15. 12. 2022  Düsseldorf / Nemečko, Madrid / Španělsko

Expanze obnovitelné elektrické energie v Evropě

Henkel a IGNIS podepisují dohodu o výrobě solární energie

Společnost Henkel a IGNIS, španělská integrovaná skupina pro obnovitelné zdroje energie, podepsali desetiletou virtuální smlouvu o nákupu energie (VPPA) ze dvou nových solárních elektráren ve Španělsku. Podíl společnosti Henkel na vyrobené elektrické energii se rovná poptávce více než 40 jejích výrobních závodů v Evropě.

Prostřednictvím dlouhodobých smluv VPPA Henkel přispívá k výrobě další obnovitelné energie. Smluvené množství elektrické energie se dodá také do větrné distribuční sítě. Nové solární elektrárny budou situovány ve španělských regionech Kastilie a León a Andalusie a díky jim se každoročně předejde produkci 72 000 tun emisí oxidu uhličitého (CO2) ve srovnání s tradiční výrobou elektřiny z fosilních zdrojů. Solární parky s celkovým výrobním objemem přibližně 220 000 MWh ročně mají být připojeny do rozvodné sítě v létě 2024. Smlouva Henkelu pokrývá přibližně 90 % celkové elektrické kapacity projektu.

„Henkel je na cestě k environmentální transformaci svého podnikatelského modelu. Jelikož naším cílem je do roku 2030 dosáhnout klimaticky pozitivního provozu, projekty jako tato smlouva VPPA, jsou důležitou součástí našeho úsilí zvýšit podíl zelené energie dostupné v síti, a tím urychlit celkový přechod od fosilní energie k obnovitelné,“ uvedla Ulrike Sapiro, ředitelka pro trvalou udržitelnost ve společnosti Henkel. „Tato VPPA je pro společnost Henkel nejdůležitější víceletou smlouvou o obnovitelné energii v Evropě. Ceníme si spolupráci s IGNIS a těšíme se na začátek realizace tohoto fantastického projektu,“ doplnila Petra Spallek, viceprezidentka společnosti Henkel pro nákup.

Smlouvy VPPA a kombinace interní výroby elektřiny z obnovitelného zdroje s přímým nákupem pomohou společnosti Henkel splnit globální cíl zabezpečit 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů ve výrobních závodech po celém světě do roku 2030. Zároveň se posiluje příspěvek IGNIS k celosvětové dekarbonizaci průmyslu. Tato energetická společnost se zaměřuje na smlouvy (V)PPA a má zkušenosti s projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie z celého světa.

„V IGNIS jsme pevně odhodlaní stát se jedním z klíčových nezávislých výrobců energie v Evropě a podporujeme klienty v oblasti energetické transformace na celém světě. Jsme hrdí na to, že jsme uzavřeli dohodu se společností Henkel a stali se tak jedním z jejích partnerů v oblasti obnovitelné energie,“ uvedl Santiago Bordiú, generální ředitel pro řízení aktiv a energie v IGNIS.

Solární elektrárny postaví a bude plně provozovat IGNIS. Henkel uzavřela VPPA na základě poradenství společnosti Schneider Electric Energy & Sustainability Services.


O IGNIS
IGNIS je integrovaná skupina zabývající se obnovitelnými zdroji energie, která se podílí na celém hodnotovém řetězci od vývoje po provoz a energetická řešení. Od svého vzniku v roce 2015 se IGNIS podílela na vývoji portfolia přes 20 GW národních a mezinárodních projektů v oblasti obnovitelných zdrojů. IGNIS momentálně spravuje provozní portfolio přes 4 GW různých výrobních technologií a nabízí adaptovaná a inovativní energetická řešení zástupcům průmyslu, MSP i konečným uživatelům.

Tiskové zprávy (195,67 KB)
Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku