30. 9. 2022  Düsseldorf / Nemečko

Změna v představenstvu společnosti Henkel

Bruno Piacenza opouští společnost Henkel po více než 30 letech úspěšné práce

S účinností od 30. září 2022 Bruno Piacenza (56), který je od roku 2011 výkonným viceprezidentem společnosti Henkel pro divizi Laundry & Home Care, opustí představenstvo společnosti Henkel, jak bylo oznámeno na začátku roku. Wolfgang König (50), současný výkonný viceprezident divize Beauty Care, převezme od 1. října 2022 také Laundry & Home Care a v budoucnu povede i novou obchodní jednotku Henkel Consumer Brands.

Již při oznámení fúze dvou spotřebitelských divizí společnosti Henkel v lednu letošního roku společnost uvedla, že Bruno Piacenza opustí společnost nejpozději do konce roku 2022 po úspěšné podpoře v integračním procesu. Vzhledem k tomu, že společnost Henkel překonala původně oznámený harmonogram pro zavedení nové organizační struktury Henkel Consumer Brands, byla výměna posunuta na dřívější datum.

Předsedkyně dozorčí rady a výboru akcionářů, Dr. Simone Bagel-Trah, jménem výborů a rodiny Henkelových výslovně poděkovala Brunu Piacenzovi za jeho mnohaletou práci pro společnost. „Bruno Piacenza významně přispěl k úspěšnému rozvoji divize Laundry & Home Care, a tím i společnosti Henkel jako celku. Pod jeho vedením divize Laundry & Home Care výrazně rozšířila svou pozici na mezinárodním trhu, představila důležité inovace produktů a výrazně posílila udržitelnost ve všech fázích – od vývoje přes použití až po recyklaci našich výrobků,“ řekla Dr. Simone Bagel-Trah.

Carsten Knobel, předseda představenstva společnosti Henkel, také poděkoval Brunu Piacenzovi za jeho desetiletí úspěšné práce, odhodlání a služby společnosti: „Jménem všech zaměstnanců společnosti Henkel bych rád upřímně poděkoval svému kolegovi Brunu Piacenzovi. V naší společnosti působil více než tři desetiletí a téměř dvanáct let úspěšně vedl divizi Laundry & Home Care. Díky jeho nadšení a odborným znalostem se naše špičkové značky a divize v tomto období velmi silně rozvíjely. Rád bych mu také výslovně poděkoval za jeho aktivní podporu v probíhajícím procesu integrace do obchodní jednotky Henkel Consumer Brands. Vzhledem k dobrému pokroku, kterého bylo při fúzi dosaženo, jsme se společně rozhodli, že nyní je vhodná doba pro výměnu.“

Bruno Piacenza začal svou profesionální kariéru ve společnosti Henkel v roce 1990. Od té doby tento rodilý Francouz zastával mnoho manažerských pozic. Před nástupem do představenstva zastával pozici korporátního senior viceprezidenta pro kosmetiku v západní Evropě, na Blízkém východě a v severní Africe, v regionech Asie a Tichomoří a byl prezidentem společnosti Henkel ve Francii. V roce 2011 byl jmenován členem představenstva společnosti Henkel jako výkonný viceprezident odpovědný za divizi Laundry & Home Care.

Tiskové zprávy (187,38 KB)

Bruno Piacenza opouští společnost Henkel po více než 30 letech úspěšné práce.

Wolfgang König (50), současný výkonný viceprezident divize Beauty Care, převezme od 1. října 2022 také Laundry & Home Care a v budoucnu povede i novou obchodní jednotku Henkel Consumer Brands.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky