20. 4. 2023  Düsseldorf / Nemečko

Společnost Henkel končí své podnikatelské aktivity v Rusku

Společnost Henkel podepsala smlouvu o prodeji svých obchodních aktiv v Rusku s konsorciem místních finančních investorů. Rozhodnutí opustit ruský trh oznámila společnost v dubnu 2022.

Členy konsorcia, které získá obchodní aktiva společnosti Henkel v Rusku, jsou společnosti Augment Investments, Kismet Capital Group a Elbrus Services. Všechny společnosti mají dlouhodobé obchodní vazby na západní státy a nevztahují se na ně sankce uvalené Evropskou unií anebo USA.

Dohodnutá kupní cena představuje 54 miliard rublů, což je přibližně 600 milionů eur. Transakce, která již byla schválena příslušnými ruskými orgány, nyní čeká na dokončení.


Tento dokument obsahuje stanoviska týkající se budoucího obchodního vývoje, finančních výsledků a dalších událostí nebo skutečností relevantních pro společnost Henkel z pohledu budoucího rozvoje. Stanoviska týkající se budoucího vývoje charakterizuje použití takových slovních zvratů jako „očekávat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“ a podobných výrazů. Tento dokument obsahuje výhledová stanoviska opírající se o aktuální odhady a předpoklady vypracované managementem společnosti Henkel AG & Co. KGaA. Tato stanoviska nelze chápat jako zaručující jakýmkoli způsobem, že dané predikce jsou přesné. Budoucí výkonnost i reálně dosažené výsledky společnosti Henkel AG & Co. KGaA a jejích sesterských společností závisí na celé řadě rizikových faktorů a nejistot, a proto se mohou podstatně odklánět od výhledových stanovisek. Na mnohé z nich společnost Henkel nemá přímý dosah a předem je nelze přesně odhadnout, jako například, jaké bude ekonomické prostředí v budoucnosti a jaké budou kroky konkurentů a jiných subjektů působících na trhu. Společnost Henkel nemá v úmyslu a ani nepřijme kroky k aktualizaci těchto stanovisek.

Tento dokument obsahuje doplňkové finanční ukazatele, které nejsou jasně definovány v platném rámci účetního výkaznictví, které představují nebo mohou představovat alternativní ukazatele finanční výkonnosti. Tyto doplňující finanční ukazatele by neměly být vykládány zvlášť nebo jako alternativní ukazatele k ukazatelům čistých aktiv a finančních pozic společnosti Henkel nebo k výsledkům podnikání, které jsou v souladu s platným rámcem účetního výkaznictví prezentovány v konsolidované účetní závěrce společnosti. Jiné společnosti, které vykazují nebo uvádějí alternativní ukazatele výkonnosti s podobnými názvy, mohou počítat jejich hodnoty odlišně.

Tento dokument slouží výlučně k informačním účelům a nepředstavuje investiční radu ani nabídku k prodeji nebo koupi jakýchkoli cenných papírů.

Tiskové zprávy (136,3 KB)
Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky