7. 9. 2023  Düsseldorf / Nemečko, Dornbirn / Austria

Inovace v oblasti udržitelných obalů

Henkel a CCL získaly cenu AWA za novou technologii pro rukávové etikety

  • Společnost Henkel používá inovativní technologii EcoFloat® ke zlepšení recyklace PET lahví.
  • Technologie umožňuje snazší oddělení rukávové etikety od těla lahve v rámci procesu recyklace.
  • Společnosti CCL a Henkel získaly ocenění za environmentální přínos nového řešení v oblasti obalů.

Henkel a CCL, která je globální společností v oblasti výroby speciálních obalů, získaly cenu AWA (Alexander Watson Associates) za rukávové etikety (Sleeve Label Award) v kategorii „Environmentální přínos“ díky udržitelnému designu lahví na aviváže značky Vernel od společnosti Henkel.

Henkel v zájmu zlepšení recyklovatelnosti PET lahví na aviváže v Evropě spolupracuje se společností CCL, která vyvinula novou generaci plovoucího polyolefínového materiálu pro smršťovací rukávové etikety s názvem EcoFloat®. Tento materiál s nízkou hustotou je možné v recyklačních zařízeních oddělit od PET lahví během procesu gravitační separace (tzv. „sink-float separation process“). Jelikož těžší materiál lahví klesá na dno vodní lázně, lehký materiál rukávových etiket zůstává plavat na povrchu, a to i při vzorech s plným potiskem. Tento proces umožňuje důkladnou separaci materiálu PET lahví od etiket, což je nezbytný krok při získávání vysoce kvalitního PET recyklátu. 

„Těla lahví našich aviváží v Evropě se již nyní vyrábí ze 100 % recyklovaného PET materiálu. Díky novému materiálu rukávových etiket jsou nyní též vhodná k recyklaci,“ řekl Abdullah Mahmood Khan, ředitel globálního výzkumu a vývoje obalů pro aviváže ve společnosti Henkel. „Mnozí spotřebitelé před vyhozením lahve neodstraňují fólii, a proto ve většině případů lahve ani recyklovat nelze. Nyní jsme ale našli řešení, které jejich recyklaci i v takových případech umožňuje.“

Společnost CCL nabízí portfolio udržitelných řešení pro etikety a rukávové fólie, díky němuž mohou zákazníci naplňvat své cíle v oblasti udržitelných obalů. „Spolupráce se společností Henkel je skvělým příkladem toho, jak lze primární obal zlepšit prostřednictvím pokročilých udržitelných technologií,“ řekl Lukas Nachbauer, manažer pro klíčové zákazníky v CCL, do jehož kompetence patří také společnost Henkel. „Při všech obalových řešeních, která nabízíme, vždy dbáme na to, aby byly v souladu s oficiálním designem dle usměrnění v oblasti recyklace, jež uplatňují např. organizace RecyClass v Evropě a APR (Association of Plastic Recyclers) v USA. V tomto případě nový design obalů společnosti Henkel splňuje specifická usměrnění Evropské platformy pro PET lahve (EPBP).“

Společnost Henkel používá nové rukávové etikety již u poloviny svého produktového portfolia aviváží v Evropě.* Projekt přispívá k jejím cílům v oblasti obalů do roku 2025, podle nichž má být 100 % obalů společnosti Henkel určených k opětovnému použití nebo recyklaci.** Společnost se také snaží snížit množství primárních plastů z fosilních zdrojů ve svých spotřebních výrobcích o 50 % jak zvýšením podílu recyklovaných plastů na více než 30 %, tak i snížením celkového objemu obalů.


* Vztahuje se na značky Vernel a Silan v Evropě.
** S výjimkou produktů, u nichž mohou jejich složky nebo zbytky negativně ovlivnit recyklovatelnost nebo znečistit toky recyklovaných materiálů.

Tiskové zprávy (141,28 KB)

Společnosti CCL a Henkel byly oceněny za ekologický přínos svých nových obalů.

Inovativní technologie EcoFloat® - Sleeve společnosti Henkel zlepšuje recyklaci PET lahví.

Společnosti Henkel a CCL získávají cenu AWA Sleeve Label Award v kategorii Přínos pro životní prostředí.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky