29. 4. 2022  Düsseldorf, Německo

Henkel zveřejňuje vývoj obratu za první čtvrtletí na základě předběžných údajů

Společnost Henkel dosáhla v prvním čtvrtletí výrazný organický růst obratu a aktualizuje výhled na celý rok 2022

 • Obrat skupiny organicky vzrostl o +7,1 % na přibližně 5,3 mld. eur
  • Divize Adhesive Technologies: dvouciferný organický růst o +10,7 %
  • Divize Beauty Care: mírný organický pokles o −1,2 %
  • Divize Laundry & Home Care: velmi silný organický růst o +4,9 %
 • Aktualizovaný výhled na finanční rok 2022 – mimořádně silný růst nákladů na přímé materiály a logistiku, očekává se výrazný vliv ukončení podnikatelské činnosti v Rusku a Bělorusku
  • Organický růst obratu: +3,5 až +5,5 %
  • Upravená výnosnost prodeje (marže EBIT)*: v rozsahu 9,0 až 11,0 %
  • Upravený výnos na prioritní akcii (EPS)* při konstantních kurzových sazbách: pokles v rozsahu od −35 do −15 %.

Na základě předběžných údajů společnost Henkel dosáhla v prvním čtvrtletí celkového obratu přibližně ve výši 5,3 miliardy eur. To odpovídá výraznému organickému růstu obratu o 7,1 % ve srovnání s průměrnými tržními očekáváními na úrovni 4,3 %. Tento nárůst byl způsoben především velmi výrazným pohybem cen v kombinaci s mírným poklesem objemu.

Nárůst obratu v prvním čtvrtletí lze připsat zejména divizi Adhesive Technologies, která na základě předběžných údajů za první čtvrtletí dosáhla dvouciferného organického růstu obratu o +10,7 %. Růst zaznamenaly všechny oblasti podnikání.

Na základě předběžných údajů vykázala divize Beauty Care mírný pokles organického obratu o −1,2 %. Segment profesionální vlasové kosmetiky zaznamenal dvouciferný organický růst obratu. V souladu s očekáváními segment spotřebního zboží nedosáhl úrovně z předchozího roku, a to zejména z důvodu realizace opatření zaměřených na posílení portfolia, která byla ohlášena na rok 2022.

Podle předběžných údajů divize Laundry & Home Care dosáhla velmi silného organického růstu obratu o +4,9 %, k němuž přispěl výrazný růst segmentu pracích prostředků. Naopak segment péče o domácnost zaznamenal v prvním čtvrtletí mírný pokles organického obratu.

„Navzdory celkově velmi dobrým výsledkům společnosti Henkel z hlediska obratu v prvním čtvrtletí se ekonomické prostředí od začátku roku obecně nadále dramaticky zhoršovalo. Dopady globální koronakrize v kombinaci s mimořádně napjatou situací na trzích se surovinami a v globálních dodavatelských řetězcích se jednoznačně zintenzivnily z důvodu války na Ukrajině. Ceny materiálů a logistiky proto znovu zaznamenaly výrazný nárůst. Kromě toho jsme se vzhledem k vývoji situace v souvislosti s válkou na Ukrajině rozhodli v polovině dubna ukončit naši podnikatelskou činnost v Rusku. Zároveň ukončujeme naši činnost i v Bělorusku. Tato opatření mají vliv na celkový roční obrat ve výši přibližně jedné miliardy eur a zasahují více než 2 500 zaměstnanců,“ řekl Carsten Knobel, předseda představenstva společnosti Henkel.

„Vzhledem k tomuto vývoji očekáváme mnohem vyšší tlak na naše výnosy během zbytku roku ve srovnání s jeho začátkem. Proto jsme náš výhled na celý rok upravili odpovídajícím způsobem,“ vysvětlil Carsten Knobel. Pokud jde o ceny materiálů, Henkel v současnosti očekává nárůst nad dvaceti procenty za celý rok ve srovnání s průměrem za rok 2021. V minulosti se očekávalo zvýšení nad úrovní deseti procent. „Tyto dodatečné náklady za celý rok představují přibližně dvě miliardy eur. Jedná se o dvojnásobný nárůst ve srovnání s tím, co jsme předpokládali na konci ledna. Se zvyšováním v takovém rozsahu jsme se ještě nesetkali. Proti tomuto vývoji zavádíme cílená opatření, zejména pokud jde o další nárůst cen a zvyšování efektivnosti.“

Henkel v současnosti očekává organický růst obratu na úrovni skupiny v rozsahu +3,5 až +5,5 % ve finančním roce 2022 (původně: +2,0 až +4,0 %). Za silnějším organickým růstem obratu bude především stát divize Adhesive Technologies, u níž Henkel v současnosti předpokládá organický růst obratu v rozpětí od +8,0 do +10,0 % (původně: +5,0 až +7,0 %), a to zejména z důvodu vyšších nákladů na suroviny a logistiku ve formě vyšších cen. Očekávání v souvislosti s organickým růstem obratu v divizích Beauty Care a Laundry & Home Care zůstávají nezměněna.

V případě Beauty Care by se organický obrat měl vyvíjet v rozsahu −5,0 až −3,0 %. Jak bylo zmíněno, hlavní příčinou tohoto poklesu jsou opatření, o kterých již bylo rozhodnuto a která jsou realizována s cílem zlepšit portfolio, včetně ukončení aktivit, které nebudou součástí budoucích hlavních podnikatelských činností. V případě divize Laundry & Home Care společnost Henkel i nadále očekává organický růst obratu na úrovni +2,0 až +4,0 %. Vzhledem k rozhodnutí ukončit podnikatelskou činnost v Rusku a Bělorusku budou od druhého čtvrtletí tyto země vyjmuty z organického růstu obratu společnosti Henkel.

Kromě ukončení podnikatelské činnosti v Rusku a Bělorusku mají ve srovnání s předchozími očekáváními větší vliv na výnosy i výrazně rostoucí ceny přímých materiálů a logistiky, které nelze plně kompenzovat v tomto finančním roce.

Za skupinu Henkel se upravená výnosnost prodeje (marže EBIT) v současnosti očekává ve spodním rozsahu 9,0 až 11,0 % (původně: 11,5 až 13,5 %). Za divizi Adhesive Technologies očekává Henkel upravenou výnosnost prodeje v rozsahu 13,0 až 15,0 % (původně: 15,0 až 17,0 %), za divizi Beauty Care v rozsahu 5,0 až 7,0 % (původně: 7 ,5 až 10,0 %) a za divizi Laundry & Home Care v rozsahu 7,0 až 9,0 % (původně: 10,5 až 13,0 %).

V případě upravených výnosů na prioritní akcii (EPS) při konstantních kurzových sazbách Henkel očekává pokles v rozpětí od −35 do −15 % (původně: –15 až +5 %).

Tento nový výhled vychází z předpokladu, že vlivy války na Ukrajině se výrazně nezhorší a nedojde k žádnému dalšímu zavírání provozů v průmyslu a maloobchodě z důvodu pandemie onemocnění Covid-19.

„Navzdory mimořádně náročnému prostředí se snažíme naplňovat strategii smysluplného růstu. S naší divizí Adhesive Technologies jsme globálním lídrem a nabízíme inovativní řešení v mnoha důležitých odvětvích s jednoznačným důrazem na budoucí trendy, jako např. mobilita, konektivita a udržitelnost. Kromě toho sloučením našich spotřebitelských segmentů Laundry & Home Care a Beauty Care do jedné divize Henkel Consumer Brands vytváříme multiproduktovou platformu s obratem přibližně 10 miliard eur. Naše budoucí divize Consumer Brands by měla vzniknout nejpozději začátkem roku 2023, přičemž poskytne širší základ pro ještě konzistentnější optimalizaci našeho portfolia směrem k vyššímu růstu a maržím,“ řekl Carsten Knobel.

Henkel zveřejní 5. května svou zprávu za první čtvrtletí roku 2022 a v souladu s předchozím oznámením poskytne další informace o průběhu integrace dvou obchodních divizí a plánovaných opatřeních k posílení portfolia, včetně očekávaných synergií a nákladů na restrukturalizaci.


* Upraveno o jednorázové výdaje a příjmy a náklady na restrukturalizaci.

Tento dokument obsahuje výhledová stanoviska opírající se o aktuální odhady a předpoklady vypracované managementem společnosti Henkel AG & Co. KGaA. Stanoviska týkající se budoucího vývoje charakterizuje použití takových slovních zvratů jako „očekávat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“ a podobných výrazů. Taková stanoviska nelze chápat jako zaručující jakýmkoli způsobem, že dané predikce jsou přesné. Budoucí výkonnost i reálně dosažené výsledky společnosti Henkel AG & Co. KGaA a jejích sesterských společností závisí na celé řadě rizikových faktorů a nejistot, a proto se mohou podstatně odklánět od výhledových stanovisek. Na mnohé z nich společnost Henkel nemá přímý dosah a předem je nelze přesně odhadnout, jako například, jaké bude ekonomické prostředí v budoucnosti a jaké budou kroky konkurentů a jiných subjektů působících na trhu. Společnost Henkel nemá v úmyslu a ani nepřijme kroky k aktualizaci těchto stanovisek.

Tento dokument obsahuje doplňkové finanční ukazatele, které nejsou jasně definovány v platném rámci účetního výkaznictví, které představují nebo mohou představovat alternativní ukazatele finanční výkonnosti. Tyto doplňující finanční ukazatele by neměly být vykládány zvlášť nebo jako alternativní ukazatele k ukazatelům čistých aktiv a finančních pozic společnosti Henkel nebo k výsledkům podnikání, které jsou v souladu s platným rámcem účetního výkaznictví prezentovány v konsolidované účetní závěrce společnosti. Jiné společnosti, které vykazují nebo uvádějí alternativní ukazatele výkonnosti s podobnými názvy, mohou počítat jejich hodnoty odlišně.

Tento dokument slouží výlučně k informačním účelům a nepředstavuje investiční radu ani nabídku k prodeji nebo koupi jakýchkoli cenných papírů.

Tiskové zprávy (192,27 KB)
Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky