6.5.2021  Düsseldorf / Německo

Fiskální výhled pro rok 2021: očekává se vyšší růst tržeb i zisků

Společnost Henkel oznamuje silný start do fiskálního roku 2021

 • Skupinový obrat vykazuje významný organický růst o 7,7 % na zhruba 5 mld. eur, nominální růst o 0,8 % ovlivněný nepříznivým kurzovým vývojem
 • Všechny obchodní divize vykazují organický růst obratu:
  • Divize Adhesive Technologies s dvojciferným organickým růstem obratu o 13,0 %, nominálně o 6,7 %
  • Divize Beauty Care zaznamenala dobrý organický růst obratu o 2,3 %, nominálně pokles o -1,1 %
  • Divize Laundry & Home Care referují velmi silný organický růst obratu o 4,1 %, nominálně pokles o -5,6 %
 • Rozvíjející se trhy s dvojciferným organickým růstem obratu o 18,5 %, vyspělé trhy o 0,5 %
 • Henkel zvyšuje fiskální výhled pro rok 2021:
  • Organický růst obratu: 4,0 až 6,0 %
  • EBIT marže*: 14,0 až 15,0 %
  • Výnos na prioritní akciích (EPS)*: růst ve vysokém jednociferném až středním dvojciferném procentuálním pásmu při konstantních kurzových sazbách

Společnost Henkel hlásí velmi dobrý celkový start do fiskálního roku 2021 s významným růstem organického obratu v prvním čtvrtletí o 7,7 % – i přes přetrvávající nepříznivý vliv globální koronavirové krize na sociální a ekonomické prostředí na mnoha světových trzích. Skupinový obrat, který byl výrazně ovlivněn nepříznivým kurzovým vývojem, dosáhl přibližně 5 mld. eur, což odpovídá nominálnímu nárůstu o 0,8 %.

„V prvním čtvrtletí jsme dosáhli velmi dobrých obchodních výsledků, ke kterým přispěly všechny naše obchodní divize. Jelikož se průmyslová poptávka zotavuje rychleji, než jsme původně očekávali, a i přes přetrvávající nejistotu na našich trzích, jsme optimističtí ohledně vývoje obchodních výsledků po zbytek roku. Po silném začátku tohoto roku jsme dneškem zlepšili výhled vývoje našich tržeb a zisků,“ uvedl generální ředitel společnosti Henkel Carsten Knobel.

„K výraznému růstu tržeb v prvním čtvrtletí přispěla především divize Adhesive Technologies, která díky silnému oživení v rámci všech obchodních segmentů a regionů vyprodukovala dvojciferný organický růst obratu. Organický růst obratu dosáhly i spotřebitelské divize Beatuy Care a Laundry & Home Care. Z regionálního hlediska posilovaly velmi dobré čtvrtletní tržby především rozvíjející se trhy, na kterých byl zaznamenán dvojciferný organický růst obratu ve všech oblastech.“ dodal Knobel. “Výsledky společnosti Henkel za první čtvrtletí jsou důkazem našeho robustního a vyváženého portfolia s úspěšnými značkami a inovativními technologiemi pro naše zákazníky v průmyslových i spotřebitelských segmentech. Celkově tento velmi dobrý vývoj v prvním čtvrtletí je i výsledkem enormního úsilí našeho silného globálního týmu, který i v těchto bezprecedentních a těžkých časech pro nás všechny neustále pracuje na budování dlouhodobého úspěchu společnosti Henkel.“

Obchodní divize Adhesive Technologies zaznamenala výrazné oživení ve všech obchodních segmentech a regionech a dosáhla celkového dvojciferného organického růstu obratu o 13 %.

Obchodní divize Beauty Care, kterou v prvním čtvrtletí zasáhl nepřiznivý vývoj trhu související s pandemií, vykázala organický růst obratu o 2,3 %. V segmentu spotřebního zboží zaznamenala pozitivní výsledky v porovnaní se stejným čtvrtletím minulého roku. Segment profesionální vlasové kosmetiky také dosáhl organického růstu obratu, a to navzdory přetrvávajícímu dopadu oficiálních uzavření kadeřnických salónů v mnoha zemích. Důvodem růstu byla zejména relativně nízká srovnávací základna, protože tento segment byl silně zasažen pandemií COVID-19 v prvním čtvrtletí předcházejícího roku.

Navzdory tomu, že klíčové vyspělé trhy divize Laundry & Home Care začaly v průběhu prvního čtvrtletí zpomalovat, tato divize dokázala dosáhnout velmi silného organického růstu obratu o 4,1 %, čímž pokračovala ve svém úspěšném rozvoji. Dvojciferný růst také vykázaly segment čistících prostředků pro domácnost a rozvíjející se trhy.

Při pohledu na zbývající část fiskálního roku 2021 Knobel konstatoval: „Po silném začátku roku jsme zvýšili náš výhled a nyní očekáváme vyšší růst tržeb a zisků po celý rok. Na skupinové úrovni nyní společnost Henkel očekává organický růst obratu o 4,0 % až 6,0 % a zvýšení upravené výnosnosti prodeje (EBIT marže) v rozmezí 14,0 % a 15,0 %. V případě upravených výnosů na prioritní akcii (EPS) při konstantních kurzových sazbách společnost Henkel očekává zvýšení ve vysokém jednociferném až středním dvojciferném procentuálním pásmu.“

„Přesto stále přetrvává velká nejistota, v otázce dalšího vývoje pandemické situace a její vliv na spotřebu a průmyslovou výrobu. Na změny na našich trzích budeme i nadále rychle a flexibilně reagovat. Zároveň energicky prosazujeme naši agendu orientovanou na růst. Zaměřujeme se na dvě oblasti: za prvé, konkurenceschopnost chceme dále posilovat inovacemi, udržitelností a digitalizací. Za druhé, chceme dále posilovat naší firemní kulturu. Díky našemu strategickému rámci pro smysluplný růst a silnému globálnímu týmu jsme dobře připraveni na to, abychom z krize vyšli silnější a schopni utvářet naši budoucnost.“

Skupinový obrat

Skupinový obrat se v prvním čtvrtletí roku 2021 nominálně zvýšil o 0,8 %, ze 4 927 mil. eur v prvním čtvrtletí 2020 na aktuálních 4 968 mil. eur. Organicky (tj. po úpravě o kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodejů) se zvýšil o 7,7 %. Skupinový obrat byl řízen především objemem prodeje. Příspěvek akvizic a odprodejů představoval 0,6 %. Kurzový vývoj měl na obrat silně negativní vliv, a to v hodnotě -7,5 %.

Rozvíjející se trhy zaznamenaly v prvním čtvrtletí organický růst obratu ve výši 18,5 %, pozitivní vývoj organického obratu na vyspělých trzích o 0,5 %. V Západní Evropě se organický obrat meziročně zvýšil o 0,9 %. Ve Východní Evropě jsme vykázali organický růst obratu o 11,7 %. Afrika a Střední východ dosáhly v prvním čtvrtletí organický růst obratu o 21,7 %. Organický vývoj obratu v Severní Americe zůstal nezměněný, zatímco v Latinské Americe se podařilo organický obrat navýšit o 10,7 %. V asijsko-pacifickém regionu jsme zaznamenali dvojciferný organický růst obratu o 24,4 %.

Obrat divize Adhesive Technologies

V prvním čtvrtletí 2021 se obrat obchodní divize Adhesive Technologies nominálně zvýšil o 6,7 %, z 2 209 mil. eur v prvním čtvrtletí předcházejícího roku na současných 2 358 mil. eur. Organicky (tj. po úpravě o kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodejů) se zvýšil o 13,0 %. Čtvrtletní výsledky řídilo zejména výrazné pokračující oživení v průmyslové výrobě. Objem prodeje se zvýšil dvojciferně při mírně pozitivním trendu růstu cen. V důsledku kurzového vlivu byl obrat nižší o -6,7 %, přičemž akvizice a odprodeje přispěly k jeho zvýšení o 0,5 %.

V prvním čtvrtletí všechny obchodní divize Adhesive Technologies pokračovaly ve významném oživení v porovnaní se stejným čtvrtletím předcházejícího roku, které již bylo zasaženo pandemií COVID-19. Segment Automobilový a kovozpracující průmysl vykázal dvojciferný organický růst obratu především kvůli silnému nárůstu globální automobilové výroby. Segment Elektronického a dodavatelského průmyslu rovněž vykázal dvojciferný organický růst obratu, zejména díky výsledkům našeho segmentu elektronického průmyslu a také velmi silný nárůst zaznamenal segment dodavatelského průmyslu. Segment Obalů a spotřebního zboží zaznamenal v prvním čtvrtletí výrazný organický růst obratu, podpořený dvojciferným růstem segmentu Obalů a „Lifestyle“ produktů. Ve dvojciferném pásmu se pohyboval i organický růst obratu v segmentu Výrobků pro řemeslníky, stavebnictví a profesionály, u kterého byla jeho hlavním motorem zejména poptávka po spotřebním a řemeslném zboží, spolu s našimi aktivitami v segmentech strojírenství a údržby.

Z pohledu regionálního členění dosáhla divize Adhesive Technologies dvojciferného organického růstu obratu na rozvíjejících se trzích. K tomuto vývoji přispěly všechny obchodní divize v rámci všech regionů rozvíjejících se trhů.

Organický vývoj obratu na vyspělých trzích byl celkově velmi silný. Severní Amerika zaznamenala velmi silný růst, za kterým stál především dvojciferný organický růst obratu v segmentu Výrobků pro řemeslníky, stavebnictví a profesionály, také i velmi silný růst obratu v segmentu Elektronického a dodavatelského průmyslu. Organický růst obratu v Západní Evropě byl silný především díky dvojcifernému růstu obratu v segmentu Výrobků pro řemeslníky, stavebnictví a profesionály a velmi silnému růstu v segmentu Automobilového a kovozpracujícího průmyslu.

Obrat divize Beauty Care

V prvním čtvrtletí 2021 obrat divize Beauty Care nominálně mírně poklesl o 1,1 % na 925 mil. eur (první čtvrtletí 2020: 935 mil. eur). Organicky (tj. po úpravě o kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodejů) se zvýšil o 2,3 %. K tomuto výsledku přispěl vývoj v objemech i cenách prodaných produktů. V důsledku kurzového vlivu byl obrat nižší o -5,4 %. Akvizice a odprodeje přispěly k růstu obratu o 2,0 %.

Organický vývoj obratu v segmentu Spotřebního zboží byl ve srovnání s čtvrtletím předcházejícího roku pozitivní. Kategorii vlasové kosmetiky se v prvním čtvrtletí 2021 podařilo navázat na pozitivní trend z posledního čtvrtletí 2020. Barvy na vlasy zaznamenaly dvojciferný růst a velmi silný obrat i v oblasti výrobků péče o vlasy. Obrat kategorie produktů vlasového stylingu se ve srovnání s předcházejícím rokem snížil vlivem slabší spotřebitelské poptávky související s pandemií COVID-19. Organický vývoj obratu v kategorii tělové kosmetiky také nedosáhl silných výsledků z prvního čtvrtletí 2020, zejména kvůli klesající poptávce na klíčových trzích.

Navzdory přetrvávajícímu dopadu oficiálních uzavření kadeřnických salónů v mnoha zemích se nám v prvním čtvrtletí 2021 v segmentu profesionální vlasové kosmetiky podařilo dostáhnout velmi silného organického růstu obratu. Hlavním důvodem byl významný nárůst na našem klíčovém trhu v Severní Americe, ale také relativně nízká meziroční porovnávací základna z prvního čtvrtletí předcházejícího roku, která byla silně ovlivněna pandemií COVID-19. Dvojciferného růstu dosáhla i Latinská Amerika a Asie (kromě Japonska) a výrazného růstu také dosáhla Afrika a Střední východ. Naopak výsledky v Západní a Východní Evropě nedosáhly výsledků čtvrtletí předcházejícího roku, zejména v důsledku oficiálních uzavření kadeřnických salónů v souvislosti s pandemickou situací.

Z regionálního hlediska dosáhla divize Beauty Care dvojciferného organického růstu obratu na rozvíjejících se trzích, ke kterému přispěly především velmi silné výsledky v segmentech Spotřebního i Profesionálního zboží. Ke dvojcifernému růstu přispěl vývoj v Asii (kromě Japonska) a zejména v Číně. Dvojciferný růst obratu dosáhla i Latinská Amerika a velmi silný růst jsme zaznamenali ve Východní Evropě. Naopak v Africe a na Středním Východě došlo k negativnímu vývoji obratu.

Organický vývoj obratu byl na vyspělých trzích celkově negativní. Organický růst obratu byl příznivý v Severní Americe – vzhledem k růstu v segmentu Profesionálních výrobků – a velmi silný na vyspělých trzích asijsko-pacifického regionu. Naopak výsledky v Západní Evropě nedosáhly výsledků jako ve stejném čtvrtletí předcházejícího roku z důvodu přetrvávajících náročných podmínek na trhu, které byly mimo jiné charakterizovány pokračujícími omezeními v souvislosti s pandemií COVID-19.

Obrat divize Laundry & Home Care

Obrat divize Laundry & Home Care dosáhl v prvním čtvrtletí 2021 1 656 mil. eur, a tak nominálně poklesl o -5,6 % oproti 1 755 mil. eur ve stejném období předcházejícího roku. Organicky (tj. po úpravě o kurzové vlivy a vlivy akvizic a odprodejů) divize vykázala velmi silný růst obratu o 4,1 %. Růst byl ve velké míře řízený cenou, přičemž objemy také vykazovaly pozitivní zvýšení. V důsledku kurzového vlivu byl obrat výrazně nižší, a to o -9,6 %. Akvizice a odprodeje neměly na obrat významný vliv.

Kategorie pracích prostředků zaznamenala v prvním čtvrtletí pozitivní organický růst obratu, ke kterému přispěly dobrými výsledky speciální prací prostředky a velmi výrazným zlepšením i prací aditiva. Naše klíčová značka Persil opět zaznamenala dvojciferný organický růst obratu, v neposlední řade v důsledku našich pokračujících inovačních iniciativ. 

Organický růst obratu v kategorii čisticích prostředků pro domácnost dosáhl dvojciferný procentuální růst. K tomuto dobrému výsledku ve velké míře přispěly naše značky Pur, Bref a Somat, které zaznamenaly dvojciferný růst v příslušných kategoriích čisticích prostředků na nádobí, čisticích prostředků na WC a čisticích prostředků pro tvrdé povrchy. Uvedenému trendu pomohla jak zvýšená poptávka po čisticích prostředcích pro domácnost v důsledku pandemie COVID-19, tak naše úspěšné inovace produktů.

Rozvíjející se trhy byly hlavní hnací silou velmi silných výsledků této divize a přispěly tak ke dvojcifernému organickému růstu obratu. Společnost Henkel dosáhla dvojciferného růstu obratu v Africe, na Blízkém východě a v Asii (kromě Japonska). Organický růst obratu byl výrazný ve Východní Evropě, zatímco Latinská Amerika zaznamenala negativní vývoj. 

Výsledky na vyspělých trzích byly z celkového pohledu negativní. Vývoj obratu v Západní Evropě byl příznivý, přičemž vyspělé trhy v asijsko-pacifickém regionu rovněž vykázaly pozitivní organický růst, avšak Severní Amerika zaostala za výsledky dosaženými ve stejném období předcházejícího roku. Vývoj v tomto regionu byl nepříznivě ovlivněn výpadky dodávek, jakož i zpomalující dynamikou trhu ve srovnání s předcházejícím rokem. 

Čistá aktiva a finanční pozice skupiny

Ve sledovaném období v čistých aktivech a finanční pozici skupiny nedošlo k žádným podstatným změnám v porovnaní se stavem k 31. prosinci 2020.

Výhled skupiny Henkel

Na základě obchodního vývoje během prvních tří měsíců roku 2021 a na základě předpokladů týkajících se obchodních výsledků ve zbývajících třech čtvrtletích se představenstvo společnosti Henkel AG & Co. KGaA rozhodlo zvýšit svůj výhled pro fiskální rok 2021.

Po prudkém poklesu globálního ekonomického růstu v roce 2020 v důsledku pandemie COVID-19 se na základě současných odhadů pro rok 2021 očekává výrazné oživení průmyslové poptávky, přičemž poptávka v mnoha kategoriích spotřebního zboží se v průběhu roku postupně vrátí k normálu. Zároveň však převládá nejistota z hlediska dalšího vývoje míry nákazy a proočkovanosti, a tedy i omezení zaměřených na zpomalení pandemie.

Vzhledem k těmto okolnostem náš výhled vychází z předpokladu, že průmyslová poptávka a oblasti spotřebního zboží, které jsou pro společnost Henkel relevantní – především profesionální vlasová kosmetika – se obnoví, a to v některých případech výrazným způsobem. Podle našich očekávání by se kategorie spotřebního zboží, které v roce 2020 zaznamenaly zvýšenou poptávku v reakci na pandemii, měly v průběhu roku vrátit do normálního stavu. Také předpokládáme, že na rozdíl od druhého čtvrtletí 2020 nedojde během letošního roku v našich hlavních regionech k významným odstávkám v maloobchodních a průmyslných segmentech nebo výrobních podnicích.

Po zohlednění uvedených faktorů očekáváme, že skupina Henkel dosáhne organický růst obratu o +4,0 až +6,0 % za fiskální rok 2021 (předcházející výhled: +2,0 až +5,0 %).

V případě divize Adhesive Technologies, jejíž výsledky do značné míry závisí na oživení průmyslové poptávky, očekáváme organický růst obratu o +7,0 až +9,0 % (předcházející výhled: +2,0 až +6,0 %). Pokud jde o divizi Beauty Care, v současné době očekáváme organický růst obratu o +2,0 % až +6,0 % (výhled beze změny). Celoročně se očekává pozitivní vliv od výrazného zvýšení poptávky v oblasti profesionálního segmentu, zatímco růst by měl pokračovat ve spotřebitelském segmentu. Předpokládáme, že divize Laundry & Home Care vykáže organický růst obratu od +1,0 do +3,0 % (výhled beze změny). V této oblasti by se vyšší poptávka, která byla zaznamenána v předcházejícím roce v důsledku pandemie v některých kategoriích, měla v průběhu roku vrátit na normální úroveň, což také ovlivní organický růst.

Předpokládáme příspěvek našich akvizic v roce 2020 k růstu nominálního obratu společnosti Henkel v dolní polovině dvojciferného procentuálního pásma. Náš výhled neodráží žádné vlivy plánovaného odprodeje nebo ukončení obchodných činností, značek a kategorií v rámci našeho aktívního řízení portfolia během zbývající části roku, protože není možné spolehlivě odhadnout, zda a kdy se takové aktivity uskuteční. Negativní účinek kurzových vlivů by se měl nacházet ve střední časti jednociferného procentuálního pásma.

Předpokládané oživení poptávky, zejména v segmentech výrobků pro průmysl a profesionály, by mělo mít pozitivní vliv na výnosy společnosti Henkel v roce 2021. Do jisté míry však bude působit opačný účinek cen přímého materiálu, které podle našich předpokladů zaznamenají výrazný nárůst v horní střední časti jednociferného procentuálního pásma (předcházející výhled: dolní až střední část jednociferného procentuálního pásma), jakož i nepřiznivý vliv kurzových měn.

Očekáváme, že společnost Henkel dosáhne upravenou výnosnost prodeje (marže EBIT) od 14,0 do 15,0 % (předcházející výhled: 13,5 až 14,5 %). V případě divize Adhesive Technologies očekáváme upravenou výnosnost prodeje od 16,0 do 17,0 % (předcházející výhled: 15,5 až 16,5 %), v případě Beauty Care od 10,5 do 12,0 % (výhled beze změny) a v případě Laundry & Home Care od 14,5 do 15,5 % (předcházející výhled: 15,0 až 16,0 %).

Pokud jde o upravený výnos na prioritních akciích (EPS) očekáváme nárůst ve vysokém jednociferném až středním dvojciferném procentuálním pásmu při konstantních kurzových sazbách (předcházející výhled: +5 až +15 %).

Kromě výše uvedeného, naše následující očekávání pro rok 2021 zůstávají nezměněna:

 • Restrukturalizační výdaje ve výši 250 až 300 mil. eur
 • Peněžní odtoky z investic do budov, strojů a zařízení a do nehmotného majetku ve výši 600 až 700 mil. eur.


* Upravené o jednorázové výdaje/příjmy a náklady na restrukturalizaci.

Tento dokument obsahuje výhledová stanoviska opírající se o předpoklady vypracované managementem společnosti Henkel. Stanoviska týkající se budoucího vývoje charakterizuje použití slov jako „očekávat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“ a další podobné výrazy. Tyto informace obsahují výhledová prohlášení, která jsou založena na současných odhadech a předpokladech podnikového vedení společnosti Henkel AG & Co. KGaA. Takováto prohlášení by neměla být chápána tak, že se tato očekávání ukážou jako přesná. Budoucí výsledky a dosažené výsledky společnosti Henkel AG & Co. KGaA a jejích dceřiných společností závisí na řadě rizik a nejistot, a proto se mnohou výrazně lišit od výhledových prohlášení.

Mnoho těchto faktorů je mimo kontrolu společnosti Henkel a nelze je předem přesně odhadnout, například budoucí ekonomické prostředí a jednání konkurentů a dalších subjektů zapojených do trhu. Společnost Henkel neplánuje ani se nezavazuje aktualizovat žádná výhledová prohlášení dokument obsahuje stanoviska týkající se budoucího obchodního vývoje, finančních výsledků a dalších událostí nebo skutečností relevantních pro společnost Henkel z pohledu budoucího vývoje.
Tento dokument obsahuje doplňující finanční ukazatele, které nejsou jednoznačně definované v rámci platného finančního výkazu a které jsou nebo mohou být alternativními ukazateli výkonnosti. Při posuzování čistých aktiv, finanční situace a výsledků operací společnosti Henkel by tyto doplňkové finanční ukazatele neměly být posuzovány izolovaně nebo jako alternativy k finančním ukazatelů prezentovaným v souladu s příslušným rámcem účetního výkazu v konsolidované účetní uzávěrce. Jiné společnosti, které vykazují nebo uvádějí alternativní ukazatele výkonnosti s podobnými názvy, je mohou vypočítat odlišně.

Tento dokument slouží výlučně pro informační účely a nepředstavuje investiční radu nebo nabídku k prodeji či nákupu cenných papírů.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stáhnout vizitku Přidat do sbírky