15. 3. 2023  Düsseldorf / Nemečko

Henkel přichází s výstavou u příležitosti 175. výročí narození zakladatele společnosti Fritze Henkela

Fritz Henkel: 175. výročí narození průkopníka

20. března 2023 oslavuje společnost Henkel 175. narozeniny svého zakladatele Fritze Henkela. Jeho hodnoty, jeho průkopnický duch a jeho smysl pro zodpovědnost dodnes formují kulturu společnosti Henkel.

Na počest 175. výročí narození svého zakladatele Henkel organizuje historickou výstavu v düsseldorfském sídle společnosti, kde budou moci zaměstnanci prožít příběh svého zakladatele. Právě na tomto místě historické fotografie, předměty a dokumenty přibližují nejen jeho dětství a první kroky na cestě k podnikání, ale také jeho produkty, inovativní marketing a smysl pro povinnost vůči zaměstnancům. Od 20. března 2023 budou exponáty veřejnosti k dispozici také  ve formě dvojjazyčné webové stránky: fritz-henkel.com.

„Můj prapraděda Fritz Henkel byl pravým podnikatelem a průkopníkem celým srdcem. Nerazil nové cesty jen v oblasti vývoje produktů, ale i v marketingu a v managementu své společnosti. Svými inovacemi změnil každodenní život tisíců lidí, zejména žen,“ říká Dr. Simone Bagel-Trah, předsedkyně dozorčí rady a výboru akcionářů společnosti Henkel. „Pamatoval nejen na své zákazníky, ale záleželo mu i na zaměstnancích, tzv. ‘Henkelaneroch'. Dávno předtím, než se objevil pojem udržitelnost, zavázal se k tomu, že bude zodpovědně řídit svůj podnik v rovnováze se společností a životním prostředím. Vždy přemýšlel v intencích toho, co jeho rozhodnutí a kroky znamenají pro budoucí generace. Tento jeho přístup je ve společnosti Henkel přítomen dodnes.“

„Svým odhodláním, průkopnickým duchem a smyslem pro zodpovědnost vůči své firmě, zaměstnancům a celé společnosti položil Fritz Henkel základy dlouhého a úspěšného příběhu našeho podnikání. Jeho nápady, úspěchy a hodnoty jsou dodnes zakořeněny v naší firemní kultuře. Inspirují nás, ukazují nám směr a jsou promítnuty i do mise naší společnosti: ‘Pioneers at heart for the good of generations‘,“ říká Carsten Knobel, generální ředitel společnosti Henkel.

26. září 1876: Fritz Henkel zakládá společnost Henkel

Když se v roce 1848 v německé vesničce Vöhl narodil Johanettě a Johannovi Jost Henkelovým malý Friedrich Karl Henkel (známy jako Fritz), chemický průmysl byl právě na vzestupu. Už od útlého věku jej fascinovaly chemie a matematika. Ve věku 17 let se přestěhoval do vzkvétajícího průmyslového města Elberfeld, aby v místním chemickém podniku získal praxi v obchodní sféře. Díky svému podnikatelskému talentu se jeho kariéra rychle vyvíjela a brzy se stal výkonným ředitelem.

V roce 1876 Fritz Henkel, v té době pouze 28-letý, zakládá se dvěma obchodními partnery v Cáchách společnost Henkel & Cie. Jejich cílem je vyvinout účinnější prášek na praní založený na nové metodě praní. V té době bylo praní pro ženy fyzicky náročné a ruční praní navíc prádlo velmi zatěžovalo. Jejich první produkt „Universal-Waschmittel“ („univerzální prací prostředek“) ovšem nepřináší očekávaný úspěch, takže partneři pokračují ve vývoji svých pracích a čistících prostředků a již za dva roky uvádějí na trh „Henkel's Bleich-Soda“ – první úspěšný produkt. Tímto položil Fritz Henkel základy společnosti, jejíž celkové tržby dnes dosahují přes 20 miliard eur a která zaměstnává kolem 50 000 lidí po celém světě.

Poté, co se oba jeho obchodní partneři rozhodnou odstoupit od společného podniku, Fritz Henkel v roce 1879 převezme zodpovědnost za celou firmu. Jelikož jeho firma vykazuje stabilní růst, Fritz Henkel hledá nové prostory, jež by jí poskytly nejen možnosti k další expanzi, ale také propojení s železniční sítí a řekou Rýn. Ukáže se, že místem, které naplňuje očekávání, je Düsseldorf-Holthausen, a právě tam Henkelův podnik se zhruba 80 zaměstnanci 9. března 1900 spouští výrobu. Firma brzy poté otevírá i své první zahraniční pobočky v Rakousku a Švýcarsku.

Persil – ikona mezi značkami

V roce 1907 společnost Henkel uvádí na trh nový prací prostředek s názvem Persil: první samočinný prací prostředek na světě ulehčuje časově náročné ruční praní, a tím vnáší revoluci do každodenního života mnoha lidí. Henkel se brzy stane lídrem na německém trhu pracích prostředků a zůstává jím dodnes. V té době byly v prodejnách produkty společnosti Henkel všude specialitou: balily se do standardizovaných produktových pytlíků s vysokou rozlišovací hodnotou a prodávaly se za pevnou cenu. Myšlenka prodávat prací prostředky jako značkové zboží s příslibem spolehlivé kvality byla v té době novinkou.

Po skončení první světové války a následné okupaci Porúří hrozí nedostatek lepidel na balení čistících prostředků. Henkel předvídal takový vývoj, a proto začíná vyrábět vlastní lepidla, i když ze začátku jen na lepení vlastních produktových obalů. Fritz Henkel ovšem v lepidlech vidí příležitost pro novou oblast podnikání: za rok později, přesně před 100 lety, prodává Henkel svoje lepidla poprvé i jiným společnostem. Dnes je již Henkel na trhu lepidel a tmelů světovým lídrem.

Kromě svých inovativních podnikatelských nápadů a produktů se Fritz Henkel rozhodl i pro inovativní metody v oblasti reklamy. Patří k nim velké hodiny Persil, které lze dodnes vidět v mnoha německých městech, anebo muži se slunečníky Persil oblečeni v bílém, kteří se prochází nákupními uličkami. Fritz Henkel využívá k reklamě dokonce i oblohy: obrovské reflektory promítají ve tmě do oblak nápis Persil a letadla píší bílým kouřem na oblohu název produktu. Počínaje rokem 1922 se stává ikonickou reklamní postavou pro Persil dáma v bílém, která bude společnost Henkel provázet ještě mnoho desetiletí.

Zodpovědnost za zaměstnance

Při 50. výročí společnosti v roce 1926 Fritz Henkel říká: „To nejlepší, čeho jsem dosáhl svojí prací, nevzešlo z mých myšlenek, ale ze vzájemné spolupráce mých zaměstnanců.“ To je důkazem jeho moderního chápaní toho, jak důležití jsou zaměstnanci pro úspěch společnosti. Příkladem jsou sociální výhody, jež svým zaměstnancům nabízí ve velmi raném stadiu – mnohem dříve, než se stanou standardem. Patří mezi ně například penzijní fondy pro zaměstnance, zdravotní sestra zaměstnaná na plný úvazek v podnikové stanici první pomoci v Düsseldorfu, nebo podpora pro rodiče v podobě péče o matku a dítě. Kromě toho věnuje Fritz Henkel pozornost široké veřejnosti, jakož i komunitám a městům, kde žije a pracuje.

Spolu s manželkou Elisabeth má Fritz Henkel tři děti: Fritze juniora, Huga a Emmy. Fritz Henkel ve své závěti ukládá, že jeho synové Fritz Junior a Hugo dostanou po 40 procentech z kapitálových fondů společnosti. Jeho dcera Emmy má zdědit 20 procent kapitálu. Zakomponovat dceru do dědictví bylo v té době pokrokovým rozhodnutím. Po náhlém úmrtí Fritze Juniora a krátce poté i Fritze Henkela v roce 1930 přebírá vedení společnosti Dr. Hugo Henkel. V roce 1980 se rodina Henkel rozhodla stáhnout z provozního managementu společnosti a postoupila předsednictví ústředního manažmentu Dr. Dr. Helmutu Sihlerovi. Přesto dodnes drží většinu kmenových akcií společnosti potomkové tří dětí Fritze Henkela, kteří jsou seskupeni podle rodinných větví „Fritz“, „Hugo“ a „Emmy“.

Tiskové zprávy (136,59 KB)

Společnost Henkel oslaví 20. března 2023 175. narozeniny svého zakladatele Fritze Henkela.

Dr. Simone Bagel-Trah, předsedkyně dozorčí rady a výboru akcionářů společnosti Henkel, vedle busty svého pradědečka Fritze Henkela.

Se svou ženou Elisabeth měl Fritz Henkel tři děti: syny Fritze juniora, Huga a dceru Emmy.

„Henkel Bleich-Soda“ - první úspěšný výrobek společnosti Henkel.

V roce 1907 uvádí společnost Henkel na trh nový prací prostředek Persil: první samočisticí prací prostředek na světě, který usnadňuje časově náročné ruční praní.

Na počátku 20. století byly výrobky Henkel všude specialitou: byly baleny do standardizovaných sáčků s vysokou diferenciační hodnotou a prodávány za pevnou cenu.

Když v roce 1922 hrozí nedostatek lepidel, začíná společnost Henkel vyrábět vlastní lepidla, zpočátku pouze pro lepení obalů svých výrobků. Fritz Henkel však vidí příležitost pro novou oblast podnikání.

Fritz Henkel také prosazoval inovativní způsoby reklamy, například velké hodiny Persil, které jsou dodnes k vidění v mnoha německých městech.

Společnost Fritz Henkel poskytuje svým zaměstnancům sociální výhody velmi brzy - dlouho předtím, než se stanou standardem na trhu.

Společnost Fritz Henkel hledá nové prostory vhodné pro rozšíření, ale také pro napojení na železniční síť a řeku Rýn. Düsseldorf-Holthausen je lokalita, která tato očekávání splňuje.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky