8. 11. 2022  Düsseldorf / Nemečko

Henkel úspěšně udržuje dynamiku růstu s dvouciferným nárůstem tržeb ve třetím čtvrtletí

 • Skupina zaznamenala organický růst tržeb o +11,3 % a dosáhla nového rekordu přibližně 6 miliard eur, nominálně +17,3 %, s příspěvky ze všech tří obchodních divizí:
  • Divize Adhesive Technologies dosáhla dvouciferného organického růstu obratu ve výši +16,8 %, nominálně +22,6 %
  • Divize Beauty Care zaznamenala pozitivní organický růst obratu o +0,9 %, nominálně +8,4 %
  • Divize Laundry & Home Care vykázala silný organický růst obratu o +7,3 %, nominálně +13,2 %
 • Dvouciferný růst obratu na rozvíjejících se trzích, velmi silný růst na vyspělých trzích
 • Sloučení divizí Laundry & Home Care a Beauty Care do platformy Consumer Brands před plánovaným termínem
 • Výhled na finanční rok 2022: výhled zvýšeného obratu a výnosů s ohledem na pokračující silné obchodní výsledky

Společnost Henkel si ve třetím čtvrtletí finančního roku 2022 úspěšně udržela dynamiku růstu s obratem na úrovni skupiny ve výši přibližně 6 miliard eur. Tento výsledek představuje nový rekord čtvrtletního obratu a odpovídá dvoucifernému organickému růstu o +11,3 % díky dvoucifernému vývoji cen ve všech obchodních divizích a regionech. Celkově došlo v meziročním srovnání k poklesu objemu v důsledku spotřebitelských segmentů. V nominálním vyjádření se obrat zvýšil o +17,3 %.

„V tržních podmínkách, které zůstávají extrémně náročné, jsme pokračovali v realizaci naší strategie a dosáhli jsme jasného dvouciferného růstu obratu. O to více nás těší, že k těmto silným obchodním výsledkům všechny přispěly obchodní divize a regiony, zejména díky jasnému dvoucifernému růstu obratu, který zaznamenala ve třetím čtvrtletí společnost Adhesive Technologies,“ řekl Carsten Knobel, prezident společnosti Henkel.

„Dvouciferný růst obratu ve třetím čtvrtletí je dalším důkazem síly našeho robustního a vyváženého portfolia úspěšných značek a inovativních technologií. Zároveň důsledně implementujeme opatření v oblasti optimalizace našeho portfolia, pokračujeme v přísném řízení nákladů a pracujeme na dalším zvyšování efektivity. Kromě toho máme při sloučení našich dvou spotřebitelských divizí předstih před plánovaným termínem implementace nových struktur. Za tyto dobré výsledky vděčíme našemu globálnímu týmu, jehož výjimečná obětavost a odhodlání jsou klíčem k dlouhodobému úspěchu společnosti Henkel v této náročné době.“

Dvouciferný růst obratu společnosti Henkel ve třetím čtvrtletí je tažen především obchodní divizí Adhesive Technologies. Výrazný nebo dvouciferný nárůst organického obratu zaznamenaly všechny oblasti podnikání.

Obchodní divize Beauty Care dosáhla ve třetím čtvrtletí pozitivního organického růstu obratu, a to i přes zavedení oznámených portfoliových opatření. K tomuto výsledku přispěl jak produktový segment pro profesionály, tak spotřebitelský segment.

Divize Laundry & Home Care  vykázala významný organický růst obratu především díky segmentu pracích prostředků.

V regionálním srovnání ve třetím čtvrtletí obrat organicky rostl ve všech regionech. Silný obrat na úrovni skupiny byl tažen především rozvíjejícími se trhy, kde všechny regiony vykázaly dvouciferný organický růst.

Při pohledu na zbývající část finančního roku 2022 Knobel konstatoval: „Nacházíme se v podnikatelském prostředí, které je charakterizováno vysokým stupněm volatility a nejistoty. V prostředí celkové inflace se zvýšenými náklady na suroviny a energie jsme v prvních devíti měsících dosáhli silných obchodních výsledků. Proto zvyšujeme náš celoroční výhled obratu a výnosů pro rok 2022.“

Na úrovni skupiny společnost Henkel v současnosti očekává organický růst obratu v rozsahu +7,0 až +8,0 % (původně: +5,5 až +7,5 %) a upravenou výnosnost prodeje (marže EBIT) mezi 10,0 a 11,0 % (původně: 9,0 a 11,0 %). V případě upravených výnosů na prioritní akcii (EPS) při konstantních kurzových sazbách Henkel očekává pokles v rozpětí od −25 do −15 % (původně: –35 až –15 %).

Obrat na úrovni skupiny

Ve třetím  čtvrtletí 2022 se obrat skupiny nominálně zvýšil o +17,3 % na 5 976 milionů eur. Organicky (tj. po úpravě o kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodeje) se obrat zvýšil o +11,3 %. Zvýšení na úrovni skupiny bylo taženo cenami, přičemž vývoj z hlediska objemu se mezi jednotlivými obchodními divizemi lišil. Akvizice a odprodeje snížily obrat o –0,6 %, zatímco kurzový vývoj měl pozitivní vliv ve výši +6,6 %.

Za prvních devět měsíců roku 2022 se obrat nominálně zvýšil o +12,5 % na 16 889 milionů eur. V organickém vyjádření společnost Henkel dosáhla výrazného růstu obratu na úrovni +9,7 %, který byl tažen cenami při současném poklesu objemů.

Rozvíjející se trhy zaznamenaly ve třetím čtvrtletí dvouciferný organický růst obratu na úrovni +18,6 %. Organický růst obratu na vyspělých trzích dosáhl hodnoty +5,6 %. Obrat ve východoevropském regionu vzrostl o +25,2 %. Ve třetím čtvrtletí 2022 jsme v regionu Afriky/Blízkého východu dosáhli organického růstu obratu na úrovni +13,2 % a v latinskoamerickém regionu na úrovni 22,5 %. V asijsko-pacifickém regionu byl vývoj organického obratu na úrovni +13,0 %. V regionu západní Evropy jsme dosáhli výrazného organického růstu obratu ve výši +3,9 %. Region Severní Ameriky zaznamenal výrazné zvýšení organického obratu o +7,1 %.

Za prvních devět měsíců roku 2022 dosáhl organický růst obratu na rozvíjejících se trzích úrovně +14,8 %, přičemž vyspělé trhy zaznamenaly zvýšení o +5,5 %.

Obrat divize Adhesive Technologies

Obrat v rámci divize  Adhesive Technologies se ve třetím čtvrtletí 2022 nominálně zvýšil o +22,6 % na 2 995 milionů eur.  Organicky  (tj. po úpravě o kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodeje) se obrat zvýšil o +16,5 %. Zaznamenali jsme dvouciferné zvýšení cen, přičemž z hlediska objemu byl vývoj mírně pozitivní. Akvizice/odprodeje snížily obrat o –1,9 %, zatímco vliv kurzového vývoje byl pozitivní na úrovni +7,7 %.

Za prvních devět měsíců roku 2022 se obrat  divize Adhesive Technologies nominálně zvýšil o +17,6 % na 8 462 milionů eur. Organicky vzrostl obrat o +13,7 %. Vývoj cen byl konzistentně silný ve všech regionech a oblastech podnikání.

Z regionální perspektivy dosáhl růst obratu v obchodní divizi Adhesive Technologies na rozvíjejících se trzích ve srovnání se třetím čtvrtletím předchozího roku dvouciferné hodnoty. Tento výsledek přinesla dvouciferná zvýšení ve všech regionech, a to zejména v segmentu obalů a spotřebního zboží a v segmentu automobilového a kovozpracujícího průmyslu.

Vyspělé trhy rovněž zaznamenaly dvouciferný organický růst obratu ve všech regionech. V rámci regionů Severní Ameriky a západní Evropy vykázal nejsilnější růst segment automobilového a kovozpracujícího průmyslu. Na vyspělých trzích v asijsko-pacifickém regionu byl dvouciferný růst tažen zejména segmentem elektronického a dodavatelského průmyslu a segmentem obalů a spotřebního zboží.

Obrat divize Beauty Care

Obrat obchodní divize Beauty Care se ve třetím čtvrtletí 2022 nominálně zvýšil o +8,4 % na 1 013  milionů eur. Organicky (tj. po úpravě o kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodeje) byl obrat o +0,9 % vyšší ve srovnání s úrovní ve stejném období předchozího roku. Z hlediska objemu byl zaznamenán pokles, ale v oblasti cen vykázala divize dvouciferné zvýšení. Kurzové vlivy zvýšily obrat o +5,9 % a akvizice/odprodeje o dalších +1,6 %.

Za prvních devět měsíců roku 2022 se obrat divize Beauty Care meziročně zvýšil v nominálním vyjádření o +2,9 % na úroveň 2 855 milionů eur. Organicky zaznamenal obrat nárůst o +0,6 %, který byl způsoben cenami.

Ve spotřebitelském  segmentu  jsme zaznamenali pozitivní organický růst obratu ve třetím čtvrtletí 2022 díky dvouciferným zvýšením cen, které více než kompenzovaly pokles objemů z důvodu implementace ohlášených portfoliových opatření a elasticity poptávky. Z celkové perspektivy kategorie vlasové kosmetiky zaznamenala velmi silný organický růst obratu, ke kterému přispěly všechny segmenty. Segment stylingových produktů na vlasy zaznamenal dvouciferný organický růst obratu a pokračoval v oživení, které nastalo v uplynulých čtvrtletích po poklesu souvisejícím s pandemií. Organický obrat zaznamenal silné výsledky jak v segmentu barev na vlasy, tak v segmentu vlasové kosmetiky, a to především díky rozvíjejícím se trhům. V kategorii tělové kosmetiky se obrat meziročně snížil zejména v důsledku ohlášených opatření v oblasti optimalizace portfolia.

Ve třetím čtvrtletí segment výrobků pro profesionály navázal na dobré výsledky z prvního pololetí a dosáhl dobrého organického růstu obratu, který byl tažen zejména dvouciferným nárůstem na rozvíjejících se trzích.

Výrazný růst obratu ve třetím čtvrtletí vykázaly rozvíjející se trhy. K těmto výsledkům přispěly všechny regiony kromě Afriky/Blízkého východu. Regiony Asie (kromě Japonska), Latinské Ameriky a východní Evropy zaznamenaly dvouciferný organický růst obratu.

Organický obrat na vyspělých trzích celkově klesl v meziročním vyjádření zejména z důvodu poklesu v západní Evropě a Severní Americe. Naopak vyspělé trhy asijsko-pacifického regionu zaznamenaly výrazný růst obratu.

Obrat divize Laundry & Home Care

Obchodní divize Laundry & Home Care dosáhla ve třetím čtvrtletí 2022 obratu ve výši 1 902 milionů eur, což představuje nominální nárůst o +13,2 % ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku. Organicky (tj. po úpravě o kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodeje) vykázala divize výrazný nárůst obratu o +7,3 %. K tomuto výsledku přispělo zejména dvouciferné procentuální zvýšení cen, přičemž z hlediska objemů byl zaznamenán pokles.
Kurzové vlivy zvýšily obrat o +5,5 %. Vliv akvizic a odprodeje na obrat byl pozitivní na úrovni +0,4 %.

Za prvních devět měsíců roku 2022 zaznamenala obchodní divize Laundry & Home Care nominální zvýšení obratu o +8,9 % na 5 396 milionů eur. V organickém vyjádření jsme dosáhli výrazného nárůstu obratu o +7,4 %, který byl tažen cenami.

Segment pracích prostředků zaznamenal ve třetím čtvrtletí 2022 dvouciferný organický růst obratu zejména díky dvoucifernému nárůstu v kategoriích průmyslových čistících prostředků a speciálních čistících prostředků. Každá z našich klíčových značek Persil, 'all a Perwoll vykázala dvouciferný růst.

V segmentu výrobků pro domácnost byl vývoj organického obratu ve třetím čtvrtletí celkově stabilní, což lze připsat zejména pokračujícímu dobrému vývoji v kategorii čistících prostředků na nádobí, na kterém se podílely naše značky Pril a Somat. Naopak kategorie čistících prostředků na tvrdé povrchy a čistících prostředků na WC zaznamenaly negativní výsledek, protože poptávka po hygienických výrobcích se vrátila na normální úrovně po předchozím meziročním zvýšení vyvolaném pandemií onemocnění COVID-19.

Rozvíjející se trhy zaznamenaly ve třetím čtvrtletí dvouciferný růst organického obratu. Každý z regionů východní Evropy, Afriky/Středního východu a Latinské Ameriky přispěl k tomuto výsledku dvouciferným organickým růstem.

V celkovém vyjádření vyspělé trhy zaznamenaly dobrý organický růst obratu ve třetím čtvrtletí. Organický růst obratu byl dobrý i v regionu Severní Ameriky, přičemž v západní Evropě byl stabilní. Vyspělé trhy asijsko-pacifického regionu vykázaly výrazný růst obratu.

Čistá aktiva a finanční pozice skupiny

V čistých aktivech a finanční pozici skupiny nedošlo ve sledovaném období k podstatným změnám ve srovnání se situací k 30. červnu 2022.

Výhled skupiny Henkel

Na základě obchodních výsledků za prvních devět měsíců roku 2022 a předpokládaného vývoje do konce aktuálního finančního roku se představenstvo Henkel AG & Co. KGaA rozhodlo aktualizovat svůj výhled na finanční rok 2022.

V současnosti očekáváme organický růst obratu na úrovni skupiny v rozmezí od +7,0 do +8,0 % ve finančním roce 2022 (původně: +5,5 až +7,5 %).

V případě obchodní divize Adhesive Technologies nyní očekáváme organický růst obratu v rozsahu od +11,0 do +12,0 % (původně: +10,0 až 12,0 %). V případě obchodní divize Beauty Care  se očekává vývoj organického obratu v rozpětí od –1,0 do 0,0 % (původně: –3,0 až –1,0 %), přičemž na výsledky bude mít vliv zejména realizace již ohlášených portfoliových opatření. V případě divize Laundry & Home Care v současnosti předpokládáme organický růst obratu v rozmezí +5,5 až +6,5 % (původně: +4,0 až +6,0 %).

Očekáváme, že skupina Henkel dosáhne upravené výnosnosti prodeje (marže EBIT) v rozsahu od 10,0 do 11,0 % (původně: 9,0 až 11,0 %). Za divizi Adhesive Technologies v současnosti očekáváme upravenou výnosnost prodeje v rozsahu od 13,5 do 14,5 % (původně: 13,0 až 15,0 %), za divizi Beauty Care  mezi 7,5 až 8,5 % (původně: 5,0 až 7,0 %) a za divizi Laundry & Home Care v rozmezí od 8,0 do 9,0 % (původně: 7,0 až 9,0 %).

V případě upravených výnosů na prioritní akcii (EPS) při konstantních kurzových sazbách v současnosti očekáváme pokles v rozsahu od -25 do -15 % (původně: -35 až -15 %).

Kromě toho v roce 2022 očekáváme:

 • náklady na restrukturalizaci v rozsahu 450 až 500 milionů eur (nezměněno)
 • záporné peněžní toky z investic do budov, strojů a zařízení a do nehmotného majetku ve výši přibližně 650 milionů eur (původně: přibližně 700 mil. eur).

Výhled nadále vychází z předpokladu, že nedojde k žádnému dalšímu zavírání obchodních a výrobních provozů v průmyslu a maloobchodu z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 a že vlivy války na Ukrajině se výrazně nezhorší. Kromě toho náš výhled vychází i z předpokladu, že nedojde k žádnému zavírání výroby v průmyslu z důvodu nedostatku plynu v Evropě.


Tento dokument obsahuje stanoviska týkající se budoucího obchodního vývoje, finančních výsledků a dalších událostí nebo skutečností relevantních pro společnost Henkel z pohledu budoucího rozvoje. Stanoviska týkající se budoucího vývoje charakterizuje použití takových slovních zvratů jako „očekávat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“ a podobných výrazů. Tento dokument obsahuje výhledová stanoviska opírající se o aktuální odhady a předpoklady vypracované managementem společnosti Henkel AG & Co. KGaA. Tato stanoviska nelze chápat jako zaručující jakýmkoli způsobem, že dané predikce jsou přesné. Budoucí výkonnost i reálně dosažené výsledky společnosti Henkel AG & Co. KGaA a jejích sesterských společností závisí na celé řadě rizikových faktorů a nejistot, a proto se mohou podstatně odklánět od výhledových stanovisek. Na mnohé z nich společnost Henkel nemá přímý dosah a předem je nelze přesně odhadnout, jako například, jaké bude ekonomické prostředí v budoucnosti a jaké budou kroky konkurentů a jiných subjektů působících na trhu. Společnost Henkel nemá v úmyslu a ani nepřijme kroky k aktualizaci těchto stanovisek.

Tento dokument obsahuje doplňkové finanční ukazatele, které nejsou jasně definovány v platném rámci účetního výkaznictví, které představují nebo mohou představovat alternativní ukazatele finanční výkonnosti. Tyto doplňující finanční ukazatele by neměly být vykládány zvlášť nebo jako alternativní ukazatele k ukazatelům čistých aktiv a finančních pozic společnosti Henkel nebo k výsledkům podnikání, které jsou v souladu s platným rámcem účetního výkaznictví prezentovány v konsolidované účetní závěrce společnosti. Jiné společnosti, které vykazují nebo uvádějí alternativní ukazatele výkonnosti s podobnými názvy, mohou počítat jejich hodnoty odlišně.

Tento dokument slouží výlučně k informačním účelům a nepředstavuje investiční radu ani nabídku k prodeji nebo koupi jakýchkoli cenných papírů.

2022-q3-quarterly-report-CZ.pdfPreviewImage

Zpráva za třetí čtvrtletí 2022

Carsten Knobel, prezident společnosti Henkel.

Marco Swoboda, CFO společnosti Henkel.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku