17. 1. 2024  Düsseldorf / Německo

Podpora rovnosti v rodičovství a péči o děti

Společnost Henkel zavádí pro své zaměstnance na celém světě placenou rodičovskou dovolenou bez ohledu na jejich pohlaví

Společnost Henkel zavede od roku 2024 pro svých přibližně 50 000 zaměstnanců na celém světě nová pravidla rodičovské dovolené bez ohledu na jejich pohlaví. Společnost nabídne rodičům až osm týdnů rodičovské dovolené, která bude v plné výši placená, na základě péče o dítě bez ohledu na jejich pohlaví nebo to, zda jsou biologickými rodiči dítěte. Nová pravidla odrážejí pevné odhodlání společnosti prosazovat rovnost a podporovat rodičovství a péči o děti pro všechny rodiče včetně adoptivních a náhradních rodičů, pěstounů a osob z LGBTQ+ komunity.

„Henkel se stane první společností z německého akciového indexu DAX40, která svým zaměstnancům na celém světě poskytne osm týdnů plně hrazené rodičovské dovolené,“ říká předseda představenstva společnosti Henkel Carsten Knobel. „Tato iniciativa vysílá silný signál všem našim zaměstnancům a zdůrazňuje naše neochvějné odhodlání podporovat inkluzivnější firemní kulturu a rodovou rovnost.“

Sylvie Nicol, výkonná viceprezidentka pro lidské zdroje, infrastrukturu a udržitelnost, k tématu dodává: „Skrz tuto iniciativu chceme podpořit rodiče a nabourat tradiční rodové stereotypy, abychom každému dali stejnou příležitost podílet se na péči o děti. Řešení nerovností v této oblasti ovšem není jediným cílem, který naše nová globální pravidla sledují. Zároveň si tak vytváříme lepší pozici, abychom dokázali plnit očekávání zaměstnanců v budoucnu.“

Nový globální standart

Nová globální pravidla by měla být považována za minimální standart, který doplňuje stávající místní praxi a předpisy. Měla by být klíčovým základem pro podporu rodinného života a posílení rodové rovnosti, a to zejména v zemích, kde v nyní neexistuje možnost čerpat rodičovskou dovolenou. Kromě toho mnohé stávající sociální systémy nezohledňují některé specifické typy rodin, například rodiny s jedním rodičem, adoptivní nebo náhradní rodiny. V této souvislosti společnost Henkel proto identifikovala potřebu zavést univerzální standart platný pro všechny osoby pečující o děti.

Po zavedení nových pravidel v roce 2024 budou mít zaměstnanci společnosti Henkel přibližně v osmdesáti zemích možnost vzít si placené pracovní volno, aby mohli pečovat o své nové dítě a vybudovat si s ním rodičovské vazby. Tímto novým přístupem společnost demonstruje pevné odhodlání prosazovat své cíle v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inkluze skrz hmatatelná opatření pro důslednou podporu stejných příležitostí pro své zaměstnance na celém světě.

Tiskové zprávy (137,71 KB)

Společnost Henkel zavádí nový genderově neutrální standard rodičovské dovolené.

Společnost nabízí až 8 týdnů plně placené dovolené.

Globální minimální standard vychází z role pečovatele.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky