výnosů.

 • Akvizice/odprodeje: neutrální vliv na nominální růst obratu 
  (dříve: negativní vliv v dolní polovině jednociferného procentuálního rozsahu)
 • Vliv kurzových sazeb na obrat: negativní vliv v dolní až střední polovině jednociferného procentuálního rozsahu 
  (dříve: negativní vliv uprostřed jednociferného procentuálního rozsahu)

Další očekávání pro rok 2024 zůstávají nezměněna:

 • Ceny přímých surovin: rovnoměrný vývoj1
 • Restrukturalizační výdaje ve výši 250 až 300 mil. eur
 • Záporné peněžní toky z investic do budov, strojů a zařízení a do nemovitého majetku ve výši 650 až 750 mil. eur.

Organický vývoj obratu v prvním čtvrtletí 2024

Na základě předběžných údajů společnost Henkel v prvním čtvrtletí 2024 dosáhla obratu na úrovni skupiny ve výši přibližně 5,3 miliardy eur, což představuje organický růst obratu na úrovni 3,0 %. Obrat obchodní divize Adhesive Technologies dosáhl přibližně 2,7 miliardy eur, což představuje organický růst obratu na úrovni 1,3 %. Obchodní divize Consumer Brands zaznamenala obrat ve výši 2,6 miliardy eur při velmi silném organickém růstu obratu na úrovni 5,2 %.

Společnost Henkel zveřejní podrobnější údaje o vývoji obratu za prvý čtvrtletí 8. května.

 

1Ve srovnání s průměrem loňského roku.

Tento dokument obsahuje stanoviska týkající se budoucího obchodního vývoje, finančních výsledků a dalších událostí nebo skutečností relevantních pro společnost Henkel z pohledu budoucího rozvoje. Stanoviska týkající se budoucího vývoje charakterizuje použití takových slovních zvratů jako „očekávat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“ a podobných výrazů. Tento dokument obsahuje výhledová stanoviska opírající se o aktuální odhady a předpoklady vypracované managementem společnosti Henkel AG & Co. KGaA. Tato stanoviska nelze chápat jako zaručující jakýmkoli způsobem, že dané predikce jsou přesné. Budoucí výkonnost i reálně dosažené výsledky společnosti Henkel AG & Co. KGaA a jejích sesterských společností závisí na celé řadě rizikových faktorů a nejistot, a proto se mohou podstatně odklánět od výhledových stanovisek. Na mnohé z nich společnost Henkel nemá přímý dosah a předem je nelze přesně odhadnout, jako například, jaké bude ekonomické prostředí v budoucnosti a jaké budou kroky konkurentů a jiných subjektů působících na trhu. Společnost Henkel nemá v úmyslu a ani nepřijme kroky k aktualizaci těchto stanovisek.

Tento dokument obsahuje doplňkové finanční ukazatele, které nejsou jasně definovány v platném rámci účetního výkaznictví, které představují nebo mohou představovat alternativní ukazatele finanční výkonnosti. Tyto doplňující finanční ukazatele by neměly být vykládány zvlášť nebo jako alternativní ukazatele k ukazatelům čistých aktiv a finančních pozic společnosti Henkel nebo k výsledkům podnikání, které jsou v souladu s platným rámcem účetního výkaznictví prezentovány v konsolidované účetní závěrce společnosti. Jiné společnosti, které vykazují nebo uvádějí alternativní ukazatele výkonnosti s podobnými názvy, mohou počítat jejich hodnoty odlišně.

Tento dokument slouží výlučně k informačním účelům a nepředstavuje investiční radu ani nabídku k prodeji nebo koupi jakýchkoli cenných papírů. 

Tiskové zprávy (142,8 KB)
Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky