8.11.2021  Düsseldorf / Německo

Rostoucí ceny surovin a náklady na dopravu nadále řídí prostředí trhu.

Ve třetím čtvrtletí společnost Henkel pokračovala v růstu díky výraznému nárůstu obratu

  • Skupinový obrat organicky vzrostl o +3,5 % na přibližně 5,1 miliardy eur; nominálně +1,9 %
    • Divize Adhesive Technologies dosáhla silný organický růst obratu na úrovni +7,0 %, nominálně +7,1 %
    • Divize Beauty Care zaznamenala negativní vývoj organického obratu na úrovni -3,0 %, nominálně -6,5 %
    • Divize Laundry & Home Care dosáhla relativně dobrý organický růst obratu na úrovni +2,0 %, nominálně -0,8 %
  • Vývoj organického obratu byl pozitivně ovlivněný především rozvíjejícími se trhy
  • Henkel se nachází vysoko nad předkrizovými úrovněmi: zvýšení organického obratu o +7,5 % v porovnaní s třetím čtvrtletím 2019 zodpovídá přiměřenému ročnímu růstu ve výši +3,7 %
  • Aktualizovaný výhled na fiskální rok 2021: potvrzený očekávaný vývoj obratu, očekávané výnosy na spodní hranici předcházejícího výhledu

Ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2021 společnost Henkel pokračovala v růstu a skupinový obrat dosáhl přibližně 5,1 miliardy eur. Uvedený vývoj odpovídá silnému organickému růstu obratu na úrovni +3,5 %, ke kterému přispěl zejména pozitivní cenový vývoj v rámci všech obchodních divizí. Stabilní vývoj objemu prodeje byl charakterizovaný normalizací poptávky ve spotřebitelských segmentech a pokračujícím zotavováním průmyslné produkce. V nominálním vyjádření se obrat zvýšil o +1,9 %.

„Dopady celosvětové koronavirové krize, extrémně napjatá situace na trhu se surovinami, a problémy v rámci globálních dodavatelských řetězců měly i ve třetím čtvrtletí silný dopad na naše tržní prostředí. Přesto společnost Henkel dosáhla dobrých obchodních výsledků. Ve srovnání tohoto vývoje s předkrizovou úrovní ve třetím čtvrtletí roku 2019 jsme dosáhli průměrného ročního organického růstu na úrovni +3,7 %. Všechny obchodní divize dosáhly lepších výsledků než v předkrizovém období,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Henkel Carsten Knobel.

„Důležitými zdroji růstu byly úspěšné inovace, zejména v oblastech udržitelnosti, a neustálého rozšiřování našich digitálních obchodních aktivit. Výrazný růst organického obratu ve třetím čtvrtletí je též důkazem našeho robustního a vyváženého portfolia úspěšných značek a inovativních technologií.  JeJJe to především výsledek výborné práce našeho globálního týmu, který s velkým odhodláním přispívá k dlouhodobým úspěchům společnosti Henkel i v těchto náročných časech.“

Za silný růst obratu ve třetím čtvrtletí vděčí společnost především obchodní divizi Adhesive Technologies. Tři ze čtyř obchodních segmentů dosáhly velmi silný, dokonce až dvojciferný organický růst obratu, zatímco obchodní segment automobilového a kovozpracujícího průmyslu zaznamenal mírně negativní vývoj.

Dosažené obchodní výsledky se liší i mezi spotřebitelskými segmenty divizí Beauty Care a Laundry & Home Care. Vývoj organického obratu divize Beauty Care ve srovnání s předcházejícím rokem ve třetím čtvrtletí zaostával z důvodu přetrvávajícího negativního vývoje obratu v kategorii tělové kosmetiky způsobeném výrazně oslabenými trhy. Naopak, segment profesionální kosmetiky zaznamenal silný růst organického obratu v porovnaní se stejným čtvrtletím předcházejícího roku.

Dobrý organický růst obratu divize Laundry & Home Care je především výsledkem pozitivního vývoje v segmentu Laundry Care.

Z regionálního hlediska jsme ve třetím čtvrtletí dosáhli organického růstu obratu ve všech regionech s výjimkou Severní Ameriky. Silný skupinový obrat byl tažen především rozvíjejícími se trhy, které zaznamenaly vysoký jednociferný organický růst ve všech regionech.

„Zatímco pandemie koronaviru pokračuje, musíme neustále flexibilně a rychle reagovat na změny na našich trzích. Obzvláště problematické jsou napjaté vztahy v rámci dodavatelských řetězců, rostoucích cen surovin a nákladů na dopravu. Navzdory těmto obtížím podmínkám, které vyžadují naši plnou pozornost, se nadále soustředíme na naše strategické priority, abychom splnili naši agendu pro smysluplný růst,“ dodal Carsten Knobel.

Aktualizovaný výhled na fiskální rok 2021

Při pohledu na zbytek fiskálního roku 2021 Knobel uvedl: „Stále panuje velká nejistota týkající se dalšího vývoje pandemické situace a jejího dosahu na spotřebu a průmyslnou produkci. Další vysoký růst cen surovin a logistických nákladů ovlivňuje ekonomický vývoj ve větší míře, než se původně předpokládalo. Usilovně pracujeme a přijímáme rozsáhlé opatření, abychom tyto negativní vlivy na naše podnikaní a profitabilitu omezili.“

„Na základě našich silných prodejních výsledků v prvních devíti měsících tohoto roku potvrzujeme náš výhled týkající se organického růstu. Vzhledem k dalším negativním dopadům vyplývající z dalšího zvyšování cen vstupních surovin a nákladů na dopravu jsme aktualizovali svůj výhled na upravené marže EBIT a upravené výnosy na akcie. V současnosti očekáváme, že se tyto ukazatele budou pohybovat na spodní hranici našich předcházejících odhadů.“

Na úrovni skupiny společnost i nadále očekává organický růst obratu v rozmezí od +6,0 do +8,0 %, přičemž upravená výnosnost prodeje (marže EBIT) by se měla pohybovat okolo 13,5 %. Při upraveném výnose na prioritních akcích (EPS) při konstantních kurzových sazbách očekává společnost Henkel zvýšení v horní polovině jednociferného procentuálního růstu.

„Stále fungujeme ve velmi náročném tržním prostředí. Avšak díky našemu strategickému rámci pro smysluplný růst a našemu výkonnému globálnímu týmu se nacházíme ve velmi dobré pozici a máme všechny předpoklady na to, abychom z krize vyšli silnější a úspěšně formovali svoji buducnost.“

Skupinový obrat

Ve třetím čtvrtletí 2021 se skupinový obrat nominálně zvýšil o +1,9 % na hodnotu 5 092 mil. eur. Organicky (tj. po úpravě o kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodejů) se zvýšil o +3,5 %. Zvýšení na úrovni skupiny bylo způsobené růstem cen. Vývoj objemu prodeje se v rámci jednotlivých obchodných divizí lišil. Akvizice a odprodeje snížily obrat o -0,3 %, zatímco kurzové vlivy představovaly dalších -1,3 %.

Za prvních devět měsíců roku 2021 se obrat nominálně zvýšil o +3,7 % na 15 019 mil. eur. Z pohledu organického růstu obratu se společnosti Henkel podařilo dosáhnout výrazné zlepšení o +8,6 %. Hlavním zdrojem růstu bylo především zvýšení objemu prodeje, k tomu také přispěl i pozitivní cenový vývoj.

Rozvíjející se trhy zaznamenaly ve třetím čtvrtletí 2021 organický růst obratu ve výši +8,3 %. Organický růst obratu na vyspělých trzích zaostal o -0,2 % za úrovní stejného čtvrtletí předcházejícího roku. Obrat ve východoevropském regionu se nám podařilo zvýšit o +8,9 %. V regionu Afriky/Středního východu jsme dosáhli organický růst obratu na úrovni +8,1 % a v latinskoamerickém regionu +9,0 %. V asijsko-pacifickém regionu se obrat organicky zvýšil o +7,5 %. Na západoevropských trzích jsme zaznamenali organický růst obratu na úrovni +1,1 %; naopak, Severní Amerika zaznamenala pokles obratu o -2,6 %.

Za prvních devět měsíců roku 2021 dosáhl organický růst obratu na rozvíjejících se trzích úroveň +16,9 % v porovnaní s +2,9 % zvýšením na vyspělých trzích.

Obrat divize Adhesive Technologies

Obrat divize Adhesive Technologies se ve třetím čtvrtletí 2021 nominálně zvýšil o +7,1 % na 2 442 mil. eur. Organicky (tj. po úpravě o kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodejů) se obrat zvýšil o +7,0 %. Objem a ceny se na tomto zvýšení podílely stejnou mírou. Kurzový vývoj měl na obrat negativní vliv na úrovni -0,4 %, zatímco akvizice/odprodeje měly pozitivní dopad ve výši +0,5 %.

Za prvních devět měsíců roku 2021 se obrat divize Adhesive Technologies nominálně zvýšil o +11,8 % na celkovou hodnotu 7 194 mil. eur. Organický růst obratu dosáhl +15,5 % především díky vyšším objemům prodeje a zlepšujícímu se cenovému vývoji v průběhu roku. V prvních devíti měsících jsme zaznamenali velice silnou poptávku napříč všemi regiony a podniky.

Ve třetím čtvrtletí byl vývoj v rámci jednotlivých obchodních segmentů divize Adhesive Technologies různorodý. Organický vývoj obratu v segmentu automobilového a kovozpracujícího průmyslu meziročně mírně zaostával. Zde byly naše výsledky negativně ovlivněny především snížením produkce automobilového průmyslu, která bylo způsobeno celosvětovým nedostatkem polovodičů. V obchodním segmentu elektronického a dodavatelského průmyslu jsme dosáhli dvojciferný organický růst obratu. Obchodní segment obalů a spotřebního zboží profitoval z přetrvávající vysoké spotřebitelské poptávky a též dosáhl dvojciferný růst obratu, ke kterému přispěly zejména kategorie obalových a lifestylových produktů. Organický růst obratu v segmentu výrobků pro řemeslníky, stavebnictví a profesionály byl v porovnaní s třetím čtvrtletím předcházejícího roku na velmi silné úrovni. Po dvojciferném růstu ve stejném období předcházejícího roku byly výsledky ve spotřebitelském a řemeslnickém segmentu negativní. Tento negativní vývoj byl více než kompenzován růstem v segmentu výrobků pro stavebnictví a výrobu a údržbu.

Z regionálního hlediska byl obrat divize Adhesive Technologies na rozvíjejících se trzích výrazně vyšší než ve třetím čtvrtletí předcházejícího roku. Východní Evropa a Latinská Amerika zaznamenaly dvojciferný růst, zejména díky vývoji v obchodním segmentu obalového a spotřebního zboží. Velmi výrazné zvýšeni obratu jsme zaznamenali v Africe/Středním východě a Asii (kromě Japonska). 

Vyspělé trhy zaznamenaly ve všech regionech velmi silný vývoj organického obratu. Celkové snížení produkce automobilového průmyslu mělo negativní dosah na obchodní segmenty automobilového a kovozpracujícího průmyslu v Severní Americe a západní Evropě. Avšak vyšší poptávka ve všech ostatních obchodních segmentech byla více než dostatečnou kompenzací tohoto negativního vývoje v obou regionech. Vyspělé trhy asijsko-pacifického regionu také vykázaly velmi silný růst ve všech obchodních segmentech.

Obrat divize Beauty Care

Obrat obchodní divize Beauty Care se ve třetím čtvrtletí roku 2021 nominálně snížil o -6,5 % na 934 mil. eur. Organicky (tj. po úpravě o kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodejů) byl o -0,3 % nižší v porovnaní s úrovní ze stejného období předcházejícího roku. Ačkoli se objem prodeje snížil, tato obchodní divize zaznamenala pozitivní cenový vývoj. Kurzové vlivy snížily obrat o -1,1 % a akvizice/odprodeje o -2,4 %.

Za prvních devět měsíců roku 2021 se obrat divize Beauty Care meziročně nominálně snížil o -1,6 % na 2 773 mil. eur. Organicky se díky nárůstu objemu a cen zvýšil o +2,3 %.

Ve třetím čtvrtletí roku 2021 v segmentu spotřebního zboží organický obrat zaostal za úrovní z předcházejícího roku, zejména v důsledku výrazného poklesu obratu v segmentu tělové kosmetiky. Důvodem byla pokračující normalizace poptávky po mýdlových produktech po výrazném nárůstu v předcházejícím roce v reakci na pandemickou situaci. Obrat v segmentu vlasové kosmetiky se meziročně snížil, přičemž v jednotlivých kategoriích byl jeho vývoj různý. Stylingové produkty na vlasy zaznamenaly v třetím čtvrtletí výrazný organický růst obratu, čímž pokračovalo oživení, které začalo už v prvních šesti měsících roku. Naopak, negativně se vyvíjel obrat v segmentu barev na vlasy, ve kterém po výrazném růstu v předcházejícím roce způsobený pandemickou situací došlo k postupné normalizaci poptávky. Segment výrobků péče o vlasy také zaostal za svojí úrovní z předcházejícího roku.

Obchodní segment profesionální kosmetiky dokázal navázat na velmi pozitivní výsledky z prvních šesti měsíců silným organickým růstem, ke kterému přispěly jak vyspělé tak rozvíjející se trhy. Uvedený vývoj byl především odrazem velmi silného růstu v Severní Americe a dvojciferného procentuálního zvýšení obratu v regionech Afrika/Střední východ a východní Evropa.

Na rozvíjejících se trzích byl organický růst obratu v třetím čtvrtletí velmi silný v segmentech spotřebního zboží i profesionální kosmetiky. K těmto výsledkům přispěly všechny regiony kromě Latinské Ameriky. Trhy v Asii (kromě Japonska) a Afriky/Středním východě zaznamenaly dvojciferný procentuální růst, východní Evropa vykázala silný růst obratu.

Celkový organický obrat na vyspělých trzích meziročně klesl. Zatímco vyspělé trhy v asijsko-pacifickém regionu dosáhly velmi silný organický růst obratu, západní Evropa a Severní Amerika zaostaly za úrovněmi z předcházejícího roku.

Obrat divize Laundry & Home Care

Obchodní divize Laundry & Home Care dosáhla ve třetím čtvrtletí 2021 obrat ve výši 1 680 mil. eur, což představuje nominální pokles o -0,8 % v porovnaní se stejným čtvrtletím předcházejícího roku. Organicky (tj. po úpravě o kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodejů) však divize vykázala pozitivní růst obratu ve výši +2,0 %. K tomuto výsledku přispělo zejména výrazné zvýšení cen, zatímco objem prodeje klesl. Akvizice a odprodeje neměly na obrat zásadní vliv, kurzové vlivy však vedly k jeho snížení o -2,8 %.

Nominální obrat divize Laundry & Home Care za prvních devět měsíců roku 2021 klesl o -3,8 % na 4 956 mil. eur. Organicky však díky zvyšujícím se cenám vzrostl o výrazných +3,3 %.

Segment Laundry Care zaznamenal ve třetím čtvrtletí silný organický růst obratu, ke kterému přispěly zejména silné výsledky v kategorii univerzálních pracích prostředků. Velmi silný růst zaznamenala naše klíčová značka Persil, v neposlední řadě díky našim pokračujícím inovacím. Kategorie speciálních pracích prostředků dosáhla dvojciferný růst obratu především díky výsledkům naší značky Perwoll. Kapsle zaznamenaly velmi silný růst, a tak navázaly na své úspěšné výsledky z prvních šesti měsíců roku.

Ve třetím čtvrtletí v segmentu Home Care byl organický vývoj obratu mírně negativní, a to hlavně v důsledku poklesu poptávky v kategorii čistících prostředků na tvrdé povrchy. Příčinou byl návrat poptávky po hygienických výrobcích na své normální úrovně po předcházejícím výrazném růstu ve stejném období předcházejícího roku, který byl reakcí na pandemii onemocnění COVID-19. Tento pokles byl kompenzován dobrými výsledky našich výrobků na mytí nádobí a výrazným růstem poptávky čistících prostředků na toalety, na kterých se podílely naše značky Pril, Bref a Somat.

Na rozvíjejících se trzích jsme ve třetím čtvrtletí dosáhli výrazný organický růst obratu, ke kterému přispěly zejména trhy v Asii (kromě Japonska) a Latinské Americe, přičemž oba regiony vykázaly růst ve dvojciferném procentuálním pásmu. Výrazný organický růst obratu zaznamenal region východní Evropy a velmi silný růst i trhy v Africe a na Středním východě.

Organický obrat na vyspělých trzích celkově zaostal za úrovní minulého roku kvůli negativnímu vývoji v severoamerickém regionu. Naopak, pozitivní vývoj obratu zaznamenala západní Evropa. Vyspělé trhy v asijsko-pacifickém regionu rostly dvojciferně.

Čistá aktiva a finanční pozice skupiny

V čistých aktivách a finanční pozici skupiny nedošlo ve sledovaném období k podstatným změnám v porovnaní s 30. červnem 2021.

Výhled skupiny Henkel

Na základě obchodních výsledků za prvních devět měsíců roku 2021 a předpokládaného vývoje do konce fiskálního roku se představenstvo Henkel AG & Co. KGaA rozhodlo aktualizovat svůj výhled pro fiskální rok 2021.

Po prudkém poklesu celosvětového ekonomického růstu v roce 2020, který byl způsobený pandemií onemocnění COVID-19, se na základě současných odhadů předpokládá, že se průmyslová poptávka v roce 2021 celkově výrazně oživí a že se poptávka po různých kategoriích spotřebního zboží vrátí na její standartní úrovně. Zároveň však dochází k velmi vysokému růstu cen vstupních surovin, které jsou pro společnost Henkel nezbytné, jako i ceny logistických služeb, které souvisejí s výrazným oživením celosvětové ekonomiky ve spojení s globálně napjatými dodavatelskými řetězci.

Po zohlednění uvedených faktorů Henkel očekává organický růst obratu za fiskální rok 2021 v rozsahu +6,0 až +8,0 % (nezměněný výhled).

V případě obchodní divize Adhesive Technologies i nadále očekáváme organický růst obratu v rozsahu +10,0 až +12,0 %. Od divizí Beauty Care a Laundry & Home Care očekáváme organický růst obratu od +2,0 do +4,0 % (nezměněný výhled).

Neočekáváme významný dopad na nominální růst obratu skupiny Henkel od našich akvizic a odprodejů v roce 2020 a 2021. Negativní účinek kurzových vlivů se očekává ve středním jednociferném procentuálním pásmu.

Předpokládá se, že očekávané výrazné oživení poptávky, zejména v segmentech našich průmyslových a profesionálních produktů, bude mít v roce 2021 pozitivní vliv na výnosy společnosti Henkel. Výjimečně prudké zvýšení cen vstupních surovin, pro které v současnosti odhadujeme, že se za celý rok bude pohybovat v dolním až středním procentuálním pásmu (původně spodní hranice druhé desítky), a které je v aktuálním fiskálním roce možné kompenzovat jen částečně, má na vývoj výnosů podstatně silnější vliv, než se původně očekávalo. Zároveň očekáváme i negativní vliv výměnných kurzů na výnosy.

Při zohlednění uvedených faktorů společnost Henkel očekává upravenou výnosnost prodeje (upravená marže EBIT) okolo úrovně 13,5 % (předcházející výhled: 13,5 až 14,5 %). V případě divize Adhesive Technologies očekáváme upravenou výnosnost prodeje přibližně na úrovni 16,0 % (předcházející výhled: 16,0 až 17,0 %), pro divizi Beauty Care okolo úrovně 9,5 % (předcházející výhled: 9,5 až 10,5 %) a pro divizi Laundry & Home Care okolo 14,0 % (předcházející výhled: 14,0 až 15,0 %).

Při upraveném výnose na prioritních akciích (EPS) při konstantních kurzových sazbách očekáváme zvýšení v horní polovině jednociferného procentuálního pásma (předcházející výhled: od horní části první do poloviny druhé desítky procentuálního pásma).


Tento dokument obsahuje výhledová stanoviska opírající se o předpoklady vypracované managementem společnosti Henkel. Stanoviska týkající se budou-cího vývoje charakterizuje použití slov jako „očekávat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“ a další podobné výrazy. Tyto informace obsahují výhledová prohlášení, která jsou založena na současných odhadech a předpokladech podnikového vedení společnosti Henkel AG & Co. KGaA. Takováto prohlášení by neměla být chápána tak, že se tato očekávání ukážou jako přesná. Budoucí výsledky a dosažené výsledky společnosti Henkel AG & Co. KGaA a jejích dceřiných společností závisí na řadě rizik a nejistot, a proto se mnohou výrazně lišit od výhledových prohlášení. Mnoho těchto faktorů je mimo kontrolu společnosti Henkel a nelze je předem přesně odhadnout, například budoucí ekonomické prostředí a jednání konkurentů a dalších subjektů zapojených do trhu. Společnost Henkel neplánuje ani se nezavazuje aktualizovat žádná výhledová prohlášení dokument obsahuje stano-viska týkající se budoucího obchodního vývoje, finančních výsledků a dalších událostí nebo skutečností relevantních pro společnost Henkel z pohledu budoucího vývoje.

Tento dokument obsahuje doplňující finanční ukazatele, které nejsou jednoznačně definované v rámci platného finančního výkazu a které jsou nebo mohou být alternativními ukazateli výkonnosti. Při posuzování čistých aktiv, finanční situace a výsledků operací společnosti Henkel by tyto doplňkové finanční ukazatele neměly být posuzovány izolovaně nebo jako alternativy k finančním ukazatelů prezentovaným v souladu s příslušným rámcem účetního výkazu v konsolidované účetní uzávěrce. Jiné společnosti, které vykazují nebo uvádějí alternativní ukazatele výkonnosti s podobnými názvy, je mohou vypočítat odlišně.

Tento dokument slouží výlučně pro informační účely a nepředstavuje investiční radu nebo nabídku k prodeji či nákupu cenných papírů.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky