4. 3. 2024  Düsseldorf / Německo

Společnost Henkel zveřejnila zprávu o trvalé udržitelnosti za rok 2023

Henkel pokračuje v plnění svých cílů trvalé udržitelnosti

  • Ochrana klimatu: 
    • snížení emisí CO2 z výroby o 61 procent
    • zvýšení podílu obstarávané elektřiny z obnovitelných zdrojů na 89 procent
  • Oběhové hospodářství: zvýšení podílu recyklovaných plastů na 19 procent 
  • Přírodní zdroje: 10. výročí spolupráce s organizací Solidaridad v oblasti udržitelného získávaní palmového oleje a oleje z palmových jader
  • Rodová rovnost: zavedení rodově neutrální směrnice o rodičovské dovolené 
  • Udržitelná řešení: další rozvoj produktového portfolia
  • Angažovanost zaměstnanců: rozšíření programu „Sustainability at Heart“ (Udržitelnost v srdci)

Společnost Henkel dnes zveřejnila svou zprávu o trvalé udržitelnosti za finanční rok 2023, ve které popisuje pokrok dosažený v implementaci globální strategie trvalé udržitelnosti, především v oblasti používání obnovitelných zdrojů energie a podpory oběhového hospodářství. Kromě toho společnost v loňském roce pokračovala v systematickém úsilí o budování udržitelnějšího produktového portfolia a další rozšiřování programu zaměstnanecké angažovanosti.

„Udržitelnost je stěžejním pilířem naší agendy smysluplného růstu,“ řekl předseda představenstva společnosti Henkel Carsten Knobel. „Zejména v této náročné době je podpora trvalé udržitelnosti důležitější než kdy předtím. Právě proto vytrvale pracujeme na implementaci našich cílů trvalé udržitelnosti a jsem hrdý, že i v roce 2023 se nám v této oblasti dařilo výrazně postupovat kupředu. Naše skvělá umístění v předních externích hodnoceních ESG (životní prostředí, sociální věci a řízení), například opětovné platinové ocenění od EcoVadis, dokazují, že jsme na správné cestě a že naše výsledky si zasluhují uznání.“

„Loni jsme se zaměřili na plnění svých závazků v ochraně životního prostředí a v sociální oblasti,“ dodala Sylvie Nicol, členka představenstva společnosti Henkel zodpovědná za oblast lidských zdrojů, infrastruktury a udržitelnosti. „Ráda bych upozornila na významný pokrok, jehož jsme dosáhli v získávaní klíčových komodit z udržitelných zdrojů, například v podobě certifikovaných dodávek palmového oleje a oleje z palmových jader. Hodně jsme udělali také v oblasti podpory oběhového hospodářství v obou našich obchodních divizích. Kromě toho jsme nadále podporovali sociální spravedlnost, kde bych ráda zdůraznila přijetí rodově neutrální politiky rodičovské dovolené pro všechny naše zaměstnance.“

Výrazné zlepšení v plnění cílů trvalé udržitelnosti

Rámcový program „2030+ Sustainability Ambition Framework“ jasně definuje ambice a cíle, které chce společnost Henkel globálně plnit na cestě k udržitelnosti životního prostředí, sociálního rozvoje a řízení. V oblasti ochrany klimatu dosáhla společnost v loňském roce výrazného zlepšení, když se jí podařilo snížit celkové emise COz výrobních provozoven o 61 % na metrickou tunu výroby (ve srovnání s výchozím rokem 2010) a zároveň zvýšit podíl elektrické energie získávané z obnovitelných zdrojů na 89 %. V roce 2023 přešlo na uhlíkově neutrální výrobu celkem 14 dalších výrobních provozoven. V návaznosti na pokrok ve snižování emisí CO2 ze surovin a obalů o 17 % na tunu výroby (ve srovnání s výchozím rokem 2017) společnost Henkel vypracovala plán pro dosažení nulových emisí v rámci všech kategorií emisí. 

Henkel považuje za důležité podporovat také rozvoj oběhového hospodářství. Celosvětově se jí podařilo zvýšit podíl recyklovaných plastů v obalech spotřebních výrobků už na 19 %. Ukázkovým příkladem je zdvojnásobení obsahu recyklovaných plastů na 50 % v obalech celého portfolia univerzálních čistících prostředků prodávaných v Evropě, například výrobků značky Persil.

Společnost Henkel pokračuje i ve svém úsilí chránit přírodní zdroje, včetně zodpovědného získávaní surovin jako je palmový olej a olej z palmových jader. Ke konci roku 2023 společnost zabezpečovala 96 % své globální spotřeby palmového oleje a oleje z palmových jader ze zdrojů s certifikátem trvalé udržitelnosti a dosáhla 89 % míry sledovatelnosti těchto komodit ke zpracovateli. Loni společnost oslavila 10. výročí spolupráce s rozvojovou organizací Solidaridad, která se zvlášť zaměřuje na podporu malopěstitelů podílejících se na produkci palmového oleje. Společnými iniciativami se nám podařilo podpořit již přes 39 000 malopěstitelů. Spolupráci budeme v nejbližších letech dále rozšiřovat skrz konkrétní projekty v dalších zemích včetně Kolumbie a Indonésie.

V oblasti rozmanitosti, rovnosti a inkluze společnost Henkel kromě jiného sleduje ambiciózní cíl dosáhnout do roku 2025 rodové rovnosti na všech úrovních řízení. V loňském roce se podíl žen na řídících pozicích zvýšil na 38,7 %. V sociální oblasti a v oblasti podpory rodinného života společnost zavedla rodově neutrální pravidla rodičovské dovolené. Nová pravidla garantují osm týdnů 100 % placené rodičovské dovolené pro všechny zaměstnance společnosti, kteří se starají o dítě.

Pokračuje budování trvale udržitelného produktového portfolia

Loni společnost pokračovala v transformaci portfolia svých produktů směrem k větší udržitelnosti. Jedním z příkladů je projekt zrealizován obchodní divizíAdhesive Technologies, v rámci něhož vypracovala vlastní interní metodologii hodnocení s cílem je zlepšit transparentnost informací o trvalé udržitelnosti jejího výrobního portfolia. Výsledky hodnocení jsou součástí řízení portfolia a prispívají k přechodu na nová řešení, jež umožňují snižovat tvorbu emisí a podporují oběhové hospodářství.

Obchodní divize Consumer Brands představila v roce 2023 novou iniciativu pod názvem „It starts with us(Začněme sebou). Jejím cílem je motivovat spotřebitele pomocí jednoduchých tipů a rad pro každodenní život k ekologicky šetrnějšímu a efektivnějšímu používání výrobků společnosti, například aby při praní používali ekologické programy. 

Externí ocenění výsledků a pokroku v oblasti trvalé udržitelnosti 

Podobně jako v předchozích letech, výsledky společnosti Henkel v oblasti trvalé udržitelnosti získali i v roce 2023 vícero ocenění od specializovaných ratingových agentur, například EcoVadis, jež Henkel zařadila mezi top 1 % hodnocených společností, nebo Sustainalytics.

Rozšíření globálního programu zaměstnanecké angažovanosti

V rámci globálního programu „Sustainability at Heart“ (Udržitelnost v srdci), jež odstartoval v roce 2022, společnost Henkel plánuje dále podporovat aktivní přístup svých zaměstnanců k problematice trvalé udržitelnosti, proto v roce 2023 rozšířila nabídku vzdělávacích aktivit tohoto programu. Přes 10 000 zaměstnanců již absolvovalo základní školení dostupné formou vícejazyčného online kurzu a také v podobě nového formátu pro pracovníky ve výrobě. Zároveň jsou k dispozici i podrobněji zaměřené vzdělávací kurzy a nový inkubátor Sustainability Incubator Lab, v rámci něhož mají zaměstnanci možnost pracovat na svých vlastních nápadech pro zlepšení trvalé udržitelnosti.

Tiskové zprávy (144,77 KB)

Společnost Henkel pokračuje ve svém programu udržitelnosti a v roce 2023 dosáhla výrazného pokroku.

Sylvie Nicol, členka představenstva společnosti Henkel, odpovědná za lidské zdroje, infrastrukturu a udržitelnost ve společnosti Henkel

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky