9. 2. 2024  Düsseldorf / Německo

Uchazečky o ocenění pro ženy ve vědě již mohou podávat své přihlášky

Společnost Henkel odstartovala nový ročník udělování vědeckých ocenění Martha Schwarzkopf Award for Women in Science

Společnost Henkel vyhlašuje třetí ročník udělování ocenění pro vědkyně pod názvem Martha Schwarzkopf Award for Women in Science, nímž Společnost oceňuje a podporuje přínos žen k vědeckému výzkumu. Kromě hlavního ocenění pro dvě vědkyně za celoživotní přínos k výzkumu lidského vlasu společnost i letos udělí cenu pro mladé nadějné vědkyně v kategorii „vycházející talent“. Přihlášky je možné podávat od 11. února, který je vyhlášen Mezinárodním dnem žen a dívek ve vědě.

O ocenění se mohou ucházet vědkyně věnující se výzkumu v oblasti přírodních věd, medicíny nebo počítačových věd, které předloží výsledky svého výzkumu lidského vlasu nebo v příbuzné vědecké oblasti. Za první a druhé místo bude kromě samotné ceny udělena také finanční podpora ve výši 10 000, resp. 5 000 eur; mladá vědkyně, jež získá ocenění v kategorii „vycházející talent“, získá finanční odměnu v hodnotě 5 000 eur.

„Zdrojem inovací je tak pokrok dosažen v přírodních vědách, jakož i rozmanitost vědeckých přístupů a nápadů. Ženy ve vědě jsou ovšem stále nedostatečně zastoupeny. Jelikož společnost Henkel klade obrovský důraz na rodovou rovnost, Mezinárodní den žen a dívek ve vědě jsme oslavili odstartováním lhůty k podávání přihlášek do letošního ročníku udělování ocenění Martha Schwarzkopf Award,“ říká Frank Meyer, senior viceprezident pro globální výzkum a vývoj v obchodní divizi Consumer Brands společnosti Henkel. Astrid Kleen, ředitelka pro globální výzkum a vývoj v oblasti lidského vlasu v divizi Consumer Brands, dodává: „Abychom mohli naše produkty neustále inovovat, musíme nepřetržitě zkoumat komplexní svět vlasových vláken a vlasových kořínků. Toto ocenění je vyznamenáním pro výjimečné vědkyně, které přispívají k pokroku v oblasti výzkumu lidského vlasu a pokožky hlavy včetně materiálových a počítačových věd.“

Ocenění zároveň vzdává hold Marthe Schwarzkopf, která byla jednou z prvních žen - podnikatelek v čele obchodní společnosti v Německu a zakladatelkou vědeckého institutu pro výzkum lidského vlasu. Dnes je Schwarzkopf nejsilnější značkou divize Consumer Brands v trhovém segmentu vlasových přípravků. Všechny technické inovace, jež značka na trh přináší, navazují na bohatý odkaz institutu pro výzkum lidského vlasu Schwarzkopf, který má na starosti výzkumně vývojové laboratoře, testovací a zkušební salony a vlasové akademie na celém světě. Ocenění je také symbolickým uznáním podnikatelského a inovativního ducha Marthy Schwarzkopf a jejího empatického přístupu k řízení společnosti Schwarzkopf a vědecko-výzkumného centra Schwarzkopf.

„Velmi nás těší, že můžeme neustále rozšiřovat svou síť vědkyň a výzkumnic v oblasti lidského vlasu. Přihlášené vědkyně a vítězky předchozích dvou ročníků jsou nyní již nedílnou součástí této sítě, přičemž máme velkou radost, že s nimi můžeme spolupracovat. Udělením hlavní ceny za celoživotní vědecko-výzkumný přínos společně s cenou pro vycházející talenty se nám v rámci naší sítě daří spájet pohled zkušených vědkyň s pohledem mladých perspektivních výzkumnic, které jsou ještě stále jen na počátku své kariéry,“ říká Andrea Sättler, ředitelka vědecko-výzkumné akademie divize Consumer Brands a předsedkyně odborné poroty, která ocenění Martha Schwarzkopf Award uděluje.

Jak se přihlásit

O ocenění Martha Schwarzkopf Award se mohou ucházet vědkyně z celého světa, které mají doktorát a rozsáhlé zkušenosti s výzkumem v oblasti přírodních věd, medicíny a počítačových věd. Ocenění je specificky určené vědkyním, které se zaměřují na výzkum lidského vlasu nebo výzkum v příbuzných oblastech, jako výzkum textilních a vlněných vláken, analýza biologických povrchů anebo interakce látek s vlasy a pokožkou hlavy. V aktuálním ročníku chce společnost Henkel podpořit především přihlášky od vědkyň, které se zabývají výzkumem vlasového vlákna nebo povrchové struktury vlasu. Vědkyně s ukončeným magisterským studiem ve stejných vědecko-výzkumných oblastech se mohou ucházet o ocenění pro vycházející talent, i když jsou jen na počátku své vědecké kariéry.

Přihlášky bude posuzovat odborná porota složená z renomovaných vědkyň, jež působí v oblasti vědeckého výzkumu v rámci divize Consumer Brands. Kromě finanční odměny se vítězky zúčastní slavnostního odevzdávání ocenění, které proběhne jako součást odborné vědecké konference rozrůstající se sítě výzkumných center Marthy Schwarzkopf. Akce se bude konat koncem třetího čtvrtletí 2024 v Německu. Kromě toho všechny oceněné vědkyně dostanou příležitost zapojit se do mentorského programu pod vedením některé z vědkyň společnosti Henkel.

Přihlášky je možné podávat do 1. června 2024. Vědkyně, které se chtějí do soutěže zapojit, mohou své přihlášky v angličtině posílat na e-mailovou adresu RnD.Award@henkel.com.

K přihlášce je potřebné přiložit níže uvedené dokumenty:

  • Motivační dopis s uvedením osobní motivace k podání přihlášky
  • Stručný životopis s důrazem na vědeckou oblast práce a zájmu
  • Seznam nejvýznamnějších vědeckých publikací a článků
  • Shrnutí veřejně dostupných výsledků vlastní vědecké činnosti uchazečky v oblasti výzkumu lidského vlasu a pokožky hlavy, vláknových technologií, počítačových modelů pro studium vláken včetně vědeckých metod analýzy povrchů, struktury vláken, syntézy barviv nebo analýzy biologických procesů ve vlasových koříncích (povoleny jsou všechny vědecké postupy)
  • Fotografie uchazečky (není povinná)

Rozhodujícími kritérii při posuzování odbornou porotou je relevantnost vědecko-výzkumné činnosti v oblasti lidského vlasu, jakož i její přínos pro spotřebitele a životní prostředí. Dalšími faktory, na které se bude přihlížet, jsou průkopnické myšlení, originalita, inovační potenciál, realizovatelnost výzkumných projektů a význam pro segment vlasové kosmetiky.

Tiskové zprávy (142,2 KB)

Společnost Henkel uděluje cenu Marthy Schwarzkopfové.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky