9. 11. 2023  Düsseldorf / Nemečko

Růst si zachoval momentum i ve třetím čtvrtletí

Společnost Henkel zlepšila výhled na finanční rok 2023

 • Obrat na úrovni skupiny: přibližně 5,4 miliardy eur, organický růst obratu ve výši 2,8 procent
 • Na zvýšení organického obratu se podílely obě obchodní divize:
  • Adhesive Technologies: nárůst organického obratu o 0,8 procent
  • Consumer Brands: výrazný nárůst organického obratu o 6,2 %
 • Akvizicí společnosti Critica Infrůstructure potvrzuje divize Adhesive Technologies své zaměření na růst skrz sloučení a akvizice (M&A)
 • Integrace v rámci divize Consumer Brands výrazně překračuje plán – do konce roku se očekává více než 80% úspora nákladů
 • Zlepšený výhled na finanční rok 2023:
  • Organický růst obratu: 3,5 až 4,5 procenta (původně: 2,5 až 4,5 %)
  • Upravená výnosnost prodeje (marže EBIT): 11,5 až 12,5 procenta (původně: 11,0 až 12,5 %)
  • Upravené výnosy na prioritní akcii (EPS): zvýšení v rozpětí od 15 do 25 procent při konstantních kurzových sazbách (původně: 5 až 20 %)

Skupina Henkel zaznamenala ve třetím čtvrtletí 2023 obrat ve výši přibližně 5,4 miliardy eur při organickém růstu obratu na úrovni 2,8 procenta. K růstu přispěla především pokračující silná cenová politika v očekávání výrazně vyšších cen surovin ve srovnání s předchozím rokem. Objem prodeje byl sice negativní, ale ve srovnaní s druhým pololetím zaznamenal viditelné zlepšení. Nominálně se obrat meziročně snížil o 9,0 %, a to zejména z důvodu ukončení podnikatelských aktivit v Ruské federaci ve druhém čtvrtletí a vlivem negativního kurzového vývoje.

„I přes přetrvávající náročné trhové podmínky jsme dokázali ve třetím čtvrtletí udržet momentum našeho růstu, k čemuž přispěly obě obchodní divize. Vzhledem k uvedenému vývoji jsme dnes zvýšili náš výhled na aktuální finanční rok. Konkrétně v případě upravených výnosů na prioritní akcii nyní očekáváme zvýšení v rozpětí od 15 do 25 procent při konstantních kurzových sazbách,“ řekl předseda představenstva společnosti Henkel Carsten Knobel.

„Atraktivní akvizicí, jež odráží naše výraznější zaměření na růst našeho podnikání skrz sloučení a akvizice, jsme také posílili portfolio divize Adhesive Technologies. Zároveň jsme jednoznačně dokázali překročit plán integrace divize Consumer Brands, která představuje největší transformaci naší společnosti za několik posledních desetiletí.“

Vývoj obratu podle obchodních divizí

I když je poptávka na některých relevantních koncových trzích společnosti Henkel stále utlumená, divize Adhesive Technologies zaznamenala ve třetím čtvrtletí pozitivní vývoj organického obratu, k němuž přispívaly segmenty mobility a elektroniky a segment produktů pro řemeslníky, stavebnictví a profesionály. Velmi silný organický růst obratu obchodní divize Consumer Brands, která od začátku roku funguje v nové struktuře, potáhly zejména segmenty pracích a čistících prostředků pro domácnost a vlasové kosmetiky.

„V obou obchodních divizích se ve třetím čtvrtletí viditelně zlepšil vývoj objemu prodaných produktů ve srovnání s předchozím čtvrtletím a potvrzuje naše očekávání, která jsme zveřejnili při publikování výsledků za první pololetí. Další postupné zlepšování očekáváme také v dalším čtvrtletí,“ řekl Carsten Knobel.

Ve třetím čtvrtletí společnost Henkel zároveň úspěšně pokračovala v implementaci své strategické agendy růstu. Akvizicí společnosti Critica Infrůstructure společnost Henkel rozšířila portfolio divize Adhesive Technologies o dodatečný atraktivní obchodní segment s cílem vytvořit platformu pro další růst: společnost Critica Infrůstructure se specializuje na inovativní kompozitní řešení pro opravy a údržbu se širokým průmyslovým uplatněním. Integrace spotřebitelských segmentů v rámci obchodní divize Consumer Brands postupuje rychleji, než se plánovalo. Až 80 % z úspor nákladů ve výši přibližně 250 milionů eur, jichž mělo být v rámci první fáze dosaženo do konce roku 2024, se pravděpodobně podaří zrealizovat již do konce roku 2023. Kromě toho společnost přísně orientuje portfolio divize Consumer Brands na značky a produkty s vysokou marží a silným růstovým potenciálem.

„Ve třetím čtvrtletí jsme pokračovali v konzistentním prosazování našich strategických priorit v obou obchodních divizích. Proto jsme i nadále na dobré cestě k dalšímu růstu a rozšiřování svých vedoucích trhových pozic na globálních trzích,“ dodal Carsten Knobel.

Obrat na úrovni skupiny

Obrat na úrovni skupiny dosáhl ve třetím čtvrtletí 2023 výše 5 440 milionů eur, což meziročně představuje nominální pokles o 9,0 procent. Negativní vliv akvizic a odprodejů včetně prodeje podnikatelských aktivit v Ruské federaci na obrat skupiny představoval 5,5 %. Negativní příspěvek kurzových vlivů k vývoji obratu byl na úrovni 6,3 %. Organicky (tj. po úpravě o kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodejů) se ovšem obrat zvýšil o 2,8 %. Ke zvýšení přispěla zejména silná cenová politika v obou obchodních divizích. Objem prodeje se meziročně snížil, ale ve srovnání s druhým čtvrtletím obě divize vykázaly viditelné postupné zlepšení.

Obrat za prvních devět měsíců roku 2023 dosáhl 16 366 milionů eur, což představuje nominální snížení o 3,1 %. Organicky se obrat zvýšil o 4,1 %, a to díky dvoucifernému růstu cen.

K organickému růstu obratu ve třetím čtvrtletí nejvýrazněji přispěly trhy v Evropě, Severní Americe, Latinské Americe a v regionu Indie, Středního východu a Afriky (IMEA). Naopak, na asijsko-pacifických trzích byl vývoj organického obratu negativní především z důvodu napjatého trhového prostředí, jež převládalo v Číně.

Za prvních devět měsíců roku 2023 společnost Henkel zaznamenala výrazný organický růst obratu ve všech regionech s výjimkou asijsko-pacifického.

Obrat divize Adhesive Technologies

Obchodní divize Adhesive Technologies dosáhla ve třetím čtvrtletí 2023 obratu ve výši 2 711 milionů eur (loni: 2 995 milionů eur). V nominálním vyjádření jde o pokles o 9,5 %, organicky (tj. po úpravě o kurzové vlivy a vliv akvizic a odprodejů) se však zlepšil o 0,8 %, k čemuž přispělo výrazné zvýšení cen. Na druhé straně, objem prodeje zaostal za úrovní z předchozího roku, protože na některých relevantních trzích i nadále přetrvává útlum v poptávce. Akvizice a odprodeje snížily obrat o 3,8 %, zatímco nepříznivý kurzový vývoj měl na obrat dodatečný negativní vliv ve výši 6,5 %. Obrat divize Adhesive Technologies se za prvních devět měsíců roku 2023 nominálně snížil o 3,3 % na hodnotu 8 186 milionů eur. Organicky však díky cenám vzrostl o výrazných 3,3 %.

K pozitivnímu organickému růstu obratu přispívaly ve třetím čtvrtletí zejména trhové segmenty mobility a elektronického průmyslu a segment produktů pro řemeslníky, stavebnictví a profesionály. V segmentu produktů pro mobilitu a elektronický průmysl zaznamenala divize Adhesive Technologies výrazný organický růst obratu na úrovni 4,6 %. K uvedenému zvýšení přispěl automobilový průmysl, zatímco výsledky v segmentu elektroniky nedosáhly úrovně předchozího roku v důsledku přetrvávající nízké poptávky. Segment dodavatelského průmyslu zaznamenal pozitivní organický růst obratu. V segmentech obalového a spotřebního zboží se obrat organicky snížil o 5,0 procent. Tento výsledek je kombinací nižší poptávky a vysokých srovnávacích základen ze stejného období předchozího roku. Trhový segment produktů pro řemeslníky, stavebnictví a profesionály dosáhl organického růstu obratu ve výši 2,8 %, k němuž přispělo stavebnictví i produkty pro spotřebitele a řemeslníky. Naopak, slabší poptávka vedla k mírnému poklesu obratu v oblasti výroby a údržby.

Z geografického hlediska byly výsledky obchodní divize Adhesive Technologies ve třetím čtvrtletí smíšené. V Evropě byl organický vývoj obratu mírně negativní. Růst v segmentech produktů pro mobilitu a elektronický průmysl a produktů pro řemeslníky, stavebnictví a profesionály nedokázal kompenzovat negativní vývoj v segmentu obalového a spotřebního zboží. Segment mobility a elektronického průmyslu naopak přispěl k organickému růstu obratu na severoamerických trzích. V regionu IMEA zaznamenala divize Adhesive Technologies dvouciferný organický růst obratu, k němuž přispěly všechny obchodní segmenty. Velmi silný byl organický růst obratu v latinskoamerickém regionu, a to zejména díky výsledkům v segmentu produktů pro mobilitu a elektronický průmysl a v segmentu obalového a spotřebního zboží. Naopak v asijsko-pacifickém regionu došlo k meziročnímu poklesu ve všech obchodních segmentech především v důsledku napjatého trhového prostředí, jež převládalo v Číně.

Obrat divize Consumer Brands

Obrat obchodní divize Consumer Brands dosáhl ve třetím čtvrtletí 2023 hodnoty 2 695 milionů eur, což ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku představuje nominální pokles o 7,6 %. Organicky (tj. po úpravě o kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodejů) se její obrat zvýšil o 6,2 %. K uvedenému zvýšení přispěl dvouciferný nárůst cen i přes snížení objemu prodeje, jež byl částečně způsoben i pokračující optimalizací produktového portfolia. Negativní příspěvek kurzových vlivů k vývoji obratu představoval 6,3 % a aktivace/odprodeje přispěly k jeho poklesu 7,5 %.

Za prvních devět měsíců roku 2023 dosáhla obchodní divize Consumer Brands celkového obratu ve výši 8 060 milionů eur, což meziročně představuje nominální snížení o 2,3 %. Díky vyšším cenám ovšem obrat organicky vzrostl o 5,9 %.

Segment pracích a čistících prostředků pro domácnost dosáhl ve třetím čtvrtletí velmi silného organického růstu obratu na úrovni 5,8 %. Organický obrat se výrazně zvýšil v segmentu pracích prostředků především díky dvoucifernému růstu v kategorii přípravků pro péči o textilie. Velmi silný růst zaznamenal také segment čistících produktů pro domácnost, k němuž nejvíce přispělo výrazné zvýšení obratu v kategorii toaletních produktů.

Segment vlasové kosmetiky zaznamenal ve třetím čtvrtletí výrazný organický růst obratu na úrovni 8,9 %. Oblast spotřebního zboží dosáhla dvouciferného růstu zejména díky výsledkům v kategoriích stylingových vlasových přípravků a vlasové kosmetiky. Kategorie profesionální vlasové kosmetiky dosáhla velmi silného organického růstu obratu.

Ostatní spotřebitelské segmenty vykázaly ve třetím čtvrtletí mírně negativní vývoj organického obratu na úrovni 0,6 %, jež byl částečně způsoben opatřeními pro optimalizaci produktového portfolia.

Z geografického hlediska se obchodní divizi Consumer Brands ve třetím čtvrtletí dařilo ve všech regionech kromě asijsko-pacifického. V Evropě se organický obrat zvýšil zejména díky výsledkům v obchodním segmentu vlasové kosmetiky. Region Severní Ameriky dosáhl velmi silného růstu organického obratu, k němuž přispěly všechny obchodní segmenty. Také latinskoamerické trhy zaznamenaly velmi silný organický růst obratu, k němuž přispěl zejména segment vlasové kosmetiky. Dvouciferného organického růstu obratu, na němž se podílely jak segment pracích a čistících prostředků pro domácnost, tak segment vlasové kosmetiky, se podařilo dosáhnout v regionu IMEA. V důsledku negativního vlivu na segment vlasové kosmetiky způsobeného hlavně útlumem na čínském trhu organický vývoj obratu v asijsko-pacifickém regionu zaostal za úrovněmi ze stejného čtvrtletí předchozího roku.

Čistá aktiva a finanční pozice skupiny

V čistých aktivech a finanční pozici skupiny nedošlo v sledovaném období k podstatným změnám ve srovnání se situací k 30. červnu 2023.

Výhled skupiny Henkel

Na základě obchodních výsledků za prvních devět měsíců roku 2023 a předpokládaného vývoje do konce aktuálního finančního roku se představenstvo společnosti Henkel AG & Co. KGaA rozhodlo zlepšit svůj výhled na finanční rok 2023.

Na úrovni skupiny společnost Henkel nyní očekává organický růst obratu ve finančním roku 2023 v rozsahu 3,5 % až 4,5 % (původně: 2,5 až 4,5 %). V případě divize Adhesive Technologies se očekává organický růst obratu mezi 2,5 až 3,5 % (původně: 2,0 až 4,0 %) a v případě divize Consumer Brands v rozsahu 5,0 až 6,0 % (původně: 3,0 až 5,0 %).

Za skupinu Henkel se upravená výnosnost prodeje (marže EBIT) nyní očekává v rozsahu 11,5 až 12,5 % (původně: 11,0 až 12,5 %). Upravená výnosnost prodeje divize Adhesive Technologies by měla dosáhnout 14,0 až 15,0 % (původně: 13,5 až 15,0 %) a v případě obchodní divize Consumer Brands by se měla pohybovat na úrovni 10,0 až 11,0 % (původně: 9,5 až 11,0 %).

V případě upravených výnosů na prioritní akcii (EPS) při konstantních kurzových sazbách se výhled zvýšil na 15,0 až 25,0 % (původně: 5,0 až 20,0 %).

Kromě toho jsme aktualizovali tyto předpoklady pro rok 2023:

 • Náklady na restrukturalizaci ve výši přibližně 300 milionů eur (původně: 300 až 250 milionů eur)
 • Záporné peněžní toky z investic do budov, strojů a zařízení a do nemovitého jmění ve výši přibližně 650 milionů eur (původně: 650 až 700 milionů eur)

Následná očekávání pro rok 2023 zůstávají stejná:

 • Vliv kurzového vývoje na obrat: negativní vliv ve středu jednociferného procentuálního pásma1
 • Vliv sloučení a akvizic na obrat: negativní vliv ve středu jednociferného procentuálního pásma2
 • Ceny přímých vstupních materiálů: zvýšení ve spodní části jednociferného procentuálního pásma1

Upravená struktura vykazování účinná od 1. čtvrtletí 2023

Vzhledem k upravené struktuře vykazování, která je v platnosti od prvního čtvrtletí 2023 (podrobnější informace naleznete ve zprávě společnosti Henkel za první pololetí, strana 5), údaje za předchozí rok uváděné za obchodní divizi Consumer Brands, za obchodní segmenty v rámci obou obchodních divizí a za Evropu, region IMEA a asijsko-pacifický region jsou v souladu s novou strukturou.

Poznámka: Veškeré číselné údaje v tomto dokumentu jsou komerčně zaokrouhleny. Jejich součet se může od uvedených celkových výsledků lišit.


1Oproti průměru předchozího roku.
2Včetně vlivu ukončení podnikatelských aktivit v Ruské federaci.

Tento dokument obsahuje stanoviska týkající se budoucího obchodního vývoje, finančních výsledků a dalších událostí nebo skutečností relevantních pro společnost Henkel z pohledu budoucího rozvoje. Stanoviska týkající se budoucího vývoje charakterizuje použití takových slovních zvratů jako „očekávat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“ a podobných výrazů. Tento dokument obsahuje výhledová stanoviska opírající se o aktuální odhady a předpoklady vypracované managementem společnosti Henkel AG & Co. KGaA. Tato stanoviska nelze chápat jako zaručující jakýmkoli způsobem, že dané predikce jsou přesné. Budoucí výkonnost i reálně dosažené výsledky společnosti Henkel AG & Co. KGaA a jejích sesterských společností závisí na celé řadě rizikových faktorů a nejistot, a proto se mohou podstatně odklánět od výhledových stanovisek. Na mnohé z nich společnost Henkel nemá přímý dosah a předem je nelze přesně odhadnout, jako například, jaké bude ekonomické prostředí v budoucnosti a jaké budou kroky konkurentů a jiných subjektů působících na trhu. Společnost Henkel nemá v úmyslu a ani nepřijme kroky k aktualizaci těchto stanovisek.

Tento dokument obsahuje doplňkové finanční ukazatele, které nejsou jasně definovány v platném rámci účetního výkaznictví, které představují nebo mohou představovat alternativní ukazatele finanční výkonnosti. Tyto doplňující finanční ukazatele by neměly být vykládány zvlášť nebo jako alternativní ukazatele k ukazatelům čistých aktiv a finančních pozic společnosti Henkel nebo k výsledkům podnikání, které jsou v souladu s platným rámcem účetního výkaznictví prezentovány v konsolidované účetní závěrce společnosti. Jiné společnosti, které vykazují nebo uvádějí alternativní ukazatele výkonnosti s podobnými názvy, mohou počítat jejich hodnoty odlišně.

Tento dokument slouží výlučně k informačním účelům a nepředstavuje investiční radu ani nabídku k prodeji nebo koupi jakýchkoli cenných papírů.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky